PřF ZPAZ Environment and Health
Name in Czech: Životní prostředí a zdraví
Bachelor's full-time single-subject
Included in the programme: PřF B-ZPZ Environment and Health

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Společensko-vědní a přírodovědný základ

Student si zapisuje volitelné předměty ze základní nabídky Společného univerzitního základu až do výše 11 kreditů.
https://muni.cz/go/univerzitní základ

Languages

K úspěšnému ukončení studia na PřF má student povinnost absolvovat zkoušky JA001 Odborná angličtina - zkouška (bakalářské studium) a JA002 Pokročilá odborná angličtina – zkouška (magisterské studium). Zkoušku JA002 může student splnit už v bakalářském studiu. V tom případě nemusí skládat zkoušku JA001. Výuka jazyků je zajišťována Centrem jazykového vzdělávání MU.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:JA001Examination in English for Specific Purposes - Science E. Čoupkovázk 0/0/02 --
PřF:JA002Advanced Examination in English for Specific Purposes - Science E. Čoupkovázk 0/0/02 --
4 credits

TV

Všichni studenti prezenčního studia bakalářských studijních programů mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů (1 zápočet = 1 kredit) z předmětů sportovních aktivit vypisovaných pod kódy P9. Předměty zajišťuje Centrum univerzitního sportu Fakulty sportovních studií.

Bakalářská práce (min. 10 kr)

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:E5010Bachelor thesis for Environment & Health I J. Hofmanz 0/0/55 5P
PřF:E6010Bachelor thesis for Environment & Health II J. Hofmanz 0/0/55 6P
10 credits

Povinné předměty (P+PV více než 135kr.)

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:C7777Handling chemical substances J. Literákz 0/0/0 2 hodiny školení autorizovanou osobou.- 1-
PřF:Bi1700Cell Biology R. Veselskázk 2/0/02+2 1Z
PřF:Bi5080Basics of ecology M. Hájekzk 2/0/02+2 1Z
PřF:C1020General Chemistry J. Pinkaszk 4/0/04+2 1Z
PřF:C1040General Chemistry - sem. J. Pinkasz 0/2/02 1P
PřF:C1460Introduction to Mathematics R. Svobodovázk 1/0/01+2 1-
PřF:C1480Introduction to Mathematics - seminar R. Svobodováz 0/2/02 1-
PřF:E1000Environment & Health I - Global Environmental Challenges and their Solutions J. Hofmanzk 0/1/01+2 1P
PřF:E1020Soft-skills I - Computer Literacy J. Hofmanz 0/1/01 1-
PřF:E1030Basic chemical calculations in environmental science J. Hofmanz 0/2/02 1P
PřF:Bi6790Animal Biology M. Váchazk 2/0/02+2 2Z
PřF:Bi6790cAnimal biology - practical course M. Váchaz 0/2/02 2P
PřF:Bi6180Plant biology V. Gloserzk 2/0/02+2 2Z
PřF:Bi6180cPlant biology - practice M. Balážz 0/2/02 2P
PřF:C2021Organic Chemistry I K. Paruchzk 2/0/02+2 2Z
PřF:C2022Organic Chemistry I - Seminar S. Jankůz 0/2/02 2P
PřF:C1600Laboratory in Chemistry M. Nečasz 0/4/04 2P
PřF:C4660Physical Chemistry I M. Munzarovázk 2/0/02+2 2Z
PřF:C3150Physical Chemistry I - seminar M. Munzarováz 0/2/02 2P
PřF:E2000Environment & Health II - Environmental Policies, Strategies and Instruments J. Hofmank 0/1/01+1 2P
PřF:E2030Environment & Health - Week Field Trip J. Hofmanz 0/0/0 1T.4 2P
PřF:E2020Soft-skills II - Information Literacy J. Hofmanz 0/1/01 2-
LF:BKFY0121pPhysiology I - lecture P. Babulaz 2/0/0 30.1 3Z
LF:BKFY0121cPhysiology I - practice P. Babulaz 0/1/0 15.1 3P
PřF:C3580Biochemistry Z. Glatzzk 3/0/03+2 3Z
PřF:C3620Biochemistry - laboratory course J. Lochmanz 0/3/03 3P
PřF:C3050Organic Chemistry II K. Paruchzk 2/0/02+2 3Z
PřF:C3100Analytical Chemistry I V. Kanickýzk 2/0/02+2 3Z
PřF:C3110Analytical Chemistry I - seminar V. Kanickýz 0/1/01 3P
PřF:C1635Analytical chemistry - laboratory course T. Vaculovičz 0/3/03 3P
PřF:E3000Environment and health III - Health Aspects J. Hofmank 0/1/01+1 3P
PřF:E3020Soft-skills III - Scientific Thinking J. Hofmanz 0/1/01 3-
LF:BKFY0222pPhysiology II - lecture P. Babulazk 2/0/0 30.3 4Z
LF:BKFY0222cPhysiology II - practice P. Babulaz 0/1/0 15.1 4P
PřF:Bi4010Essential molecular biology J. Doškařzk 2/0/02+2 4Z
PřF:Bi4010cEssential molecular biology - seminar R. Pantůčekz 0/1/01 4P
PřF:C4050Analytical Chemistry II P. Lubalzk 2/0/02+2 4Z
PřF:E4070Fundamentals in Toxicology K. Hilscherovázk 2/0/02+2 4Z
PřF:E4000Environment & Health IV - Social, economical and political context J. Hofmank 0/1/01+1 4P
PřF:E4020Soft-skills IV - Presentation Skills J. Hofmanz 0/1/01 4-
PřF:Bi3060Basic genetics P. Kuglíkzk 3/0/03+2 5Z
PřF:Bi5040Biostatistics - basic course L. Dušekzk 3/0/03+2 5P
PřF:Bi5040cBiostatistics - practices L. Dušekz 0/1/01 5P
PřF:E5040Environmental Compartments and their Pollution B. Vranazk 2/0/02+2 5Z
PřF:E5080General Ecotoxicology L. Bláhazk 2/0/02+2 5Z
PřF:E5081General Ecotoxicology - Practicals L. Bláhaz 0/0/33 5P
PřF:E5000Seminar for Environment & Health bc-I J. Hofmanz 0/2/02 5P
PřF:Bi2060Basic microbiology M. Vítězovázk 2/0/02+2 6Z
PřF:E6050Fate of Toxic Compounds in Environment J. Klánovázk 2/0/02+2 6Z
PřF:E6051Fate of Toxic Compounds in Environment - Practicals J. Klánováz 0/1/01 6P
PřF:E6000Seminar for Environment & Health bc-II J. Hofmanz 0/2/02 6P
142 credits

Elective courses

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:Bi1700cCell Biology - practical course J. Neradilz 0/1/0 každý druhý týden 2 hodiny.1 1-
PřF:C3055Organic Chemistry II - Seminar S. Jankůz 0/2/02 3-
PřF:Bi2060cBasic microbiology - practice J. Kučerováz 0/1/01 6-
PřF:Bi3060cBasic genetics - practice P. Lízalz 0/2/02 5-
PřF:C6160Analytical chemistry II - seminar P. Lubalz 0/2/02 4-
PřF:E4040Project for Environment & Health I J. Hofmanz 0/0/22 4-
10 credits