FF FBLJpV Latin language and literature
Name in Czech: Latinský jazyk a literatura
Bachelor's full-time minor
Included in the programme: FF B-LJ_ Latin Language and Literature

Introductory information / Instructions

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Povinné předměty (P+PV 60 kr.)

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:LJ101Latin Grammar I J. Mikulovák 2/2/06 1Z
FF:LJ102Latin Grammar II J. Mikulovák 2/2/06 2Z
FF:LJ103Latin Grammar III J. Mikulovázk 2/2/04+2 3Z
FF:LJ104Latin Grammar IV J. Mikulovázk 2/2/04+2 4Z
FF:LJ202Reading Seminar (Caesar) J. Mikulováz 0/2/03 2P
FF:LJ203Reading Seminar (Ovidius) D. Urbanováz 0/2/03 3P
FF:LJ204Reading Seminar (Cicero) K. Petrovićováz 0/2/03 4P
FF:MED05Overview of Classical Greek Literature I. Radovák 1/1/04 1P
FF:LJ301Roman Literature of the Republic: from Livius Andronicus to Cicero K. Petrovićovák 2/0/04 3Z
FF:LJ302Roman Literature: Augustan and Nero's Age K. Petrovićovázk 2/0/04 4Z
FF:LJ501Introduction to Classical Philology I D. Urbanovák 2/0/03 1Z
FF:LJ502Introduction to Classical Philology II P. Mutlovák 0/1/03 2Z
51 credits

Selective courses

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:MED02Introduction into Linguistics D. Urbanovák 1/1/04 2-
FF:MED09Introduction to the Theory of Literature B. Fořtk 1/1/04 3-
FF:LJ401Classical Mythology: Gods I. Radovák 2/0/03 --
FF:LJ402Classical Mythology: Heroic myths I. Radovák 2/0/03 --
FF:DSBcA09History of Ancient Rome I M. Melounovázk 2/2/02+3 --
FF:DSBcA11History of Ancient Rome II M. Melounovázk 2/2/04+3 --
FF:DSBcB15Ancient Roman Family T. Antošovskáz 1/1/04 --
FF:DSBcB20The History of "Sport" in Antiquity I - Greece J. Kouřilz 2/0/04 --
FF:DSBcB26Health, Lifestyle and Medicine in Antiquity J. Kouřilz 2/0/04 --
FF:DSMA06Everyday Life in Ancient Rome M. Melounovázk 1/1/03+2 --
FF:KR017Languages and Writing Systems of the Ancient Mediterranean: Greece J. Franekk 1/0/03 --
FF:LJ404Languages and Writing Systems of the Ancient Mediterranean (Italy) D. Urbanovák 1/0/03 --
FF:LJ605Latin Translations of Czech and World-wide Bestsellers J. Mikulovák 1/1/03 --
FF:LJ607Latin by Direct Method I T. Weissark 1/1/0 0.3 --
FF:LJ608Latin by Direct Method II T. Weissark 1/1/0 0.3 --
FF:MED50Intensive Study Course K. Petrovićováz 0/26/04 --
FF:LJMedB31Textual Culture of the Czech Reformation P. Mutlováz 1/1/04 --
66 credits