FF FBOJpH General Linguistics
Name in Czech: Obecná jazykověda
Bachelor's full-time major
Included in the programme: FF B-OJ_ General Linguistics

Introductory information / Instructions

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Student si zapisuje předměty společného základu, dále všechny předměty povinné. Z předmětů povinně volitelných si zapíše jedne blok pramenných jazyků a patřičný počet kreditů ostatních povinně volitelných předmětů. Také si zapisuje předměty k diplomovému ukončení. Volitelné předměty předepsány nejsou.

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Akademické předměty

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech získat alespoň 5 kreditů z nabídky Akademických předmětů Filozofické fakulty. Například: Člověk mezi kulturou a přírodou: Základy interdisciplinárního výzkumu, Antika a evropská kultura, Základy argumentace, Mozek a mysl, Informatorium mateřského jazyka, Moc obrazu v raném středověku, Lidská mysl: Úvod do kognitivních věd, Digitální humanitní vědy.

Filozofie

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech absolvovat předmět Filozofie.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:PH0001Philosophy for Non-Philosophical Disciplines Students J. Petrželkazk 2/0/04 --
FF:PHA0001Philosophy for Non-Philosophical Disciplines Students J. Krobzk 0/2/04 --
8 credits

Languages

K úspěšnému ukončení studia na FF má student povinnost absolvovat v bakalářském studijním programu kurz vybraného cizího jazyka, který respektuje požadavek MU na minimální jazykovou kompetenci a je zakončen standardizovanou zkouškou na úrovni B2 dle ERR.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:CJVA2BEnglish for Academic Purposes II A. Suchomelová-Polomskazk 0/2/04 --
FF:CJVF2BFrench for Academic Purposes II. M. Šindelářová Skupeňovázk 0/2/04 --
FF:CJVN2BGerman for Academic Purposes II J. Vyorálkovázk 0/2/04 --
FF:CJVR2BMRussian for Academic Purposes II (B2) J. Mikešovázk 0/2/04 --
FF:CJVS2BSpanish for academic purposes II J. Žváčkovázk 0/2/04 --
20 credits

TV

Všichni studenti prezenčního studia bakalářských studijních programů mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů (1 zápočet = 1 kredit) z předmětů sportovních aktivit vypisovaných pod kódy P9. Předměty zajišťuje Centrum univerzitního sportu Fakulty sportovních studií.

Bakalářská práce (min. 10 kr.)

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:LgBS01BA major thesis seminar V. Blažekz 0/2/015 6P
FF:LgBS02Bachelor’s Thesis V. Blažekz 0/0/0- 6P
15 credits

Compulsory courses

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:LgBA01Introduction to linguistics O. Šefčíkzk 2/0/05 1Z
FF:LgBA02Introduction to syntax M. Dočekalzk 1/1/05 2Z
FF:LgBA03General phonetics and phonology - lecture A. Bičanzk 2/0/05 1-
FF:LgBA04Introduction to phonology O. Šefčíkzk 1/1/05 2Z
FF:LgBA05Languages of the world V. Blažekzk 2/0/05 1Z
FF:LgBA06History of linguistics O. Šefčíkzk 1/1/05 2Z
FF:LgBA07Approaches to the scientific understanding of language A. Bičank 2/0/05 2Z
FF:LgBA09Morphonology and morphology O. Šefčíkzk 1/1/05 3Z
FF:LgBA10Philosophy of language M. Dočekalzk 2/0/04 4Z
FF:LgBA11Language and society A. Bičanzk 2/0/05 3Z
FF:LgBA12Formal and experimental semantics I M. Dočekalk 1/1/05 4Z
FF:LgBB04Formal and experimental semantics II M. Dočekalz 0/2/05 5Z
FF:LgBB07Algebra for linguists B. Fořtzk 0/2/05 5Z
64 credits

Selective courses

Povinně volitelné předměty mimo povinné jazyky

Student je povinen si zapsat předměty za 9 kreditů, tj. 2 předměty.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:LgBA08Word and word formation A. Bičank 1/1/05 --
FF:LgBB01Writing systems of the World V. Blažekzk 2/0/05 --
FF:LgBB02Slavonic languages V. Blažekzk 2/0/05 --
FF:LgBB03Theory of the etymology V. Blažekzk 2/0/05 --
FF:LgBB05Germanic languages V. Blažekzk 2/0/05 --
FF:LgBB06Italic and Romance languages V. Blažekzk 2/0/05 --
FF:LgBB08Comparative Slavic etymology V. Blažekzk 0/2/05 --
FF:LgV01Celtic languages V. Blažekk 2/0/05 --
FF:LgV03Finno-Ugric languages V. Blažekk 2/0/05 --
FF:LgV04Languages of Asia Minor V. Blažekk 2/0/05 --
FF:LgV06Glottochronology V. Blažekk 1/1/05 --
FF:LgV07Languages of India V. Blažekk 2/0/05 --
FF:LgV08Comparative mythology V. Blažekk 1/1/05 --
FF:LgV09Theories of plurality M. Dočekalk 0/2/05 --
FF:LgV10Introduction to IE and Balto-Slavic Accentology V. Blažekk 2/0/05 --
FF:LgV11Axiomatic Functionalism A. Bičank 1/0/05 --
80 credits

Povinně volitelné jazyky

Každý student absolvuje jeden blok po čtyřech předmětech.

Sanskrt
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:LgJ701Practical course of Sanskrit I O. Šefčíkk 1/1/04 --
FF:LgJ702Practical course of Sanskrit II O. Šefčíkzk 0/2/04 --
FF:LgJ703Practical course of Sanskrit III O. Šefčíkk 0/2/04 --
FF:LgJ704Practical course of Sanskrit IV O. Šefčíkzk 0/2/04 --
16 credits
Mongolština
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:LgJ501Mongolian I M. Schwarzk 1/1/04 --
FF:LgJ502Mongolian II M. Schwarzzk 1/1/04 --
FF:LgJ503Mongolian III M. Schwarzzk 1/1/04 --
FF:LgJ504Mongolian IV M. Schwarzzk 1/1/04 --
16 credits
Vietnamština
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:LgJ801Basic Vietnamese I M. Schwarzk 1/1/04 --
FF:LgJ802Basic Vietnamese II M. Schwarzk 1/14 --
FF:LgJ803Basic Vietnamese III M. Schwarzk 1/14 --
FF:LgJ804Basic Vietnamese IV M. Schwarzk 1/1/04 --
16 credits
Koptština
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:LgJ901Introduction to Coptic I V. Blažekk 2/0/04 --
FF:LgJ902Introduction to Coptic II V. Blažekk 2/0/04 --
FF:LgJ903Introduction to Coptic III V. Blažekk 2/0/04 --
FF:LgJ904Introduction to Coptic IV V. Blažekzk 2/0/04 --
16 credits
Latina
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:LJ601Latin for the Non-Latinists I T. Weissark 1/1/04 --
FF:LJ602Latin for the Non-Latinists II T. Weissarzk 1/1/04 --
FF:LJ603Latin for the Non-Latinists III T. Weissark 1/1/04 --
FF:LJ604Latin for the Non-Latinists IV P. Ševčíkzk 1/1/04 --
16 credits
Klasická řečtina
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:KR013Classical Greek I J. Stekláz 0/2/04 --
FF:KR014Classical Greek II J. Stekláz 0/2/04 --
FF:KR015Classical Greek III J. Stekláz 0/2/04 --
FF:KR016Classical Greek IV J. Steklázk 0/2/04 --
16 credits
Litevština
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:BAX101Lithuanian for Beginners I V. Šeferiszk 0/2/04 --
FF:BAX102Lithuanian for Beginners II V. Šeferisz 0/2/04 --
FF:BAX103Lithuanian for Beginners III V. Šeferiszk 0/2/04 --
FF:BAX104Lithuanian for Beginners IV. V. Šeferiszk 0/2/04 --
16 credits
Estonština
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:BAX301Estonian I P. Hebedovázk 0/2/04 --
FF:BAX302Estonian II. P. Hebedovázk 0/2/04 --
FF:BAX303Estonian III P. Hebedovázk 0/2/04 --
FF:BAX304Estonian IV. P. Hebedovázk 0/2/04 --
16 credits
Finština
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:BAX201Finnish for Beginners I P. Hebedovázk 0/2/04 --
FF:BAX202Finnish for Beginners II P. Hebedovázk 0/2/04 --
FF:BAX203Finnish for Beginners III P. Hebedovázk 0/2/04 --
FF:BAX204Finnish for Beginners IV P. Hebedovázk 0/2/04 --
16 credits
Selective courses