FF FBDSpJ Ancient History
Name in Czech: Dějiny starověku
Bachelor's full-time single-subject
Included in the programme: FF B-DST_ Ancient History

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Akademické předměty

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech získat alespoň 5 kreditů z nabídky Akademických předmětů Filozofické fakulty. Například: Člověk mezi kulturou a přírodou: Základy interdisciplinárního výzkumu, Antika a evropská kultura, Základy argumentace, Mozek a mysl, Informatorium mateřského jazyka, Moc obrazu v raném středověku, Lidská mysl: Úvod do kognitivních věd, Digitální humanitní vědy.

Filozofie

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech absolvovat předmět Filozofie.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:PH0001Philosophy for Non-Philosophical Disciplines Students J. Krobzk 2/0/04 --
FF:PHA0001Philosophy for Non-Philosophical Disciplines Students J. Krobzk 0/2/04 --
8 credits

Jazyky

K úspěšnému ukončení studia na FF má student povinnost absolvovat v bakalářském studijním programu kurz vybraného cizího jazyka, který respektuje požadavek MU na minimální jazykovou kompetenci a je zakončen standardizovanou zkouškou na úrovni B2 dle ERR.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:CJVA2BEnglish for Academic Purposes II M. Šindelářová Skupeňovázk 0/2/04 --
FF:CJVF2BFrench for Academic Purposes II. D. Veškrnovázk 0/2/04 --
FF:CJVN2BGerman for Academic Purposes II J. Vyorálkovázk 0/2/04 --
FF:CJVR2BMRussian for Academic Purposes II (B2) M. Ševečkovázk 0/2/04 --
FF:CJVS2BSpanish for academic purposes I J. Žváčkovázk 0/2/04 --
20 credits

TV

Všichni studenti prezenčního studia bakalářských studijních programů mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů (1 zápočet = 1 kredit) z předmětů sportovních aktivit vypisovaných pod kódy P9. Předměty zajišťuje Centrum univerzitního sportu Fakulty sportovních studií.

Povinné předměty (P+PV více než 135 kr.)

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:DSBcA01Introduction to the Study of Ancient History J. Bednaříkovázk 2/0/03 1Z
FF:DSBcA02Proseminar in Ancient History M. Melounováz 0/2/03 1Z
FF:DSBcA03History of the Ancient Near East I J. Bednaříkovázk 2/2/03+3 1Z
FF:DSBcA05History of Ancient Greece I M. Meškozk 2/2/03+3 2P
FF:DSBcA07History of Ancient Greece II M. Meškozk 2/2/03+3 3P
FF:DSBcA09History of Ancient Rome I M. Melounovázk 2/2/03+3 4P
FF:DSBcA11History of Ancient Rome II M. Melounovázk 2/2/04+3 5P
FF:DSBcA13Intermediate Period between Antiquity and the Middle Ages J. Bednaříkovázk 2/2/04+3 6P
FF:DSBcA15Interpretative Seminar I J. Bednaříkováz 0/2/04 5Z
FF:DSBcA16Interpretative Seminar II M. Melounováz 0/2/04 6Z
FF:DSBcA22History of the Ancient Near East II J. Bednaříkovázk 2/2/03+3 2P
FF:DSBcA24Topography of Ancient Greece M. Meškozk 2/0/04 3P
FF:DSBcA25Topography of Ancient Rome and Italy M. Melounovázk 0/0/04 4P
FF:DSBcA26History of Ancient Law I M. Frýdekz 2/0/02 3P
FF:DSBcA27History of Ancient Law II M. Frýdekzk 2/0/04 4P
FF:DSBcA28History of Ancient Historiography M. Melounovázk 2/0/03+1 1Z
76 credits

Bakalářská práce (min. 10 kr.)

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:DSBcDMajor (Diploma) B. A. Thesis Seminar M. Melounováz 0/0/010 6P
FF:DSBcDiplBachelor’s Thesis M. Melounováz 0/0/0 0.- 6-
10 credits

Selective courses

Pramenný jazyk

Studenti studující podle jednooborového plánu (completus) mají povinnost absolvovat 4 semestry prvního a 2 semestry druhé pramenného jazyka. Jazyk volí podle svého zaměření: latina - klasická řečtina - akkadština.

Latina a druhý pramenný jazyk
Latina
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:LJ601Latin for the Non-Latinists I J. Mikulovák 1/1/03+1 1-
FF:LJ602Latin for the Non-Latinists II J. Mikulovázk 1/1/03+1 2-
FF:LJ603Latin for the Non-Latinists III J. Mikulovák 1/1/04 3-
FF:LJ604Latin for the Non-Latinists IV J. Mikulovázk 1/1/04 4-
16 credits
Druhý pramenný jazyk
Klasická řečtina
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:KR013Classical Greek I J. Stekláz 0/2/04 --
FF:KR014Classical Greek II J. Steklázk 0/2/04 --
FF:KR015Classical Greek III J. Stekláz 0/2/04 --
FF:KR016Classical Greek IV J. Steklázk 0/2/04 --
16 credits
Akkadština
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:DSMB16Akkadian I I. Mateiciucovázk 0/4/04 --
FF:DSMB17Akkadian II I. Mateiciucovázk 0/4/04 --
FF:DSMB20Reading of Akkadian Texts I L. Vacínzk 0/4/04 --
FF:DSMB21Reading of Akkadian Texts II L. Vacínzk 0/4/04 --
16 credits
Klasická řečtina a druhý pramenný jazyk
Klasická řečtina
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:KR013Classical Greek I J. Stekláz 0/2/04 --
FF:KR014Classical Greek II J. Stekláz 0/2/04 --
FF:KR015Classical Greek III J. Stekláz 0/2/04 --
FF:KR016Classical Greek IV J. Steklázk 0/2/04 --
16 credits
Druhý pramenný jazyk
Latina
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:LJ601Latin for the Non-Latinists I J. Mikulovák 1/1/03+1 --
FF:LJ602Latin for the Non-Latinists II J. Mikulovázk 1/1/03+1 --
FF:LJ603Latin for the Non-Latinists III J. Mikulovák 1/1/04 --
FF:LJ604Latin for the Non-Latinists IV J. Mikulovázk 1/1/04 --
16 credits
Akkadština
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:DSMB16Akkadian I I. Mateiciucovázk 0/4/04 --
FF:DSMB17Akkadian II I. Mateiciucovázk 0/4/04 --
FF:DSMB20Reading of Akkadian Texts I L. Vacínzk 0/4/04 --
FF:DSMB21Reading of Akkadian Texts II L. Vacínzk 0/4/04 --
16 credits
Akkadština a druhý pramenný jazyk
Akkadština
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:DSMB16Akkadian I I. Mateiciucovázk 0/4/04 --
FF:DSMB17Akkadian II I. Mateiciucovázk 0/4/04 --
FF:DSMB20Reading of Akkadian Texts I L. Vacínzk 0/4/04 --
FF:DSMB21Reading of Akkadian Texts II L. Vacínzk 0/4/04 --
16 credits
Druhý pramenný jazyk
Latina
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:LJ601Latin for the Non-Latinists I J. Mikulovák 1/1/03+1 --
FF:LJ602Latin for the Non-Latinists II J. Mikulovázk 1/1/03+1 --
FF:LJ603Latin for the Non-Latinists III J. Mikulovák 1/1/04 --
FF:LJ604Latin for the Non-Latinists IV J. Mikulovázk 1/1/04 --
16 credits
Klasická řečtina
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:KR013Classical Greek I J. Stekláz 0/2/04 --
FF:KR014Classical Greek II J. Steklázk 0/2/04 --
FF:KR015Classical Greek III J. Stekláz 0/2/04 --
FF:KR016Classical Greek IV J. Steklázk 0/2/04 --
16 credits

Písemnictví, náboženství a filozofie starověku

Nutno získat nejméně 24 kreditů.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:KR021The Beginnings of Greek Philosohy: Presocratics and Sophists J. Franekz 2/0/04 3P
FF:KR022The Classical Greek Philosophy J. Franekz 2/0/04 4P
FF:KR023Greek Hellenistic Philosophy J. Franekz 2/0/04 5P
FF:KR024Greek philosophy of late Antiquity and early Christianity J. Franekz 2/0/04 6P
FF:LJ401Classical Mythology: Gods I. Radovák 2/0/03 1P
FF:LJ402Classical Mythology: Heroic myths I. Radovák 2/0/03 2P
FF:MED05Overview of Classical Greek Literature I. Radovák 1/1/04 3P
FF:MED06Overview of Classical Roman Literature K. Petrovićovázk 1/1/04 4P
FF:PAPVB_01Ancient Oriental Literature I. Mateiciucovák 2/0/04 2P
FF:RLBcB023Ancient Near Eastern Religions D. Papoušekk 1/1/04 2P
FF:RLBcB206Roman Religion A. Chalupak 1/1/04 4P
FF:RLBcB238Greek Religion I. Doležalovák 1/1/04 2P
FF:RLBcB239Hellenistic Religions I. Doležalovák 1/1/04 3P
50 credits

Širší kulturně-historicko-archeologický kontext

Nutno získat nejméně 21 kreditů.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:DSBcB03Auxiliary Sciences of History in the Context of Ancient History N. Jaškováz 2/0/04 3-
FF:DSBcB06The Era of Julio-Claudian Dynasty in the Mirror of Petronius' and Seneca's Work N. Jaškováz 0/2/04 --
FF:DSBcB07Reflexion of Ancient Literature in Later Art J. Maláz 0/2/04 --
FF:DSBcB12The Christian Message on the Background of Roman History N. Jaškováz 1/1/04 3-
FF:DSBcB15Ancient Roman Family T. Antošovskáz 1/1/04 --
FF:DSBcB19Trade in Antiquity T. Štěpánekz 2/0/04 --
FF:DSBcB20The History of "Sport" in Antiquity I - Greece J. Kouřilz 2/0/04 --
FF:DSBcB21The History of "Sport" in Antiquity - Rome J. Kouřilz 2/0/04 --
FF:DSBcB24The Formation and Development of Cities in Antiquity T. Štěpánekz 2/0/04 --
FF:DSBcB25Roman Art M. Pardyováz 2/0/04 --
FF:DSBcB26Health, Lifestyle and Medicine in Antiquity J. Kouřilz 2/0/04 --
FF:DSBcB27The Unrelenting World: Labour, Violence, and Death in Ancient Roman Society T. Antošovskáz 2/0/04 --
FF:DSBcB28Science, Engineering, and Technology in the Ancient World T. Antošovskáz 2/0/04 6-
FF:DSBcB29Vikings on the Sea and on the Mainland J. Bednaříkováz 2/0/04 --
FF:DSBcB30History and Reenactment of Ancient Sport J. Kouřilz 0/2/04 --
FF:DSBcB31Oriental and Mystery Cults in the Ancient Mediterranean M. Šmerdak 2/0/04 5-
FF:DSBcB32Late Ancient and Early Christian Culture M. Pardyováz 2/0/04 --
FF:DSBcB33History of the Jewish People in Antiquity T. Kvasničkovák 2/0/04 2-
FF:DSBcB34The Criminal Law of Ancient Rome M. Frýdekk 1/1/04 --
FF:DSBcB42From Cyrus to Alexander: through the History of Achaemenid Persia M. Melounovák 4/0/04 --
FF:DSBcB43The Etruscan Civilisation: History, Language and Culture M. Melounováz 12/0/04 --
FF:DSBcB44Alexander the Great J. Kouřilz 0/0/0 E-learning.3 --
FF:KLA_004Greek Art I V. Klontzazk 2/0/0 0.3 --
FF:KLA_005Greek Art II V. Klontzazk 2/0/0 0.3 --
FF:KR007Reading Xenophon J. Franekk 0/2/04 --
FF:KR008Reading Plato J. Franekk 0/2/04 --
FF:KR010Reading Ancient Greek Texts J. Steklák 0/2/04 --
FF:KR017Languages and Writing Systems of the Ancient Mediterranean: Greece J. Franekk 1/0/03 1-
FF:KR018Women and Private Life in Ancient Greece J. Steklák 2/0/04 --
FF:KR020Love and Sex in the ancient Greece - selected chapters J. Steklák 2/0/04 --
FF:KR027Historical and Critical Introduction to the New Testament J. Franekk 2/0/04 --
FF:LJ202Reading Seminar (Caesar) J. Mikulovák 0/2/03+1 5-
FF:LJ204Reading Seminar (Cicero) K. Petrovićovák 0/2/03+1 --
FF:LJ208Individual Reading of Sallust J. Mikulovák 0/0/0 0.2 --
FF:LJ404Languages and Writing Systems of the Ancient Mediterranean (Italy) D. Urbanovák 1/0/03 6-
FF:LJ407The Arabian World in Antiquity and Early Middle Ages I J. Bednaříkováz 2/0/03 --
FF:LJ408The Arabian World in Antiquity and Early Middle Ages II J. Bednaříkovák 2/0/03 --
FF:LJ409Etique of the civilizations of Antiquity I J. Bednaříkováz 2/0/03 --
FF:LJ410Etique of the civilizations of Antiquity II J. Bednaříkovák 2/0/03 --
FF:LJ452Summer School of Classical Studies I. Radováz 0/0/03 --
FF:LJ453Expert lectures: Romanisation and Latinisation of the Roman Empire D. Urbanovák in blocks - Lectures held by foreign lectures.4 --
FF:MED55Geography of the Mediterranean V. Herberk 1/1/03 1-
FF:PAPVB_08Economic and social structure of the ancient Near East E. Kazdovák 2/0/03 --
FF:PAPVB_13Introduction to the Sumerian Language E. Kazdovák 2/03 --
FF:PAPVB_30Archaeology and Religion E. Kazdováz 2/0/04 --
FF:PAPVB_36Mythology and Iconography of the Ancient Near East E. Kazdováz 2/0/04 --
FF:RLB112Hebrew I J. Valovák 0/2/04 --
FF:RLB113Hebrew II S. Pöder Innerhoferk 0/2/04 --
FF:RLB151Reading the Hebrew Bible D. Zbíralzk 0/2/03+2 --
FF:RLB152Reading the Hebrew Bible II D. Zbíralzk 0/2/03+2 --
FF:RLBcB041Biblical Archaeology D. Papoušekk 1/1/04 4-
191 credits

Studijní soustředění

Je třeba absolvovat nejméně jeden kurz mimouniverzitní výuky (dle volby studenta).

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:DSBcB35Autumn School of Roman Law M. Frýdekz 0/0/04 --
FF:MED50Intensive Study Course K. Petrovićováz 0/26/04 4-
8 credits

Optional courses

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:CJBB119Correct Writing for students of disciplines other than Czech J. Vojtováz 0/2/03 --
FF:KSCX01Modern Chinese I L. Olivováz 0/2/04 --
FF:KSCX02Modern Chinese II L. Olivováz 0/2/04 --
FF:KSCX03Modern Chinese III L. Olivováz 0/2/04 --
FF:KSCX04Modern Chinese IV L. Olivováz 0/2/04 --
FF:LgJ701Practical course of Sanskrit I O. Šefčíkk 1/1/04 --
FF:LgJ702Practical course of Sanskrit II O. Šefčíkzk 0/2/04 --
FF:LgJ703Practical course of Sanskrit III O. Šefčíkk 0/2/04 --
FF:LgJ704Practical course of Sanskrit IV O. Šefčíkzk 0/2/04 --
FF:MED17Practical French I P. Dytrtz 1/3/05 --
FF:MED18Practical French II P. Dytrtzk 1/3/06 --
FF:MED19Practical French III K. Petrovićováz 0/2/03 --
FF:MED20Practical French IV K. Petrovićovázk 0/2/04 --
FF:MED23Practical Spanish I A. Alchaziduz 1/3/05 --
FF:MED24Practical Spanish II A. Alchaziduzk 1/3/06 --
FF:MED25Practical Spanish III A. Alchaziduz 1/3/05 --
FF:MED26Practical Spanish IV A. Alchaziduzk 1/3/06 --
FF:MED29Practical Italian I G. Cadoriniz 1/3/05 --
FF:MED30Practical Italian II G. Cadorinizk 1/3/06 --
FF:MED31Practical Italian III G. Cadoriniz 0/2/03 --
FF:MED32Practical Italian IV G. Cadorinizk 0/2/04 --
FF:MED35Practical Modern Greek I N. Votavová Sumelidisováz 1/3/05 --
FF:MED36Practical Modern Greek II N. Votavová Sumelidisovázk 1/3/06 --
FF:MED37Practical Modern Greek III N. Votavová Sumelidisováz 1/3/05 --
FF:MED38Practical Modern Greek IV N. Votavová Sumelidisovázk 1/3/06 --
FF:MEDMgr13Practical Arabic I D. Čižmíkováz 1/3/05 --
FF:MEDMgr14Practical Arabic II D. Čižmíkovázk 1/3/06 --
FF:MEDMgr15Practical Arabic III D. Čižmíkováz 1/3/05 --
FF:MEDMgr16Practical Arabic IV D. Čižmíkovázk 1/3/06 --
137 credits