FF FBLJpJ Latin language and literature
Name in Czech: Latinský jazyk a literatura
Bachelor's full-time single-subject
Included in the programme: FF B-LJ_ Latin Language and Literature

Introductory information / Instructions

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Akademické předměty

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech získat alespoň 5 kreditů z nabídky Akademických předmětů Filozofické fakulty. Například: Člověk mezi kulturou a přírodou: Základy interdisciplinárního výzkumu, Antika a evropská kultura, Základy argumentace, Mozek a mysl, Informatorium mateřského jazyka, Moc obrazu v raném středověku, Lidská mysl: Úvod do kognitivních věd, Digitální humanitní vědy.

Filozofie

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech absolvovat předmět Filozofie.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:PH0001Philosophy for Non-Philosophical Disciplines Students J. Petrželkazk 2/0/04 --
FF:PHA0001Philosophy for Non-Philosophical Disciplines Students J. Krobzk 0/2/04 --
8 credits

Languages

K úspěšnému ukončení studia na FF má student povinnost absolvovat v bakalářském studijním programu jeden kurz vybraného cizího jazyka, který respektuje požadavek MU na minimální jazykovou kompetenci a je zakončen standardizovanou zkouškou na úrovni B2 dle ERR.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:CJVA2BEnglish for Academic Purposes II M. Šindelářová Skupeňovázk 0/2/04 --
FF:CJVF2BFrench for Academic Purposes II. M. Šindelářová Skupeňovázk 0/2/04 --
FF:CJVN2BGerman for Academic Purposes II J. Vyorálkovázk 0/2/04 --
FF:CJVR2BMRussian for Academic Purposes II (B2) J. Mikešovázk 0/2/04 --
FF:CJVS2BSpanish for academic purposes II J. Žváčkovázk 0/2/04 --
20 credits

TV

Všichni studenti prezenčního studia bakalářských studijních programů mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů (1 zápočet = 1 kredit) z předmětů sportovních aktivit vypisovaných pod kódy P9. Předměty zajišťuje Centrum univerzitního sportu Fakulty sportovních studií.

Bakalářská práce (min. 10 kr.)

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:LJ504Bachelor's Thesis Seminar II D. Urbanováz 0/2/07 6P
FF:LJ506Bachelor's Thesis D. Urbanováz 0/0/0- 6-
FF:LJ503Bachelor's Thesis Seminar I D. Urbanováz 0/2/03 5P
10 credits

Povinné předměty (P+PV více než 135 kr.)

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:LJ101Latin Grammar I J. Mikulovák 2/2/06 1Z
FF:LJ102Latin Grammar II J. Mikulovák 2/2/06 2Z
FF:LJ103Latin Grammar III J. Mikulovázk 2/2/04+2 3Z
FF:LJ104Latin Grammar IV J. Mikulovázk 2/2/04+2 4Z
FF:LJ105Latin Grammar V J. Mikulovák 2/2/04 5P
FF:LJ107Latin Stylistics D. Urbanovák 1/1/04 5P
FF:LJ202Reading Seminar (Caesar) J. Mikulovák 0/2/04+1 2P
FF:LJ203Reading Seminar (Ovidius) D. Urbanovák 0/2/03+1 3P
FF:LJ204Reading Seminar (Cicero) K. Petrovićovák 0/2/03+1 4P
FF:LJ205Reading Seminar (Vergil, Ovid) K. Petrovićovák 0/2/04 5P
FF:LJ207Individual Reading of Ovid D. Urbanovák 0/0/0 0.3 5P
FF:LJ208Individual Reading of Sallust J. Mikulovák 0/0/0 0.2 4P
FF:KR011Classical Greek Literature: From Homer to Euripides I. Radovák 2/0/04 1P
FF:KR012Classical Greek Literature: Attic Prose and Hellenistic Period I. Radovák 2/0/04 2P
FF:LJ301Roman Literature of the Republic: from Livius Andronicus to Cicero K. Petrovićovák 2/0/04 3Z
FF:LJ302Roman Literature: Augustan and Nero's Age K. Petrovićovázk 2/0/04 4Z
FF:LJ303Essentials of Medieval Literature P. Mutlovák 1/1/04 5P
FF:DSBcA09History of Ancient Rome I M. Melounovák 2/2/02 2P
FF:DSBcA11History of Ancient Rome II M. Melounovák 2/2/04 3P
FF:KR013Classical Greek I J. Stekláz 0/2/04 3-
FF:KR014Classical Greek II J. Stekláz 0/2/04 4-
FF:LJ501Introduction to Classical Philology I D. Urbanovázk 2/0/03+1 1Z
FF:LJ502Introduction to Classical Philology II P. Mutlovák 0/1/03 2Z
FF:LJ401Classical Mythology: Gods I. Radovák 2/0/03 1P
FF:LJ402Classical Mythology: Heroic myths I. Radovák 2/0/03 2P
FF:MED02Introduction into Linguistics D. Urbanovák 1/1/04 2P
FF:MED09Introduction to the Theory of Literature B. Fořtk 1/1/04 3P
109 credits

Selective courses

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:LJ404Languages and Writing Systems of the Ancient Mediterranean (Italy) D. Urbanovák 1/0/03 2-
FF:LJ209Reading Medieval Latin texts L. Mazalováz 1/1/03 3-
FF:LJ304Classical Metrics I. Radováz 1/1/03 4-
FF:DSBcA05History of Ancient Greece I M. Habajzk 2/2/03+3 --
FF:DSBcA07History of Ancient Greece II M. Habajzk 2/2/03+3 --
FF:DSBcA13Intermediate Period between Antiquity and the Middle Ages J. Bednaříkovázk 2/2/04+3 4-
FF:DSBcB15Ancient Roman Family T. Antošovskáz 1/1/04 5-
FF:DSBcB20The History of "Sport" in Antiquity I - Greece J. Kouřilz 2/0/04 --
FF:DSBcB26Health, Lifestyle and Medicine in Antiquity J. Kouřilz 2/0/04 --
FF:DSMA05Everyday Life in Ancient Greece M. Habajzk 1/1/03+2 --
FF:DSMA06Everyday Life in Ancient Rome M. Melounovázk 1/1/03+2 4-
FF:KR015Classical Greek III J. Stekláz 0/2/04 --
FF:KR016Classical Greek IV J. Steklázk 0/2/04 --
FF:KR017Languages and Writing Systems of the Ancient Mediterranean: Greece J. Franekk 1/0/03 3-
FF:KR021The Beginnings of Greek Philosohy: Presocratics and Sophists J. Franekz 2/0/04 --
FF:KR022Classical Greek Philosophy: Socrates, Plato, Aristotle J. Franekz 2/0/04 6-
FF:KR024Greek Philosophy of Late Antiquity and Early Christianity J. Franekz 2/0/04 --
FF:KR026Reading Homer's Odyssey J. Franekk 2/0/04 --
FF:KR028Love, Wine, and Muses: Greek Lyric Poetry J. Franekk 2/0/04 --
FF:LJ108History of Latin Language D. Urbanovák 1/1/04 --
FF:LJ109Tutorium for Latin Grammar I, III, V J. Mikulováz 0/2/01 1-
FF:LJ110Tutorium for Latin Grammar II, IV J. Mikulováz 0/2/01 2-
FF:LJ605Latin Translations of Czech and World-wide Bestsellers J. Mikulovák 1/1/03 4-
FF:LJ607Latin by Direct Method I T. Weissark 1/1/0 0.3 --
FF:LJ608Latin by Direct Method II T. Weissark 1/1/0 0.3 --
FF:LJMedB26Medieval itineracy to the other world L. Mazalovák 2/0/0 0.3 --
FF:MED12Italian Renaissance Humanism J. Franekk 1/1/04 --
FF:MED50Intensive Study Course K. Petrovićováz 0/26/04 2-
FF:RLBcB206Roman Religion A. Chalupak 1/1/04 --
FF:LJ453Expert lectures D. Urbanovák 0/0/04 5-
FF:LJ451Latin in practice I. Radováz in blocks - Jedná se o přednášky a semináře hostů z ČR i ze zahraničí.1 --
FF:LJMedB31Textual Culture of the Czech Reformation P. Mutlováz 1/1/04 --
FF:MED17Practical French I P. Dytrtz 1/3/05 --
FF:MED18Practical French II P. Dytrtzk 1/3/06 --
FF:MED23Practical Spanish I M. Maláz 1/3/05 --
FF:MED24Practical Spanish II M. Malázk 1/3/06 --
FF:MED29Practical Italian I P. Tabacchiniz 1/3/05 --
FF:MED30Practical Italian II P. Tabacchinizk 1/3/06 --
153 credits

Elective courses

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:LJ308Dramatization and Public Reading of Ancient Literature I. Radováz 0/0/0 blokově.2 --
FF:LJ452Summer School of Classical Studies I. Radováz 0/0/03 --
FF:CJBB119Correct Writing for students of disciplines other than Czech J. Vojtováz 0/2/03 --
FF:CJBB132Syntax of Czech (for translators) J. Vojtováz 0/2/03 --
FF:CJBB94Czech stylistics for translators M. Křístekzk 0/2/04 --
FF:LgBA07Approaches to the scientific understanding of language A. Bičank 2/0/05 --
20 credits