PřF OPZOO Nature Conservation - Zoology
Name in Czech: Ochrana přírody - zoologie
master's full-time specialized
Included in the programme: PřF N-OCH Nature Conservation

Společná část (60-80 kr.)

Master's thesis

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:Bi0734Nature conservation diploma thesis IV L. Tichýz 0/20/020 3P
PřF:Bi7731Nature conservation diploma thesis I L. Tichýz 0/6/06 1P
PřF:Bi8732Nature conservation diploma thesis II L. Tichýz 0/6/06 2P
PřF:Bi9733Nature conservation diploma thesis III L. Tichýz 0/8/08 3P
40 credits

Compulsory courses

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:Bi6050Introduction to Biostatistics in English J. Těšitelzk 0/2/02+2 2P
PřF:Bi6340Community ecology and macroecology M. Chytrýzk 2/0/02+2 1Z
PřF:Bi7111Field excursion on environmental problems P. Pařilk 0/0/0 5D.2+1 4P
PřF:Bi7113Management of endangered ecosystems P. Pařilzk 2/0/02+2 3P
PřF:Bi7710Nature Conservation and Environmental Legislation L. Tichýzk 2/0/02+2 1Z
PřF:Bi7720Biomonitoring and public procurements L. Tichýzk 2/0/02+2 3Z
PřF:Bi8160Special field practice in zoology J. Sychraz 0/0/0 5D.3 1P
PřF:Bi8300Quaternary environments M. Horsákzk 2/0/02+2 4Z
PřF:Bi8881Protected areas of the Czech Republic 1 J. Rolečekzk 2/02+2 3P
PřF:JA002Advanced Examination in English for Specific Purposes - Science E. Čoupkovázk 0/0/02 1-
36 credits

Selective courses

Metodické předměty

V průběhu 2.-3. semestru navazujícího magisterského studia studenti povinně volí alespoň jeden předmět dle charakteru své diplomové práce.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:Bi7540Data analysis in community ecology J. Těšitelzk 2/1/03+2 2-
PřF:Bi7680Animal Population Ecology S. Pekárzk 2/2/15+2 3-
PřF:Bi7920Analysis of biological data S. Pekárzk 0/2/02+2 2-
PřF:Bi9000Geographical information systems in botany and zoology O. Hájekk 1/2/03+1 2-
20 credits

Elective courses

Student vybírá z volitelných předmětů MU tak, aby dosáhl 80 kreditů za Společnou část.

Specializační část (40-60 kr.)

Compulsory courses

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:Bi0805Zoological seminar VI M. Horsákz 0/2/02 3P
PřF:Bi7112Conservation of amimal species P. Pařilzk 2/0/02+2 1P
PřF:Bi7802Zoological seminar III M. Horsákz 0/2/02 1P
PřF:Bi7900Genetic methods in zoology M. Macholánzk 2/1/03+2 2P
PřF:Bi8770Practise in identification of Czech vertebrates T. Bartoničkaz 0/2/02 3P
PřF:Bi8803Zoological seminar IV M. Horsákz 0/2/02 2P
PřF:Bi9804Zoological seminar V M. Horsákz 0/2/02 3P
19 credits

Selective courses

Specializační předměty

V 1. roce navazujícího magisterského studia studenti povinně volí alespoň jeden předmět dle svého zaměření.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:Bi7870Advanced evolution of invertebrates M. Horsákzk 1/1/02+2 1Z
PřF:Bi7960Vertebrate fauna of the Czech Republic A. Konečnýzk 2/0/02+2 1Z
PřF:Bi8780Insect systematics and phylogeny S. Pekárzk 4/0/04+2 2P
14 credits
Determinační cvičení

Ve 2.-3. semestru navazujícího magisterského studia studenti povinně volí alespoň jeden předmět dle svého zaměření.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:Bi8762Identification of aquatic invertebrates - practice J. Schenkováz 0/4/04 2P
PřF:Bi8763Identification of terrestrial invertebrates - lab course J. Schlaghamerskýz 0/4/04 3P
8 credits
Terénní cvičení

V 1. až 2. roce navazujícího magisterského studia studenti povinně volí předmět(y) dle svého zaměření v celkovém počtu 5 kreditů.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:Bi0055Field course in entomology I. Malenovskýz 0/0/0 3+1D.3 2P
PřF:Bi6661Field course of geobotany L. Tichýz 0/0/0 5D.3 2P
PřF:Bi8057Advanced field course in zoology S. Pekárk 0/0/0 7 dnů.4+1 2P
11 credits
Oborový seminář 1. semestr

Studenti povinně volí jeden ze seminářů dle zaměření diplomové práce.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:Bi4003Advances in vertebrate research (seminar) III T. Bartoničkaz 0/2/02 1P
PřF:Bi5023Invertebrate seminar III S. Pekárz 0/2/02 1P
PřF:Bi6475Parasitological seminar III A. Vetešníková Šimkováz 0/2/02 1P
PřF:Bi7807Hydrobiological seminary III J. Schenkováz 0/2/02 1P
8 credits
Oborový seminář 2. semestr

Studenti povinně volí jeden ze seminářů dle zaměření diplomové práce.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:Bi4004Advances in vertebrate research (seminar) IV T. Bartoničkaz 0/2/02 2P
PřF:Bi5024Invertebrate seminary IV S. Pekárz 0/2/02 2P
PřF:Bi6476Parasitological seminar IV A. Vetešníková Šimkováz 0/2/02 2P
PřF:Bi7808Hydrobiological seminary IV J. Schenkováz 0/2/02 2P
8 credits
Oborový seminář 3. semestr

Studenti povinně volí jeden ze seminářů dle zaměření diplomové práce.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:Bi4005Advances in vertebrate research (seminar) V T. Bartoničkaz 0/2/02 3P
PřF:Bi5025Invertebrate seminar V S. Pekárz 0/2/02 3P
PřF:Bi6477Parasitological seminar V A. Vetešníková Šimkováz 0/2/02 3P
PřF:Bi7809Hydrobiological seminary V J. Schenkováz 0/2/02 3P
8 credits
Oborový seminář 4. semestr

Studenti povinně volí jeden ze seminářů dle zaměření diplomové práce.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:Bi4006Advances in vertebrate research (seminar) VI T. Bartoničkaz 0/2/02 4P
PřF:Bi5026Invertebrate seminary VI S. Pekárz 0/2/02 4P
PřF:Bi6478Parasitological seminar VI A. Vetešníková Šimkováz 0/2/02 4P
PřF:Bi7800Hydrobiological seminary VI J. Schenkováz 0/2/02 4P
8 credits