PdF NTE2hp Lower Secondary School Teacher Training in Technology and IT Education
Name in Czech: Učitelství technické a informační výchovy pro základní školy
master's full-time major
Included in the programme: PdF N-TE2 Lower Secondary School Teacher Training in Technology and IT Education

Učitelská propedeutika (20 kr.)

Compulsory courses

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PdF:SZ6039Educational Psychology (Exercise) E. Řehulkazk 1/1/04 1Z
PdF:SZ6042School Education H. Horkázk 1/0/02 1Z
PdF:SZ6046Educational and Psychology Assessment in Teaching Practice (Exercise) J. Kratochvílovák 1/1/03 3Z
PdF:SZ6061School Education - Seminary H. Horkáz 0/1/02 1Z
11 credits

Povinně volitelné

Student během studia zapisuje jeden z nabízených předmětů.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PdF:SZ6047School Management D. Veseláz 0/2/02 2P
PdF:SZ6048Inclusive Education K. Pančochaz 0/2/02 2P
PdF:SZ6069Alternative and Inovative Education H. Horkáz 0/2/02 2P
6 credits

Foreign language

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PdF:JVp013English for Teachers - C R. Heroutz 0/2/03 1-
PdF:JVp014English for Teachers - D R. Heroutzk 0/2/04 2-
7 credits

Oborová část (27 kr.)

Povinné předměty (P+PV 23 kr.)

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PdF:TI2002Creation of Web J. Strachz 0/2/0 8 h. konz./sem. (komb. stud.).2 1P
PdF:TI2007Databases and IS at Elementary School J. Strachz 0/2/0 8 h. konz./sem. (komb. stud.).2 2P
PdF:TI2011Didactics - Electrical and Electronics J. Hrbáčekzk 1/2/0 12 h. konz./sem. (komb. stud.).5 3Z
PdF:TI2012Construction and Parametric Modeling P. Sládekz 0/2/0 8 h. konz./sem. (komb. stud.).2 3P
PdF:TI2016Didactics - Excursion J. Hrbáčekz 0/2/0 8 h. konz./sem. (komb. stud.).2 4P
PdF:TI2017Innovations in Science and Technology Z. Hodisz 0/2/0 8 h. konz./sem. (komb. stud.).2 4P
PdF:TI2018Application of Computer Technology in Elementary Schools 2 M. Dosedlaz 0/2/0 8 h. konz./sem. (komb. stud.).2 4-
PdF:TI2019Internationalization in Technical and Information Education Z. Hodisz 0/0/0- 4-
17 credits

Selective courses

3 předměty za studium (6kr)

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PdF:TI2003Practical Activities for Primary School (Wood, Metal, Plastic) Z. Hodisz 0/2/0 8 h. konz./sem. (komb. stud.).2 1-
PdF:TI2004Economy in Home and Business Z. Hodisz 0/2/0 8 h. konz./sem. (komb. stud.).2 1-
PdF:TI2005Interactivity and e-learning in Education M. Dosedlaz 0/2/0 8 h. konz./sem. (komb. stud.).2 1-
PdF:TI2008Programming J. Strachz 0/2/0 8 h. konz./sem. (komb. stud.).2 2-
PdF:TI2009Technical Leisure Activity - Construction and Programming Robots J. Hrbáčekz 0/2/0 8 h. konz./sem. (komb. stud.).2 2-
PdF:TI2010Computer network CCNA M. Dosedlaz 0/2/0 8 h. konz./sem. (komb. stud.).2 2-
PdF:TI2013Household Management Z. Hodisz 0/2/0 8 h. konz./sem. (komb. stud.).2 3-
PdF:TI2014Technical Leisure Activities - Practical Electronics J. Hrbáčekz 0/2/0 8 h. konz./sem. (komb. stud.).2 3-
PdF:TI2015Project Teaching P. Hlaďoz 0/2/0 8 h. konz./sem. (komb. stud.).2 3-
18 credits

Volitelné předměty (4 kr.)

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PdF:TI0001Practical Activities in Leisure Activities P. Vybíralk 2/0/0 8 h. konz./sem. (komb. stud.).3 --
PdF:TI00033D print and 3D modeling in education M. Dosedlaz 0/2/0 8 h. konz./sem. + samostatné projekty.2 --
PdF:TI0005Building and Programming Robots for Elementary School J. Hrbáčekz 0/2/0 8 h. konz./sem. (komb. stud.).2 --
PdF:TI0007Electronics like a Game J. Hrbáčekz 0/2/0 8 h. konz./sem. (komb. stud.).2 --
PdF:TI0008CAD Z. Hodisz 0/2/0 8 h. konz./sem. (komb. stud.).3 --
PdF:TI0009Folk Traditions and Crafts in Practical Activities P. Vybíralk 2/0/0 8 h. konz./sem. (komb. stud.).3 --
PdF:TI0010Modeling and Design in Technique Z. Hodisz 0/2/0 8 h. konz./sem. (komb. stud.).2 --
17 credits

Oborové didaktiky (10 kr.)

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PdF:TI2001Didactics - Wood, Metals J. Hrbáčekzk 1/2/0 12 h. konz./sem. (komb. stud.).5 1Z
PdF:TI2006Didactics - Informatics J. Hrbáčekzk 1/2/0 12 h. konz./sem. (komb. stud.).5 2Z
10 credits

Praxe (7 kr.)

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PdF:SZ6040Teaching Practice 1 P. Svojanovskýz 0/0/5 60 hodin.2 1P
PdF:SZ6041Seminar on Teaching Practice P. Svojanovskýz 0/1/0 4x za semestr/90 minut.1 1P
PdF:TI6002Teaching Practice 2 Z. Hodisz 0/0/5 60 hodin.2 2P
PdF:TI6003Teaching Practice 3 Z. Hodisz 0/0/5 60 hodin.2 3P
7 credits

Diplomová práce (16 kr.)

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PdF:TI_DPpDiploma Thesis - Project J. Hrbáčekz 0/0/1 Individuální konzultace.4 2P
PdF:TI_DPDiploma Thesis J. Hrbáčekz 0/0/1 Individuální konzultace.4 3P
PdF:TI_DPdDiploma Thesis - Completion J. Hrbáčekz 0/0/1 Odevzdání DP.8 4P
16 credits