FF FNLJpH Latin Language and Literature
Name in Czech: Latinský jazyk a literatura
master's full-time major
Included in the programme: FF N-LJ_ Latin Language and Literature

Diplomová práce (min. 20 kr.)

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:LJ551Master's Thesis Seminar I D. Urbanováz 0/2/010 3P
FF:LJ552Master's Thesis Seminar II D. Urbanováz 0/2/010 4P
FF:LJ554Master's Thesis D. Urbanováz 0/0/0- 4-
20 credits

Compulsory courses

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:LJ151Archaic Latin - Plautus D. Urbanovázk 1/1/04 1P
FF:LJ152Late Latin J. Mikulovázk 1/1/04 2P
FF:LJ153Medieval and Humanistic Latin I P. Mutlovák 1/1/04 3P
FF:LJ154Medieval and Humanistic Latin II P. Mutlovázk 1/1/04 4P
FF:LJ156Test in Latin Normative Grammar D. Urbanovák 0/0/0 0.2 4P
FF:LJ251Master's Interpretative Seminar I K. Petrovićovák 0/2/04 1P
FF:LJ252Master's Interpretative Seminar II D. Urbanovák 0/2/04 2P
FF:LJ253Reading and Metrical Analysis of Horace D. Urbanovák 0/2/04 3P
FF:LJ255Individual Reading (Seneca and Pliny the Younger) J. Mikulovák 0/0/02 1P
FF:LJ256Individual Reading (Lucretius and Apuleius) K. Petrovićovák 0/0/02 4P
FF:LJ257Individual Reading (Plautus) D. Urbanovák 0/0/03 3P
FF:LJ258Individual Reading of Elegiac Poets D. Urbanovák 0/0/02+1 2P
FF:LJ351Roman Literature of the Roman Empire and Late Antiquity K. Petrovićovák 1/1/04 1P
FF:LJ453Expert lectures: Romanisation and Latinisation of the Roman Empire D. Urbanovák in blocks - Lectures held by foreign lecturers.4 1-
48 credits

Selective courses

Teoretické předměty

Studenti si musí vybrat jeden ze dvou teoretických předmětů podle svého odborného zaměření nebo tématu diplomové práce. Výběr předmětu je zohledněn v otázkách u státní magisterské zkoušky, protože se jedná o teoretické předměty profilujícího základu.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:LJ158Latin Linguistics D. Urbanovák 1/1/04 2Z
FF:MEDMgr01Selected literary theories and methods of textual interpretation K. Petrovićovák 1/1/04 1Z
8 credits

Ostatní předměty

Studenti si vybírají předměty podle svého zájmu tak, aby získali alespoň 8 kreditů.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:LJ262Latin Translation Seminar D. Urbanovák 1/1/04 2-
FF:LJ159Latin Academic Writing I D. Urbanovák 1/1/03 --
FF:LJ160Latin Academic Writing II D. Urbanovák 1/1/03 --
FF:LJMedA09Bible Seminar (Vulgate) P. Mutlováz 1/0/02 --
FF:LJMedA10Seminar on Textual Criticism P. Mutlováz 1/1/04 --
FF:LJ263Interpretative Seminar: Medieval Latin P. Mutlovák 0/2/04 --
FF:LJMedA02Bohemian-Latin Medieval Literature - dynasty of Premyslids P. Mutlovák 2/0/04 --
FF:LJMedA03Bohemian-Latin Medieval Literature - dynasty of Luxembourg P. Mutlovázk 1/1/04 --
FF:LJMedB24Digital Humanities in Medieval Studies P. Mutlovák 1/1/04 --
FF:KR023Hellenistic Philosophy J. Franekz 2/0/04 --
FF:KR024Greek philosophy of late Antiquity and early Christianity J. Franekz 2/0/04 2-
FF:LJ451Latin in practice I. Radováz in blocks - Jedná se o přednášky a semináře hostů z ČR i ze zahraničí.1 --
FF:DSMB04Late Ancient and Early Medieval Barbaric States I J. Bednaříkováz 2/2/05 --
FF:DSMB11Late Ancient and Early Medieval Barbaric States II J. Bednaříkovázk 2/25 --
51 credits