FF FBOJpJ General Linguistics
Name in Czech: Obecná jazykověda
bachelor's full-time single-subject, language of instruction: Czech Czech
Included in the programme: FF B-OJ_ General Linguistics

Introductory information / Instructions

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Student si zapisuje předměty společného základu, dále všechny předměty povinné. Z předmětů povinně volitelných si zapíše dva bloky pramenných jazyků a patřičný počet kreditů ostatních povinně volitelných předmětů. Také si zapisuje předměty k diplomovému ukončení. Volitelné předměty předepsány nejsou.

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Bakalářská práce (min. 10 kr.)

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:LgBS01BA major thesis seminar V. Blažekz 0/2/015 6P
FF:LgBS02Bachelor’s Thesis V. Blažekz 0/0/0- 6P
15 credits

Povinné předměty (P+PV více než 135 kr.)

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:LgBA01Introduction to linguistics O. Šefčíkzk 2/0/05 1Z
FF:LgBA02Introduction to syntax M. Dočekalzk 1/1/05 2Z
FF:LgBA03General phonetics and phonology - lecture A. Bičanzk 2/0/05 1Z
FF:LgBA04Introduction to phonology O. Šefčíkzk 1/1/05 2Z
FF:LgBA05Languages of the world V. Blažekzk 2/0/05 1Z
FF:LgBA06History of linguistics O. Šefčíkzk 1/1/05 2Z
FF:LgBA07Approaches to the scientific understanding of language A. Bičank 2/0/05 2Z
FF:LgBA08Word and word formation A. Bičank 1/1/05 2Z
FF:LgBA09Morphonology and morphology O. Šefčíkzk 1/1/05 3Z
FF:LgBA10Philosophy of language M. Dočekalzk 2/0/04 3Z
FF:LgBA11Language and society A. Bičanzk 2/0/05 3Z
FF:LgBB01Writing systems of the World V. Blažekzk 2/0/05 2Z
FF:LgBB02Slavonic languages V. Blažekzk 2/0/05 3Z
FF:LgBB03Theory of the etymology V. Blažekzk 2/0/05 4Z
FF:LgBB04Formal and experimental semantics II M. Dočekalz 0/2/05 5Z
FF:LgBB05Germanic languages V. Blažekzk 2/0/05 4Z
FF:LgBB06Italic and Romance languages V. Blažekzk 2/0/05 5Z
FF:LgBB07Algebra for linguists B. Fořtzk 0/2/05 5Z
FF:LgBB08Comparative Slavic etymology V. Blažekzk 0/2/05 3Z
94 credits

Selective courses

Povinně volitelné předměty mimo povinné jazyky

Student si zapíše povinně volitelných předmětů v počtu 18 kreditů, cca tedy 5 předmětů.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:LgV01Celtic languages V. Blažekk 2/0/05 --
FF:LgV03Finno-Ugric languages V. Blažekk 2/0/05 --
FF:LgV04Languages of Asia Minor V. Blažekk 2/0/05 --
FF:LgV06Glottochronology V. Blažekk 1/1/05 --
FF:LgV07Languages of India V. Blažekk 2/0/05 --
FF:LgV08Comparative mythology V. Blažekk 1/1/05 --
FF:LgV09Theories of plurality M. Dočekalk 0/2/05 --
FF:LgV10Introduction to IE and Balto-Slavic Accentology V. Blažekk 2/0/05 --
FF:LgV11Axiomatic Functionalism A. Bičank 1/0/05 --
45 credits

Povinně volitelné jazyky

Každý student absolvuje dva bloky po čtyřech předmětech.

Sanskrt
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:LgJ701Practical course of Sanskrit I O. Šefčíkk 1/1/04 1P
FF:LgJ702Practical course of Sanskrit II O. Šefčíkzk 0/2/04 2P
FF:LgJ703Practical course of Sanskrit III O. Šefčíkk 0/2/04 3P
FF:LgJ704Practical course of Sanskrit IV O. Šefčíkzk 0/2/04 4P
16 credits
Mongolština
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:LgJ501Mongolian I M. Schwarzk 1/1/04 1P
FF:LgJ502Mongolian II M. Schwarzzk 1/1/04 2P
FF:LgJ503Mongolian III M. Schwarzzk 1/1/04 3P
FF:LgJ504Mongolian IV M. Schwarzzk 1/1/04 4P
16 credits
Vietnamština
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:LgJ801Basic Vietnamese I M. Schwarzk 1/1/04 1P
FF:LgJ802Basic Vietnamese II M. Schwarzk 1/14 2P
FF:LgJ803Basic Vietnamese III M. Schwarzk 1/14 3P
FF:LgJ804Basic Vietnamese IV M. Schwarzk 1/1/04 4P
16 credits
Koptština
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:LgJ901Introduction to Coptic I V. Blažekk 2/0/04 1P
FF:LgJ902Introduction to Coptic II V. Blažekk 2/0/04 2P
FF:LgJ903Introduction to Coptic III V. Blažekk 2/0/04 3P
FF:LgJ904Introduction to Coptic IV V. Blažekzk 2/0/04 4P
16 credits
Latina
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:LJ601Latin for the Non-Latinists I T. Weissark 1/1/04 1P
FF:LJ602Latin for the Non-Latinists II T. Weissarzk 1/1/04 2P
FF:LJ603Latin for the Non-Latinists III T. Weissark 1/1/04 3P
FF:LJ604Latin for the Non-Latinists IV T. Weissarzk 1/1/04 4P
16 credits
Klasická řečtina
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:KR013Classical Greek I J. Stekláz 0/2/04 1P
FF:KR014Classical Greek II J. Stekláz 0/2/04 2P
FF:KR015Classical Greek III J. Stekláz 0/2/04 3P
FF:KR016Classical Greek IV J. Steklázk 0/2/04 4P
16 credits
Litevština
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:BAX101Lithuanian for Beginners I V. Šeferiszk 0/2/04 1P
FF:BAX102Lithuanian for Beginners II V. Šeferisz 0/2/04 2P
FF:BAX103Lithuanian for Beginners III V. Šeferiszk 0/2/04 3P
FF:BAX104Lithuanian for Beginners IV. V. Šeferiszk 0/2/04 4P
16 credits
Estonština
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:BAX301Estonian I P. Hebedovázk 0/2/04 1P
FF:BAX302Estonian II. P. Hebedovázk 0/2/04 2P
FF:BAX303Estonian III P. Hebedovázk 0/2/04 3P
FF:BAX304Estonian IV. P. Hebedovázk 0/2/04 4P
16 credits
Finština
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:BAX201Finnish for Beginners I P. Hebedovázk 0/2/04 1P
FF:BAX202Finnish for Beginners II P. Hebedovázk 0/2/04 2P
FF:BAX203Finnish for Beginners III P. Hebedovázk 0/2/04 3P
FF:BAX204Finnish for Beginners IV P. Hebedovázk 0/2/04 4P
16 credits