FF FBRLkJ Study of Religions
Name in Czech: Religionistika
Bachelor's combined single-subject
Included in the programme: FF B-RL_ Study of Religions

Společný univerzitní základ (13 kr.)

Filozofie

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech absolvovat předmět Filozofie.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:PHK0001Philosophy for Non-Philosophical Disciplines Students J. Petrželkazk 0/0/0 6 hodin konzultací za semestr.4 --
4 credits

Languages

K úspěšnému ukončení studia na FF má student povinnost absolvovat v bakalářském studijním programu kurz vybraného cizího jazyka, který respektuje požadavek MU na minimální jazykovou kompetenci a je zakončen standardizovanou zkouškou na úrovni B2 dle ERR.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:cjva2pOnline Course of Academic English for the Humanities II M. Šindelářová Skupeňovázk 0/0/0 individuální konzultace.4 --
FF:CJVF2BFrench for Academic Purposes II. M. Šindelářová Skupeňovázk 0/2/04 --
FF:cjvn2pCourse of Academic German for the Humanities II P. Chládkovázk 0/0/0 individuální konzultace.4 --
FF:CJVR2BMRussian for Academic Purposes II (B2) J. Mikešovázk 0/2/04 --
FF:CJVS2BSpanish for academic purposes II J. Žváčkovázk 0/2/04 --
20 credits

Elective courses

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech získat alespoň 5 kreditů z nabídky Volitelných předmětů Filozofické fakulty.

Bachelor's thesis

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:RLBcKA014Bachelor's Thesis Seminar I J. Valtrovák 0/0/0 6 hod./sem. + tutorial 14 hod.5 4P
FF:RLBcKA015Bachelor's Thesis Seminar II J. Valtrovák 0/0/0 6 hod./sem. + tutorial 14 hod.5 5P
FF:RLBcKA016Bachelor's Thesis Seminar III J. Valtrovák 0/0/0 tutorial 22 hod.5 6P
FF:RLBcPBachelor's Thesis in Religion J. Valtrováz 0/0/0- 6-
15 credits

Compulsory courses

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:RLBcKA001Introduction to the Study of Religions J. Valtrovázk 0/0/0 12 hod./sem. + tutorial 14 hod.4+1 1Z
FF:RLBcKA002Buddhism I J. Valtrovázk 0/0/0 12 hod./sem. + tutorial 12 hod.4+1 1P
FF:RLBcKA006Christianity I D. Zbíralzk 0/0/0 12 hod./sem. + tutorial 12 hod.4+1 1P
FF:RLBcKA003Buddhism II J. Valtrovázk 0/0/0 12 hod./sem. + tutorial 12 hod.4+1 2P
FF:RLBcKA007Christianity II J. Cigánzk 0/0/0 12 hod./sem. + tutorial 12 hod.4+1 2P
FF:RLBcKA013Introduction to Research Methodology in the Study of Religions J. Valtrovázk 0/0/0 12 hod./sem. + tutorial 14 hod.4+2 2Z
FF:RLBcKA004Indian Religions M. Fujdazk 0/0/0 12 hod./sem. + tutorial 12 hod.5 3P
FF:RLBcKA023Religion in Historical and Comparative Perspectives J. Valtrovázk 0/0/0 12 hod./sem. + tutorial 12 hod.5+3 3Z
FF:RLBcKA005Judaism D. Papoušekzk 0/0/0 12 hod./sem. + tutorial 12 hod.4+1 3P
FF:RLBcKA008Islam D. Papoušekzk 0/0/0 12 hod./sem. + tutorial 12 hod.4+1 4P
FF:RLBcKA024Religion in Sociological/Anthropological Perspectives J. Valtrovázk 0/0/0 12 hod./sem. + tutorial 12 hod.8 4Z
FF:RLBcKA009Religions of the Ancient Mediterranean and Near East D. Papoušekzk 0/0/0 12 hod./sem.4+1 4P
FF:RLBcKA010Current Religious Situation in the Czech Republic D. Václavíkzk 0/0/0 12 hod./sem. + tutorial 12 hod.4+1 5P
FF:RLBcKA012History of the Study of Religions R. Kundtzk 0/0/0 12 hod./sem. + tutorial 12 hod.4+1 5P
FF:RLBcKA025Religion in Cognitive/Psychological Perspectives J. Valtrovázk 0/0/0 12 hod./sem. + tutorial 12 hod.8 5Z
FF:RLBcKA100Final Bachelor's Examination Seminar R. Kundtk 0/0/0 12 hod./sem. + tutorial 12 hod.5 6-
FF:RLZkBFinal Bachelor's Examination J. ValtrováSZk 0/0/0- 6-
90 credits

Selective courses

Blok 1: Teorie, aplikace v praxi, pramenné jazyky

Na základě konzultace s (zamýšleným) vedoucím bakalářské práce studenti zapisují předměty v souladu s vlastním zaměřením studia a tématem bakalářské práce v celkové výši min. 16 kreditů.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:HUMB003Experimental Research D. Zbíralk 1/1/02 --
FF:RLBcB021Religion and Politics D. Václavíkk 1/1/04 --
FF:RLBcB052Creationism and Evolutionism L. Bělkak 1/1/04 --
FF:RLBcB303Study Trip in Religion A. Chalupak 0/2/04 --
FF:RLBcB503Employment of the Study of Religions in Media and Non-Profit Sector M. Fujdak 1/1/04 --
FF:RLBcB508Committed Study of Religion M. Fujdak 1/1/04 --
FF:RLBcB517Writing Academic Style in Humanities L. Novotnák 1/1/04 --
FF:RLBcB518Religious Otherness and Its Representations J. Valtrovák 1/1/04 --
FF:RLBcB522Religion and Culture from the Perspective of Macrohistorical Factors A. Chalupak 1/1/04 --
FF:RLBcB523Evolutionary Approaches to the Study of Religion R. Kundtk 1/1/04 --
FF:RLBcB535Religious conversion: conceptualisation and research J. Valtrovák 1/1/04 --
FF:RLBcB549Religion as a System of Social Regulation: An Evolutionary Perspective J. Valtrovák 1/1/04 --
FF:RLBcKB301Proseminar for the Introduction to the Study of Religions A. Chalupak 0/2/0 bloková výuka.4 --
FF:JPNN10Japanese I J. Matelazk 0/2/04 --
FF:JPNN11Japanese writing I J. Matelaz 0/2/04 --
FF:JPNN20Japanese II J. Matelazk 0/2/04 --
FF:JPNN21Japanese writing II J. Matelaz 0/2/04 --
FF:JPNN30Japanese III J. Matelaz 0/2/04 --
FF:JPNN40Japanese IV J. Matelaz 0/2/04 --
FF:KR013Classical Greek I J. Stekláz 0/2/04 --
FF:KR014Classical Greek II J. Stekláz 0/2/04 --
FF:KR015Classical Greek III J. Stekláz 0/2/04 --
FF:KR016Classical Greek IV J. Steklázk 0/2/04 --
FF:KSCX01Modern Chinese for non-major students I W. Luz 0/2/04 --
FF:KSCX02Modern Chinese II D. Václavíkz 0/2/02 --
FF:KSCX03Modern Chinese III L. Olivováz 0/2/04 --
FF:KSCX04Modern Chinese - reading II D. Václavíkzk 0/2/02+2 --
FF:LgJ501Mongolian I M. Schwarzk 1/1/04 --
FF:LgJ502Mongolian II M. Schwarzzk 1/1/04 --
FF:LgJ503Mongolian III M. Schwarzzk 1/1/04 --
FF:LgJ504Mongolian IV M. Schwarzzk 1/1/04 --
FF:LgJ701Practical course of Sanskrit I O. Šefčíkk 1/1/04 --
FF:LgJ702Practical course of Sanskrit II O. Šefčíkzk 0/2/04 --
FF:LgJ703Practical course of Sanskrit III O. Šefčíkk 0/2/04 --
FF:LgJ704Practical course of Sanskrit IV O. Šefčíkzk 0/2/04 --
FF:LgJ801Basic Vietnamese I M. Schwarzk 1/1/04 --
FF:LgJ802Basic Vietnamese II M. Schwarzk 1/14 --
FF:LgJ803Basic Vietnamese III M. Schwarzk 1/14 --
FF:LgJ804Basic Vietnamese IV M. Schwarzk 1/1/04 --
FF:LgJ901Introduction to Coptic I V. Blažekk 2/0/04 --
FF:LgJ902Introduction to Coptic II V. Blažekk 2/0/04 --
FF:LgJ903Introduction to Coptic III V. Blažekk 2/0/04 --
FF:LgJ904Introduction to Coptic IV V. Blažekzk 2/0/04 --
FF:LJ601Latin for the Non-Latinists I T. Weissark 1/1/04 --
FF:LJ602Latin for the Non-Latinists II T. Weissarzk 1/1/04 --
FF:LJ603Latin for the Non-Latinists III J. Mikulovák 1/1/04 --
FF:LJ604Latin for the Non-Latinists IV J. Mikulovázk 1/1/04 --
FF:MEDMgr13Practical Arabic I D. Čižmíkováz 1/3/05 --
FF:MEDMgr14Practical Arabic II D. Čižmíkovázk 1/3/06 --
FF:MEDMgr15Practical Arabic III D. Čižmíkováz 1/3/05 --
FF:MEDMgr16Practical Arabic IV D. Čižmíkovázk 1/3/06 --
FF:RLB112Hebrew I J. Valovák 0/2/04 --
FF:RLB113Hebrew II S. Pöder Innerhoferk 0/2/04 --
214 credits

Blok 2: Náboženské tradice světa

Studenti zapisují předměty v souladu s vlastním zaměřením studia a zvažovaným či zpracovávaným tématem bakalářské práce v celkové výši min. 24 kreditů.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:JAP116Japanese Buddhism L. Bělkazk 2/0/05 --
FF:RLBcB016Christianity and Heresies I. Doležalovák 1/1/04 --
FF:RLBcB023Ancient Near Eastern Religions D. Papoušekk 1/1/04 --
FF:RLBcB034Prehistoric Religions in Europe J. Valtrovák 1/1/04 --
FF:RLBcB035Maya, Aztec and Inca Religions D. Papoušekk 1/1/04 --
FF:RLBcB037New Religious Movements D. Václavíkk 1/1/04 --
FF:RLBcB041Biblical Archaeology D. Papoušekk 1/1/04 --
FF:RLBcB045Woman in Christianity I. Doležalovák 1/1/04 --
FF:RLBcB053Tibetan Buddhism L. Bělkak 1/1/04 --
FF:RLBcB054Buddhist Iconography L. Bělkak 1/1/04 --
FF:RLBcB056Buddhism in Russia L. Bělkak 1/1/04 --
FF:RLBcB094Anabaptists J. Valtrovák 1/1/04 --
FF:RLBcB206Roman Religion A. Chalupak 1/1/04 --
FF:RLBcB210Christian Mission J. Valtrovák 1/1/04 --
FF:RLBcB213Magic in Medieval Christianity I. Doležalovák 1/1/04 --
FF:RLBcB215Religion in Poland D. Václavíkk 1/1/04 --
FF:RLBcB238Greek Religion I. Doležalovák 1/1/04 --
FF:RLBcB239Hellenistic Religions I. Doležalovák 1/1/04 --
FF:RLBcB251Gnosticism A. Chalupak 1/1/04 --
FF:RLBcB259Sexuality in the History of Christianity D. Zbíralk 1/1/04 --
FF:RLBcB270Religion in the USA D. Václavíkk 1/1/04 --
FF:RLBcB273The Development of Christian Cult D. Zbíralk 1/1/04 --
FF:RLBcB280The Origins of Christianity D. Papoušekk 1/1/04 --
FF:RLBcB293Manicheism A. Chalupak 1/1/04 --
FF:RLBcB367Religious Rationalities: Readings D. Zbíralk 1/1/04 --
FF:RLBcB371Christianity on Wikipedia D. Zbíralk 0/2/04 --
FF:RLBcB388Visual Representations of Islam A. Kovácsk 1/1/04 --
FF:RLBcB392Buddhismus v Mongolsku L. Bělkak 1/1/04 --
FF:RLBcB395Shambhala L. Bělkak 1/1/04 --
FF:RLBcB520Jesus in Film D. Papoušekk 2/2/04 --
121 credits

Elective courses