FF FNBApH Baltic Studies
Name in Czech: Baltistika
master's full-time major, language of instruction: Czech Czech
Included in the programme: FF N-BA_ Baltic Studies

Introductory information / Instructions

Během sdruženého magisterského studia, u kterého je baltistika HLAVNÍM oborem, má student povinnost nasbírat 80 kreditů z nabídky baltistických předmětů, přičemž 20 kreditů připadá na přípravu diplomové práce, 54 kreditů připadá na povinné a povinně-volitelné předměty a 6 kreditů připadá na volitelné předměty. Student na konci studia obhajuje diplomovou práci na oboru baltistika.

Compulsory courses

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:BA_Mg1Lithuanian literature V. Šeferiszk 1/1/05 1Z
FF:BA_Mg3Finnish literature V. Šeferiszk 1/1/05 3Z
FF:BA_Mag5The Modern History of the Baltic Region H. Beresnevičiúte Nosalovazk 1/1/05 --
FF:BA_SZk_MgMaster’s State Exam V. ŠeferisSZk 0/0/0- 4-
15 credits

Selective courses

Literatura

Nutno absolvovat jeden z uvedených předmětů (celkem za 5 kreditů): údaj o semestru absolvování je pouze DOPORUČENÝ.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:BA_Mg2Latvian literature H. Beresnevičiúte Nosalovazk 1/1/05 2P
FF:BA_Mg4Estonian literature J. Šíkzk 1/1/05 4P
10 credits

Gramatický systém

Nutno absolvovat dva předměty litevské nebo dva finské (celkem za 10 kreditů).

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:BA_MgF1Finnish Language Structure Advanced Course I P. Hebedovázk 1/0/05 1P
FF:BA_MgF2Finnish Language Structure Advanced Course II P. Hebedovázk 1/0/05 2P
FF:BA_MgL1Lithuanian Language Structure Advanced Course I V. Šeferiszk 1/0/05 1P
FF:BA_MgL2Lithuanian Language Structure Advanced Course II V. Šeferiszk 1/0/05 2P
20 credits

Jazyková výuka

Nutno DVAKRÁT absolovat všechny litevské nebo všechny finské předměty (celkem za 24 kreditů).

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:BA_MagF3Finnish: translating course J. Šíkzk 0/2/04*2 1P
FF:BA_MagF4Workshop of Finnish Texts J. Šíkzk 0/2/04*2 1P
FF:BA_MagF5Finnish conversation P. Hebedováz 0/2/04*2 1P
FF:BA_MagL3Lithuanian: translation course H. Beresnevičiúte Nosalovazk 0/2/04*2 1P
FF:BA_MagL4Workshop of Lithuanian Texts H. Beresnevičiúte Nosalovazk 0/2/04*2 1P
FF:BA_MagL5Lithuanian conversation for MA digree students H. Beresnevičiúte Nosalovaz 0/2/04*2 1P
48 credits

Elective courses

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:BA777Editorial work for students of Baltic languages V. Šeferisz 0/2/04 --
FF:BA_E1_drilEstonian 1 - drill P. Hebedovázk 0/2/02 --
FF:BA_E2Estonian 2 P. Hebedovázk 0/4/03 --
FF:BA_E2_drilEstonian 2 - drill P. Hebedovázk 0/2/02 --
FF:BA_E3Estonian 3 P. Hebedovázk 0/4/03 --
FF:BA_E3_drilEstonian 3 - drill P. Hebedovázk 0/2/02 --
FF:BA_E4Estonian 4 P. Hebedovázk 0/4/03 --
FF:BA_E4_drilEstonian 4 - drill P. Hebedovázk 0/2/02 --
FF:BA_E5Estonian 5 P. Hebedovázk 0/4/03 --
FF:BA_E6Estonian 6 P. Hebedovázk 0/4/03 --
FF:BA_E_cetbEstonian text reading P. Hebedováz 0/1/02 --
FF:BA_E_superEstonian for advanced P. Hebedovázk 0/4/04 --
FF:Ba_Est1Estonian 1 P. Hebedovázk 0/4/04 --
FF:BA_Est2Estonian 2 P. Hebedovázk 0/4/04 --
FF:BA_Est3Estonian 3 P. Hebedovázk 0/4/04 --
FF:BA_Est4Estonian 4 P. Hebedovázk 0/4/04 --
FF:BA_F1Finnish language 1 J. Šíkzk 0/4/03 --
FF:BA_F1_drilFinnish language 1 - drill P. Hebedovázk 0/2/02 --
FF:BA_F2_drilFinnish language 2 - drill P. Hebedovázk 0/2/02 --
FF:BA_F3_drilFinnish language 3 - drill P. Hebedovázk 0/2/02 --
FF:BA_F4_drilFinnish language 4 - drill P. Hebedovázk 0/2/02 --
FF:BA_F5_drilFinnish language 5 - drill P. Hebedovázk 0/2/02 --
FF:BA_F6_drilFinnish language 6 - drill P. Hebedovázk 0/2/02 --
FF:BA_Fi1Finnish language 1 J. Šíkzk 0/4/04 --
FF:BA_Fi2Finnish language 2 J. Šíkzk 0/4/04 --
FF:BA_Fi3Finnish language 3 J. Šíkzk 0/4/04 --
FF:BA_Fi4Finnish language 4 J. Šíkzk 0/4/04 --
FF:BA_Fi5Finnish language 5 J. Šíkzk 0/4/04 --
FF:BA_Fi6Finnish language 6 J. Šíkzk 0/4/04 --
FF:BA_Fi_cet1Finnish rading I J. Šíkz 0/2/04 --
FF:BA_Fi_cet2Finnish reading II J. Šíkz 0/2/04 --
FF:BA_Fi_sys1Finnish language: grammatical system I P. Hebedovázk 2/0/05 --
FF:BA_Fi_sys2Finnish language: grammatical system II P. Hebedovázk 2/0/05 --
FF:BA_L1_drilLithuanian 1 - drill T. Kabeláčovázk 0/2/02 --
FF:BA_L2_drilLithuanian 2 - drill T. Kabeláčovázk 0/2/02 --
FF:BA_L3_drilLithuanian 3 - drill T. Kabeláčovázk 0/2/02 --
FF:BA_L4_drilLithuanian 4 - drill T. Kabeláčovázk 0/2/02 --
FF:BA_L5_drilLithuanian 5 drill T. Kabeláčovázk 0/2/02 --
FF:BA_L6_drilLithuanian 6 - drill T. Kabeláčovázk 0/2/02 --
FF:BA_Li1Lithuanian 1 V. Šeferiszk 0/4/04 --
FF:BA_Li2Lithuanian 2 V. Šeferiszk 0/4/04 --
FF:BA_Li3Lithuanian 3 V. Šeferiszk 0/4/04 --
FF:BA_Li4Lithuanian 4 V. Šeferiszk 0/4/04 --
FF:BA_Li5Lithuanian 5 V. Šeferiszk 0/4/04 --
FF:BA_Li6Lithuanian 6 V. Šeferiszk 0/4/04 --
FF:BA_Li_cet1Lithuanian reading I H. Beresnevičiúte Nosalovaz 0/2/04 --
FF:BA_Li_cet2Lithuanian reading II H. Beresnevičiúte Nosalovaz 0/2/04 --
FF:BA_Li_sys1Lithuanian: grammatical system I V. Šeferiszk 2/0/05 --
FF:BA_Li_sys2Lithuanian: grammatical system II V. Šeferiszk 2/0/05 --
FF:BA_Lo1Latvian language 1 K. Vaceka-Antezk 0/4/04 --
FF:BA_Lo2Latvian language 2 K. Vaceka-Antezk 0/4/04 --
FF:BA_Lo3Latvian language 3 K. Vaceka-Antezk 0/4/04 --
FF:BA_Lo4Latvian language 4 K. Vaceka-Antezk 0/4/04 --
FF:BA_LV1drilLatvian language 1 - drill K. Vaceka-Antezk 0/2/02 --
FF:BA_LV2drilLatvian language 2 - drill K. Vaceka-Antezk 0/2/02 --
FF:BA_LV3drilLatvian language 3 - drill K. Vaceka-Antezk 0/2/02 --
FF:BA_LV4drilLatvian language 4 - drill K. Vaceka-Antezk 0/2/02 --
FF:BA_MgF3Finnish: translating course J. Šíkzk 0/2/03 --
FF:BA_MgF4Workshop of Finnish Literatue J. Šíkzk 0/2/03 --
FF:BA_MgF5Finnish conversation P. Hebedováz 0/2/03 --
FF:BA_MgL3Lithuanian: translating course H. Beresnevičiúte Nosalovazk 0/2/03 --
FF:BA_MgL4Workshop of Lithuanian Literature T. Kabeláčovázk 0/2/03 --
FF:BA_MgL5Lithuanian conversation for MA digree students H. Beresnevičiúte Nosalovaz 0/2/03 --
202 credits

Master's thesis

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:BA_MgPMaster's Thesis P. Hebedováz 0/0/0- 4P
FF:BA_MgDipS1Master's Thesis Tutorial I P. Hebedováz 0/2/010 2P
FF:BA_MgDipS2Master's Thesis Tutorial II P. Hebedováz 0/2/010 4P
20 credits