FF FBBApH Baltic Studies
Name in Czech: Baltistika
Bachelor's full-time major, language of instruction: Czech Czech
Included in the programme: FF B-BA_ Baltic Studies

Introductory information / Instructions

U sdruženého studia s baltistikou jako HLAVNÍM oborem má student povinnost nasbírat 105 kreditů z nabídky baltistických předmětů, přičemž povinně absolvuje předměty uvedené v rubrikách "Bakalářská práce", "Povinné předměty" a "Povinně volitelné předměty": po rozkliknutí se vám zobrazí bližší pokyny ke každé z nich. Nezapomeňte, že pro úspěšné absolvování studia na Filozofické fakultě má každý student povinnost absolvovat ještě 15 kreditů z tzv. celofakultních společných předmětů: filozofii, cizí jazyk, tělesnou výchovu aj. Bližší informace k nim najdete na vyšších úrovních těchto šablon (hledejte odkaz "Společné předměty") nebo se můžete obrátit na Studijní oddělení FF.

Compulsory courses

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:BAL_01Introductory course to Baltic studies J. Šíkzk 2/0/06 1P
FF:BAL_02Introduction to linguitics for Baltic studies O. Šefčíkzk 2/0/05 1Z
FF:BA_03Introductory Course to Literary Studies B. Fořtzk 0/2/05 1Z
FF:BA_08Introduction to Academic Writing I T. Kabeláčovázk 0/2/05 1Z
FF:BA_11The Old Literature of Lithuania V. Šeferiszk 2/0/05 3P
FF:BA_15Literature and Cultural History of Latvia and Estonia J. Šíkzk 2/0/05 4P
FF:BA_18Literature and cultural history of Finland and Scandinavia J. Šíkzk 2/0/05 5P
FF:BA_SZk_BcBachelor's State Exam V. ŠeferisSZk 0/0/0- 6-
36 credits

Selective courses

Litevština

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:BA_Li1Lithuanian 1 V. Šeferiszk 0/4/04 1Z
FF:BA_L1_drilLithuanian 1 - drill T. Kabeláčovázk 0/2/02 1P
FF:BA_Li2Lithuanian 2 V. Šeferiszk 0/4/04 2Z
FF:BA_L2_drilLithuanian 2 - drill T. Kabeláčovázk 0/2/02 2P
FF:BA_Li3Lithuanian 3 V. Šeferiszk 0/4/04 3Z
FF:BA_L3_drilLithuanian 3 - drill T. Kabeláčovázk 0/2/02 3P
FF:BA_Li4Lithuanian 4 V. Šeferiszk 0/4/04 4Z
FF:BA_L4_drilLithuanian 4 - drill T. Kabeláčovázk 0/2/02 4P
FF:BA_Li5Lithuanian 5 V. Šeferiszk 0/4/04 5Z
FF:BA_L5_drilLithuanian 5 drill T. Kabeláčovázk 0/2/02 5P
FF:BA_Li6Lithuanian 6 V. Šeferiszk 0/4/04 6Z
FF:BA_L6_drilLithuanian 6 - drill T. Kabeláčovázk 0/2/02 6P
FF:BA_Li_sys1Lithuanian: grammatical system I V. Šeferiszk 2/0/05 3Z
FF:BA_Li_sys2Lithuanian: grammatical system II V. Šeferiszk 2/0/05 4Z
FF:BA_Li_cet1Lithuanian reading I H. Beresnevičiúte Nosalovaz 0/2/04 5P
FF:BA_Li_cet2Lithuanian reading II H. Beresnevičiúte Nosalovaz 0/2/04 6P
FF:BA_04History of Baltic Languages V. Šeferiszk 2/0/05 4Z
59 credits

Finština

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:BA_Fi1Finnish language 1 J. Šíkzk 0/4/04 1Z
FF:BA_F1_drilFinnish language 1 - drill P. Hebedovázk 0/2/02 1P
FF:BA_Fi2Finnish language 2 J. Šíkzk 0/4/04 2Z
FF:BA_F2_drilFinnish language 2 - drill P. Hebedovázk 0/2/02 2P
FF:BA_Fi3Finnish language 3 J. Šíkzk 0/4/04 3Z
FF:BA_F3_drilFinnish language 3 - drill P. Hebedovázk 0/2/02 3P
FF:BA_Fi4Finnish language 4 J. Šíkzk 0/4/04 4Z
FF:BA_F4_drilFinnish language 4 - drill P. Hebedovázk 0/2/02 4P
FF:BA_Fi5Finnish language 5 J. Šíkzk 0/4/04 5Z
FF:BA_F5_drilFinnish language 5 - drill P. Hebedovázk 0/2/02 5P
FF:BA_Fi6Finnish language 6 J. Šíkzk 0/4/04 6Z
FF:BA_F6_drilFinnish language 6 - drill P. Hebedovázk 0/2/02 6P
FF:BA_Fi_sys1Finnish language: grammatical system I P. Hebedovázk 2/0/05 3Z
FF:BA_Fi_sys2Finnish language: grammatical system II P. Hebedovázk 2/0/05 4Z
FF:BA_Fi_cet1Finnish rading I J. Šíkz 0/2/04 5P
FF:BA_Fi_cet2Finnish reading II J. Šíkz 0/2/04 6P
FF:BA_13Fenno-Ugric languages P. Hebedovázk 2/0/05 4Z
59 credits

Bachelor's thesis

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:BA_BpBachelor’s Thesis P. Hebedováz 0/0/0- 6P
FF:BA_Sem_Bp1Bachelor's Thesis Seminar I P. Hebedováz 0/2/05 4P
FF:BA_Sem_Bp2Bachelor's Thesis Seminar II P. Hebedováz 0/2/05 6P
10 credits

Společný univerzitní základ (15 kr.)