FF FBOJpV General Linguistics
Name in Czech: Obecná jazykověda
Bachelor's full-time minor, language of instruction: Czech Czech
Included in the programme: FF B-OJ_ General Linguistics

Introductory information / Instructions

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Student si zapisuje předměty společného základu, dále všechny předměty povinné. Z předmětů povinně volitelných si zapíše patřičný počet kreditů (5 kr = jeden předmět). Volitelné předměty předepsány nejsou.

Povinné předměty (P+PV 60 kr.)

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:LgBA01Introduction to linguistics O. Šefčíkzk 2/0/05 1Z
FF:LgBA02Introduction to syntax M. Dočekalzk 1/1/05 2Z
FF:LgBA03General phonetics and phonology - lecture A. Bičanzk 2/0/05 1Z
FF:LgBA04Introduction to phonology O. Šefčíkzk 1/1/05 2Z
FF:LgBA05Languages of the world V. Blažekzk 2/0/05 1Z
FF:LgBA06History of linguistics O. Šefčíkzk 1/1/05 2Z
FF:LgBA07Approaches to the scientific understanding of language A. Bičank 2/0/05 3Z
FF:LgBA09Morphonology and morphology O. Šefčíkzk 1/1/05 3Z
FF:LgBA10Philosophy of language M. Dočekalzk 2/0/04 4Z
FF:LgBA11Language and society A. Bičanzk 2/0/05 4Z
FF:LgBA12Formal and experimental semantics I M. Dočekalk 1/1/05 5Z
54 credits

Selective courses

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:LgBA08Word and word formation A. Bičank 1/1/05 1P
FF:LgBB01Writing systems of the World V. Blažekzk 2/0/05 1P
FF:LgBB02Slavonic languages V. Blažekzk 2/0/05 2P
FF:LgBB03Theory of the etymology V. Blažekzk 2/0/05 2P
FF:LgBB04Formal and experimental semantics II M. Dočekalz 0/2/05 3P
FF:LgBB05Germanic languages V. Blažekzk 2/0/05 3P
FF:LgBB06Italic and Romance languages V. Blažekzk 2/0/05 4P
FF:LgBB07Algebra for linguists B. Fořtzk 0/2/05 4P
FF:LgBB08Comparative Slavic etymology V. Blažekzk 0/2/05 5P
FF:LgV01Celtic languages V. Blažekk 2/0/05 5P
FF:LgV03Finno-Ugric languages V. Blažekk 2/0/05 6P
FF:LgV04Languages of Asia Minor V. Blažekk 2/0/05 6P
FF:LgV06Glottochronology V. Blažekk 1/1/05 5P
FF:LgV07Languages of India V. Blažekk 2/0/05 4P
FF:LgV08Comparative mythology V. Blažekk 1/1/05 6P
FF:LgV09Theories of plurality M. Dočekalk 0/2/05 3P
FF:LgV10Introduction to IE and Balto-Slavic Accentology V. Blažekk 2/0/05 2P
FF:LgV11Axiomatic Functionalism A. Bičank 1/0/05 3P
FF:LgV12Indo-European seminary V. Blažekk 1/1/05 6P
95 credits