FF FNLJpH Latin Language and Literature
Name in Czech: Latinský jazyk a literatura
master's full-time major
Included in the programme: FF N-LJ_ Latin Language and Literature

Introductory information / Instructions

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Diplomová práce (min. 20 kr.)

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:LJ551Master's Thesis Seminar I D. Urbanováz 0/2/010 3P
FF:LJ552Master's Thesis Seminar II D. Urbanováz 0/2/010 4P
FF:LJ554Master's Thesis D. Urbanováz 0/0/0- 4-
20 credits

Compulsory courses

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:LJ151Archaic Latin - Plautus D. Urbanovázk 1/1/04 1P
FF:LJ152Late Latin J. Mikulovázk 1/1/04 2P
FF:LJ153Medieval and Humanistic Latin I D. Stehlíkovák 1/1/04 3P
FF:LJ154Medieval and Humanistic Latin II P. Mutlovázk 1/1/04 4P
FF:LJ156Test in Latin Normative Grammar D. Urbanovázk 0/0/0 0.2 4P
FF:LJ251Master's Interpretative Seminar I K. Petrovićovák 0/2/04 1P
FF:LJ252Master's Interpretative Seminar II D. Urbanovák 0/2/04 2P
FF:LJ253Reading and Metrical Analysis of Horace D. Urbanovák 0/2/04 3P
FF:LJ255Individual Reading (Seneca and Pliny the Younger) J. Mikulovák 0/0/02 1P
FF:LJ256Individual Reading (Lucretius and Apuleius) K. Petrovićovák 0/0/02 4P
FF:LJ257Individual Reading (Plautus) D. Urbanovák 0/0/03 3P
FF:LJ258Individual Reading of Elegiac Poets D. Urbanovák 0/0/02+1 2P
FF:LJ351Roman Literature of the Roman Empire and Late Antiquity K. Petrovićovázk 1/1/04 1P
FF:LJ453Expert lectures D. Urbanovák 0/0/04 1-
48 credits

Selective courses

Teoretické předměty

Studenti si musí vybrat jeden ze dvou teoretických předmětů podle svého odborného zaměření nebo tématu diplomové práce. Výběr předmětu je zohledněn v otázkách u státní magisterské zkoušky, protože se jedná o teoretické předměty profilujícího základu.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:LJ158Latin Linguistics D. Urbanovák 1/1/04 2Z
FF:MEDMgr01Selected literary theories and methods of textual interpretation K. Petrovićovák 1/1/04 1Z
8 credits

Ostatní předměty

Studenti si vybírají předměty podle svého zájmu tak, aby získali alespoň 8 kreditů.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:LJ262Latin Translation Seminar D. Urbanovák 1/1/04 2-
FF:LJ159Latin Academic Writing I D. Urbanovák 1/1/03 --
FF:LJ160Latin Academic Writing II D. Urbanovák 1/1/03 --
FF:LJMedA09Bible Seminar (Vulgate) P. Mutlováz 1/0/02 --
FF:LJMedA10Seminar on Textual Criticism P. Mutlováz 1/1/04 --
FF:LJ263Interpretative Seminar: Medieval Latin P. Mutlovák 0/2/04 --
FF:LJMedA02Bohemian-Latin Medieval Literature - dynasty of Premyslids P. Mutlovák 1/1/04 --
FF:LJMedA03Bohemian-Latin Medieval Literature - dynasty of Luxembourg P. Mutlovázk 1/1/04 --
FF:LJMedB24Digital Humanities in Medieval Studies P. Mutlovák 1/1/04 --
FF:DSBcB15Ancient Roman Family T. Antošovskáz 1/1/04 --
FF:DSBcB26Health, Lifestyle and Medicine in Antiquity J. Kouřilz 2/0/04 --
FF:DSMB29 -- 0/0- --
FF:KR023Hellenistic Philosophy J. Franekz 2/0/04 --
FF:KR024Greek Philosophy of Late Antiquity and Early Christianity J. Franekz 2/0/04 2-
FF:DSMB04Late Ancient and Early Medieval Barbaric States I J. Bednaříkováz 2/2/05 --
FF:DSMB11Late Ancient and Early Medieval Barbaric States II J. Bednaříkovázk 2/25 --
58 credits