FF FBRLpJ Study of Religions
Name in Czech: Religionistika
Bachelor's full-time single-subject
Included in the programme: FF B-RL_ Study of Religions

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Akademické předměty

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech získat alespoň 5 kreditů z nabídky Akademických předmětů Filozofické fakulty. Například: Člověk mezi kulturou a přírodou: Základy interdisciplinárního výzkumu, Antika a evropská kultura, Základy argumentace, Mozek a mysl, Informatorium mateřského jazyka, Moc obrazu v raném středověku, Lidská mysl: Úvod do kognitivních věd, Digitální humanitní vědy.

Filozofie

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech absolvovat předmět Filozofie.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:PH0001Philosophy for Non-Philosophical Disciplines Students J. Petrželkazk 2/0/04 --
FF:PHA0001Philosophy for Non-Philosophical Disciplines Students J. Krobzk 0/2/04 --
8 credits

Languages

K úspěšnému ukončení studia na FF má student povinnost absolvovat v bakalářském studijním programu kurz vybraného cizího jazyka, který respektuje požadavek MU na minimální jazykovou kompetenci a je zakončen standardizovanou zkouškou na úrovni B2 dle ERR.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:CJVA2BEnglish for Academic Purposes II M. Šindelářová Skupeňovázk 0/2/04 --
FF:CJVF2BFrench for Academic Purposes II. M. Šindelářová Skupeňovázk 0/2/04 --
FF:CJVN2BGerman for Academic Purposes II J. Vyorálkovázk 0/2/04 --
FF:CJVR2BMRussian for Academic Purposes II (B2) J. Mikešovázk 0/2/04 --
FF:CJVS2BSpanish for academic purposes II J. Žváčkovázk 0/2/04 --
20 credits

TV

Všichni studenti prezenčního studia bakalářských studijních programů mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů (1 zápočet = 1 kredit) z předmětů sportovních aktivit vypisovaných pod kódy P9. Předměty zajišťuje Centrum univerzitního sportu Fakulty sportovních studií.

Bachelor's thesis

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:RLBcA014Bachelor's Thesis Seminar I J. Valtrovák 0/1/05 4P
FF:RLBcA015Bachelor's Thesis Seminar II J. Valtrovák 0/1/05 5P
FF:RLBcA016Bachelor's Thesis Seminar III J. Valtrovák 0/1/05 6P
FF:RLBcPBachelor's Thesis in Religion J. Valtrováz 0/0/0- 6-
15 credits

Compulsory courses

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:RLBcA001Introduction to the Study of Religions J. Valtrovázk 2/0/05 1Z
FF:RLBcA002Buddhism I J. Valtrovázk 2/0/04+1 1P
FF:RLBcA003Buddhism II J. Valtrovázk 2/0/04+1 2P
FF:RLBcA004Indian Religions M. Fujdazk 2/0/04+1 3P
FF:RLBcA005Judaism D. Papoušekzk 2/0/04+1 3P
FF:RLBcA006Christianity I D. Zbíralzk 2/0/04+1 1P
FF:RLBcA007Christianity II J. Cigánzk 2/0/04+1 2P
FF:RLBcA008Islam J. Valtrovázk 2/0/04+1 4P
FF:RLBcA009Religions of the Ancient Mediterranean and Near East D. Papoušekzk 2/0/04+1 2P
FF:RLBcA010Current Religious Situation in the Czech Republic D. Václavíkzk 1/1/04+1 5P
FF:RLBcA012History of the Study of Religions R. Kundtzk 2/0/04+1 6P
FF:RLBcA013Introduction to Research Methodology in the Study of Religions J. Valtrovázk 2/0/04+2 2Z
FF:RLBcA023Religion in Historical and Comparative Perspectives J. Valtrovázk 1/1/05+3 3Z
FF:RLBcA024Religion in Sociological/Anthropological Perspectives J. Valtrovázk 1/1/08 4Z
FF:RLBcA025Religion in Cognitive/Psychological Perspectives J. Valtrovázk 1/1/08 5Z
FF:RLBcA100Final Bachelor's Examination Seminar R. Kundtk 0/2/05 6-
FF:RLZkBFinal Bachelor's Examination J. ValtrováSZk 0/0/0- 6-
90 credits

Selective courses

Blok 1: Teorie, aplikace v praxi, pramenné jazyky

Na základě konzultace s (zamýšleným) vedoucím bakalářské práce studenti zapisují předměty v souladu s vlastním zaměřením studia a tématem bakalářské práce v celkové výši min. 16 kreditů.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:HUMB003Experimental Research D. Zbíralk 1/1/02 --
FF:RLBcB021Religion and Politics D. Václavíkk 1/1/04 --
FF:RLBcB052Creationism and Evolutionism L. Bělkak 1/1/04 --
FF:RLBcB301Proseminar for the Introduction to the Study of Religions A. Chalupak 0/2/04 --
FF:RLBcB303Study Trip in Religion A. Chalupak 0/2/04 --
FF:RLBcB503Employment of the Study of Religions in Media and Non-Profit Sector M. Fujdak 1/1/04 --
FF:RLBcB508Committed Study of Religion M. Fujdak 1/1/04 --
FF:RLBcB517Writing Academic Style in Humanities L. Novotnák 1/1/04 --
FF:RLBcB518Religious Otherness and Its Representations J. Valtrovák 1/1/04 --
FF:RLBcB522Religion and Culture from the Perspective of Macrohistorical Factors A. Chalupak 1/1/04 --
FF:RLBcB523Evolutionary Approaches to the Study of Religion R. Kundtk 1/1/04 --
FF:RLBcB535Religious conversion: conceptualisation and research J. Valtrovák 1/1/04 --
FF:RLBcB549Religion as a System of Social Regulation: An Evolutionary Perspective J. Valtrovák 1/1/04 --
FF:RLBcB550Study of Religions in Tourism J. Valtrovák 1/0/04 --
FF:JPNN10Japanese I J. Matelazk 0/2/04 --
FF:JPNN11Japanese writing I J. Matelaz 0/2/04 --
FF:JPNN20Japanese II J. Matelazk 0/2/04 --
FF:JPNN21Japanese writing II J. Matelaz 0/2/04 --
FF:JPNN30Japanese III J. Matelaz 0/2/04 --
FF:JPNN40Japanese IV J. Matelaz 0/2/04 --
FF:KR013Classical Greek I J. Stekláz 0/2/04 --
FF:KR014Classical Greek II J. Stekláz 0/2/04 --
FF:KR015Classical Greek III J. Stekláz 0/2/04 --
FF:KR016Classical Greek IV J. Steklázk 0/2/04 --
FF:KSCX01Modern Chinese for non-major students I W. Luz 0/2/04 --
FF:KSCX02Modern Chinese II D. Václavíkz 0/2/02 --
FF:KSCX03Modern Chinese III L. Olivováz 0/2/04 --
FF:KSCX04Modern Chinese - reading II D. Václavíkzk 0/2/02+2 --
FF:LgJ501Mongolian I M. Schwarzk 1/1/04 --
FF:LgJ502Mongolian II M. Schwarzzk 1/1/04 --
FF:LgJ503Mongolian III M. Schwarzzk 1/1/04 --
FF:LgJ504Mongolian IV M. Schwarzzk 1/1/04 --
FF:LgJ701Practical course of Sanskrit I O. Šefčíkk 1/1/04 --
FF:LgJ702Practical course of Sanskrit II O. Šefčíkzk 0/2/04 --
FF:LgJ703Practical course of Sanskrit III O. Šefčíkk 0/2/04 --
FF:LgJ704Practical course of Sanskrit IV O. Šefčíkzk 0/2/04 --
FF:LgJ801Basic Vietnamese I M. Schwarzk 1/1/04 --
FF:LgJ802Basic Vietnamese II M. Schwarzk 1/14 --
FF:LgJ803Basic Vietnamese III M. Schwarzk 1/14 --
FF:LgJ804Basic Vietnamese IV M. Schwarzk 1/1/04 --
FF:LgJ901Introduction to Coptic I V. Blažekk 2/0/04 --
FF:LgJ902Introduction to Coptic II V. Blažekk 2/0/04 --
FF:LgJ903Introduction to Coptic III V. Blažekk 2/0/04 --
FF:LgJ904Introduction to Coptic IV V. Blažekzk 2/0/04 --
FF:LJ601Latin for the Non-Latinists I T. Weissark 1/1/04 --
FF:LJ602Latin for the Non-Latinists II T. Weissarzk 1/1/04 --
FF:LJ603Latin for the Non-Latinists III J. Mikulovák 1/1/04 --
FF:LJ604Latin for the Non-Latinists IV J. Mikulovázk 1/1/04 --
FF:MEDMgr13Practical Arabic I D. Čižmíkováz 1/3/05 --
FF:MEDMgr14Practical Arabic II D. Čižmíkovázk 1/3/06 --
FF:MEDMgr15Practical Arabic III D. Čižmíkováz 1/3/05 --
FF:MEDMgr16Practical Arabic IV D. Čižmíkovázk 1/3/06 --
FF:RLB112Hebrew I J. Valovák 0/2/04 --
FF:RLB113Hebrew II S. Pöder Innerhoferk 0/2/04 --
218 credits

Blok 2: Náboženské tradice světa

Studenti zapisují předměty v souladu s vlastním zaměřením studia a zvažovaným či zpracovávaným tématem bakalářské práce v celkové výši min. 24 kreditů.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:JAP116Japanese Buddhism L. Bělkazk 2/0/05 --
FF:RLBcB016Christianity and Heresies I. Doležalovák 1/1/04 --
FF:RLBcB023Ancient Near Eastern Religions D. Papoušekk 1/1/04 --
FF:RLBcB034Prehistoric Religions in Europe J. Valtrovák 1/1/04 --
FF:RLBcB035Maya, Aztec and Inca Religions D. Papoušekk 1/1/04 --
FF:RLBcB037New Religious Movements D. Václavíkk 1/1/04 --
FF:RLBcB041Biblical Archaeology D. Papoušekk 1/1/04 --
FF:RLBcB045Woman in Christianity I. Doležalovák 1/1/04 --
FF:RLBcB053Tibetan Buddhism L. Bělkak 1/1/04 --
FF:RLBcB054Buddhist Iconography L. Bělkak 1/1/04 --
FF:RLBcB056Buddhism in Russia L. Bělkak 1/1/04 --
FF:RLBcB094Anabaptists J. Valtrovák 1/1/04 --
FF:RLBcB206Roman Religion A. Chalupak 1/1/04 --
FF:RLBcB210Christian Mission J. Valtrovák 1/1/04 --
FF:RLBcB213Magic in Medieval Christianity I. Doležalovák 1/1/04 --
FF:RLBcB215Religion in Poland D. Václavíkk 1/1/04 --
FF:RLBcB238Greek Religion I. Doležalovák 1/1/04 --
FF:RLBcB239Hellenistic Religions I. Doležalovák 1/1/04 --
FF:RLBcB251Gnosticism A. Chalupak 1/1/04 --
FF:RLBcB259Sexuality in the History of Christianity D. Zbíralk 1/1/04 --
FF:RLBcB270Religion in the USA D. Václavíkk 1/1/04 --
FF:RLBcB273The Development of Christian Cult D. Zbíralk 1/1/04 --
FF:RLBcB280The Origins of Christianity D. Papoušekk 1/1/04 --
FF:RLBcB293Manicheism A. Chalupak 1/1/04 --
FF:RLBcB367Religious Rationalities: Readings D. Zbíralk 1/1/04 --
FF:RLBcB371Christianity on Wikipedia D. Zbíralk 0/2/04 --
FF:RLBcB388Visual Representations of Islam A. Kovácsk 1/1/04 --
FF:RLBcB392Buddhismus v Mongolsku L. Bělkak 1/1/04 --
FF:RLBcB395Shambhala L. Bělkak 1/1/04 --
FF:RLBcB510Neopaganism D. Zbíralk 1/1/04 --
FF:RLBcB520Jesus in Film D. Papoušekk 2/2/04 --
125 credits

Elective courses