PřF CHEMIE Chemistry
Name in Czech: Chemie
bachelor's full-time single-subject
Included in the programme: PřF B-CHE Chemistry

Společná část (90-120kr.)

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Společensko-vědní a přírodovědný základ

Student si zapisuje volitelné předměty ze základní nabídky Společného univerzitního základu až do výše 11 kreditů.
https://muni.cz/go/univerzitní základ

Languages

K úspěšnému ukončení studia na PřF má student povinnost absolvovat zkoušky JA001 Odborná angličtina - zkouška (bakalářské studium) a JA002 Pokročilá odborná angličtina – zkouška (magisterské studium). Zkoušku JA002 může student splnit už v bakalářském studiu. V tom případě nemusí skládat zkoušku JA001. Výuka jazyků je zajišťována Centrem jazykového vzdělávání MU.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:JA001Examination in English for Specific Purposes - Science E. Čoupkovázk 0/0/02 --
PřF:JA002Advanced Examination in English for Specific Purposes - Science E. Čoupkovázk 0/0/02 --
4 credits
TV

Všichni studenti prezenčního studia bakalářských studijních programů mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů (1 zápočet = 1 kredit) z předmětů sportovních aktivit vypisovaných pod kódy P9. Předměty zajišťuje Centrum univerzitního sportu Fakulty sportovních studií.

Bakalářská práce (min 10kr.)

Student si volí téma bakalářské práce z nabídky průběžně aktualizované v rozpisech témat v IS. Na začátku 4. semestru studenti povinně absolvují blokovou přednášku C6005, kde jednotlivá témata představí školitelé Ústavu chemie a případně dalších pracovišť MU.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:C6005Project and theses M. Nečasz in blocks - začátkem semestru- 4-
PřF:C6013Bachelor Thesis M. Nečasz 0/0/1010 6P
10 credits

Compulsory courses

Matematicko-fyzikální základ
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:M1010Mathematics I Z. Došlázk 3/0/03+2 1-
PřF:M1020Mathematics I - seminar Z. Došláz 0/3/03 1-
PřF:M2010Mathematics II Z. Došlázk 2/0/02+2 2-
PřF:M2020Mathematics II - seminar Z. Došláz 0/2/02 2-
PřF:F1240Physics for chemists I Z. Bochníčekzk 2/0/02+2 1-
PřF:F1241Physics for chemists I, seminar Z. Bochníčekz 0/1/01 1-
PřF:F2090Physics for chemists II P. Mikulíkzk 3/0/03+2 2-
PřF:F2091Physics for chemists II, seminar P. Mikulíkz 0/1/01 2-
25 credits
Základní chemické kurzy
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:C1020General Chemistry J. Pinkaszk 4/0/04+2 1Z
PřF:C1040General Chemistry - sem. J. Pinkasz 0/2/02 1-
PřF:C1061Inorganic Chemistry I A. Stýskalíkzk 2/0/02+2 1Z
PřF:C2062Inorganic Chemistry II Z. Moraveczk 2/0/02+2 2Z
PřF:C2021Organic Chemistry I K. Paruchzk 2/0/02+2 2Z
PřF:C3050Organic Chemistry II K. Paruchzk 2/0/02+2 3Z
PřF:C4660Physical Chemistry I M. Munzarovázk 2/0/02+2 2Z
PřF:C4020Physical Chemistry II M. Munzarovázk 2/0/02+2 3Z
PřF:C3100Analytical Chemistry I V. Kanickýzk 2/0/02+2 3Z
PřF:C4050Analytical Chemistry II P. Lubalzk 2/0/02+2 4Z
PřF:C3181Biochemistry I P. Skládalzk 2/0/02+2 3-
PřF:C4182Biochemistry II P. Skládalzk 2/0/02+2 4-
48 credits
Praktika
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:C1100Introductory Chemistry Laboratory S. Jankůz 0/0/66 3P
PřF:C3120Analytical Chemistry - laboratory course P. Lubalz 0/0/22 4P
8 credits
Ostatní
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:C3705Good laboratory practice in chemical laboratory M. Farkovázk 1/0/01+2 4P
3 credits

Selective courses

Student si vybírá z nabídky povinně volitelných předmětů tak, aby za předměty společné části studijního programu získal celkem alespoň 120 kreditů.

Semináře k základním chemickým kurzům
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:C1062Inorganic Chemistry I - seminar A. Stýskalíkz 0/1/01 1-
PřF:C2070Inorganic Chemistry II - seminar Z. Moravecz 0/1/01 2-
PřF:C2022Organic Chemistry I - Seminar S. Jankůz 0/2/02 2-
PřF:C3055Organic Chemistry II - Seminar S. Jankůz 0/2/02 3-
PřF:C3150Physical Chemistry I - seminar H. Semrádz 0/2/02 2-
PřF:C4040Physical Chemistry II - seminar M. Munzarováz 0/2/02 3-
PřF:C3110Analytical Chemistry I - seminar V. Kanickýz 0/1/01 3-
PřF:C6160Analytical chemistry II - seminar P. Lubalz 0/2/02 4-
PřF:C3190Biochemistry I - seminar Z. Farkaz 0/1/01 3-
PřF:C4200Biochemistry II - seminar Z. Farkaz 0/1/01 4-
15 credits
Ostatní
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:C3200Chemical Information Search C. Mazalzk 1/0/01+2 5-
PřF:C3706Good laboratory practice in chemical laboratory - practical work M. Farkováz 0/2/02 4-
PřF:C5000Independent project from chemistry M. Nečasz 0/0/55 5-
PřF:F2210Laboratory physics for non physics students Z. Bochníčekz 0/0/33 2-
13 credits

Povinné a povinně volitelné předměty nad rámec společné části

Compulsory courses

Přednášky
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:C5040Nuclear Chemistry J. Křivohlávekzk 2/0/02+2 5-
PřF:C4120Macromolecular Chemistry V. Šindelářzk 2/0/02+2 5-
PřF:E1220Environmental Pollutants J. Klánovázk 2/0/02+2 5-
12 credits
Praktika
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:C2200Chemical synthesis - laboratory S. Jankůz 0/0/88 4P
PřF:C5160Physical chemistry - laboratory course J. Sopoušekz 0/0/55 5P
PřF:C5190Instrumental Analytical Chemistry II - laboratory course M. Farkováz 0/0/55 5P
18 credits

Selective courses

Za povinně volitelné předměty nadstavbové části studijního plánu je třeba získat alespoň 15 kreditů.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:C8700Technology of chemical productions V. Šindelářzk 2/0/02+2 4-
PřF:C9500Applied Chemistry R. Kopeckák 2/0/02+1 5-
PřF:E4070Fundamentals in Toxicology K. Hilscherovázk 2/0/02+2 6-
PřF:C4220Biochemistry - laboratory course J. Lochmanz 0/0/77 4-
PřF:C6020Nuclear Chemistry - laboratory J. Příhodaz 0/0/33 6-
PřF:E1020Soft-skills I - Computer Literacy P. Šebejz 0/1/01 5-
PřF:E2020Soft-skills II - Information Literacy P. Šebejz 0/1/01 6-
PřF:E3020Soft-skills III - Scientific Thinking P. Šebejz 0/1/01 5-
PřF:E4020Soft-skills IV - Presentation Skills J. Uríkz 0/1/01 6-
PřF:E6050Fate of Toxic Compounds in Environment P. Šebejzk 2/0/02+2 6-
PřF:E6051Fate of Toxic Compounds in Environment - Practicals P. Šebejz 0/1/01 6-
PřF:C2133Introduction to chemoinformatics R. Svobodovázk 2/0/02+2 6-
PřF:GE091Mineralogy and Geochemistry for Chemists Z. Lososzk 2/0/03 5-
FI:PB029Electronic Document Preparation P. Sojkazk 2/1/03+2 5-
42 credits

Elective courses