FF FBRLpH Study of Religions
Name in Czech: Religionistika
Bachelor's full-time major
Included in the programme: FF B-RL_ Study of Religions

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Akademické předměty

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech získat alespoň 5 kreditů z nabídky Akademických předmětů Filozofické fakulty. Například: Člověk mezi kulturou a přírodou: Základy interdisciplinárního výzkumu, Antika a evropská kultura, Základy argumentace, Mozek a mysl, Informatorium mateřského jazyka, Moc obrazu v raném středověku, Lidská mysl: Úvod do kognitivních věd, Digitální humanitní vědy.

Filozofie

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech absolvovat předmět Filozofie.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:PH0001Philosophy for Non-Philosophical Disciplines Students J. Petrželkazk 2/0/04 --
FF:PHA0001Philosophy for Non-Philosophical Disciplines Students J. Krobzk 0/2/04 --
8 credits

Languages

K úspěšnému ukončení studia na FF má student povinnost absolvovat v bakalářském studijním programu kurz vybraného cizího jazyka, který respektuje požadavek MU na minimální jazykovou kompetenci a je zakončen standardizovanou zkouškou na úrovni B2 dle ERR.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:CJVA2BEnglish for Academic Purposes II M. Šindelářová Skupeňovázk 0/2/04 --
FF:CJVF2BFrench for Academic Purposes II. M. Šindelářová Skupeňovázk 0/2/04 --
FF:CJVN2BGerman for Academic Purposes II J. Vyorálkovázk 0/2/04 --
FF:CJVR2BMRussian for Academic Purposes II (B2) J. Mikešovázk 0/2/04 --
FF:CJVS2BSpanish for academic purposes II J. Žváčkovázk 0/2/04 --
20 credits

TV

Všichni studenti prezenčního studia bakalářských studijních programů mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů (1 zápočet = 1 kredit) z předmětů sportovních aktivit vypisovaných pod kódy P9. Předměty zajišťuje Centrum univerzitního sportu Fakulty sportovních studií.

Bachelor's thesis

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:RLBcA014Bachelor's Thesis Seminar I J. Valtrovák 0/1/05 4P
FF:RLBcA015Bachelor's Thesis Seminar II J. Valtrovák 0/1/05 5P
FF:RLBcA016Bachelor's Thesis Seminar III J. Valtrovák 0/1/05 6P
FF:RLBcPBachelor's Thesis in Religion J. Valtrováz 0/0/0- 6-
15 credits

Compulsory courses

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:RLBcA001Introduction to the Study of Religions J. Valtrovázk 2/0/05 1Z
FF:RLBcA002Buddhism I J. Valtrovázk 2/0/04+1 1P
FF:RLBcA003Buddhism II J. Valtrovázk 2/0/04+1 2P
FF:RLBcA004Indian Religions M. Fujdazk 2/0/04+1 3P
FF:RLBcA005Judaism D. Papoušekzk 2/0/04+1 3P
FF:RLBcA006Christianity I D. Zbíralzk 2/0/04+1 1P
FF:RLBcA007Christianity II J. Cigánzk 2/0/04+1 2P
FF:RLBcA008Islam J. Valtrovázk 2/0/04+1 4P
FF:RLBcA009Religions of the Ancient Mediterranean and Near East D. Papoušekzk 2/0/04+1 2P
FF:RLBcA010Current Religious Situation in the Czech Republic D. Václavíkzk 1/1/04+1 5P
FF:RLBcA012History of the Study of Religions R. Kundtzk 2/0/04+1 6P
FF:RLBcA013Introduction to Research Methodology in the Study of Religions J. Valtrovázk 2/0/04+2 2Z
FF:RLBcA023Religion in Historical and Comparative Perspectives J. Valtrovázk 1/1/05+3 3Z
FF:RLBcA024Religion in Sociological/Anthropological Perspectives J. Valtrovázk 1/1/08 4Z
FF:RLBcA025Religion in Cognitive/Psychological Perspectives J. Valtrovázk 1/1/08 5Z
FF:RLBcA100Final Bachelor's Examination Seminar R. Kundtk 0/2/05 6-
FF:RLZkBFinal Bachelor's Examination J. ValtrováSZk 0/0/0- 6-
90 credits