FF FNMEDpV Mediterranean Studies
Name in Czech: Mediteránní studia
master's full-time minor
Included in the programme: FF N-MED_ Mediterranean Studies

Introductory information / Instructions

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Povinné předměty (P+PV 40 kr.)

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:MEDMgr01Selected literary theories and methods of textual interpretation K. Petrovićovák 1/1/04 1Z
FF:MEDMgr04Selected Topics of Medieval and Humanistic literature P. Mutlovázk 1/1/04 2Z
FF:MEDMgr11History of Arab literature I D. Čižmíkováz 1/1/04 3P
FF:MEDMgr12History of Arab literature II D. Čižmíkovázk 1/1/04 4P
16 credits

Selective courses

Literatura a jazyk

Student vedlejšího typu studia si zvolí jeden modul, v jehož rámci absolvuje vždy čtyři semestry jazykových seminářů (s výstupní úrovni B2) a dva semestry příslušné literatury.

NOVOŘECKÝ MODUL
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:MEDMgr05Modern Greek Seminar I N. Votavová Sumelidisováz 0/2/04 -P
FF:MEDMgr06Modern Greek Seminar II N. Votavová Sumelidisovázk 0/2/04 -P
FF:MEDMgr07Modern Greek Seminar III N. Votavová Sumelidisováz 0/2/04 -P
FF:MEDMgr08Modern Greek Seminar IV N. Votavová Sumelidisovázk 0/2/04 -P
FF:REBc21Literary Seminar I N. Votavová Sumelidisovázk 0/2/04 -P
FF:REBc22Literary Seminar II P. Marazopouloszk 0/2/04 -P
24 credits
ROMÁNSKÝ MODUL

Student románského modulu musí z vybraného jazyka absolvovat blok čtyř semestrů jazykové výuky a dvou semestrů příslušné literatury.

Italský jazyk a literatura
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:MEDMgr21Practical Italian III V. De Tommasoz 0/2/04 -P
FF:MEDMgr22Practical Italian IV V. De Tommasozk 0/2/05 -P
FF:IJ1A005Practical Italian V E. Mocciarozk 0/2/02 -P
FF:IJ1A006Practical Italian VI E. Mocciarozk 0/2/03 -P
FF:IJ1A021Italian Literature I P. Diviziazk 2/2/05 -P
FF:IJ1A022Italian Literature II P. Diviziazk 2/2/05 -P
24 credits
Francouzský jazyk a literatura
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:MEDMgr19Practical French I P. Vurmz 0/3/04 -P
FF:MEDMgr20Practical French II P. Vurmk 0/4/05 -P
FF:FJ1A003Practical French III P. Dytrtz 1/2/02 -P
FF:FJ1A004Practical French IV P. Dytrtzk 0/2/03 -P
FF:FJ1A021French Literature I P. Dytrtzk 1/1/05 -P
FF:FJ1A022French Literature II P. Kyloušekzk 1/1/05 -P
24 credits
Španělský jazyk a literatura
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:SJ1A001Practical Spanish I M. Maláz 2/6/24 -P
FF:SJ1A002Practical Spanish II M. Maláz 2/6/25 -P
FF:SJ1A003Practical Spanish III M. Maláz 0/2/12 -P
FF:SJ1A004Practical Spanish IV M. Maláz 0/2/23 -P
FF:SJ1A021Spanish Literature I J. Bellón Aguilerazk 2/2/35 -P
FF:SJ1A022Spanish Literature II J. Bellón Aguilerazk 2/2/35 -P
24 credits
ARABSKÝ MODUL

Student arabského modulu absolvuje čtyři semestry jazykové výuky a jeden literární kurz z bloku "Literatura pro studenty arabského modulu".

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:MEDMgr25Modern standard Arabic I D. Čižmíkovázk 1/2/04 1P
FF:MEDMgr26Modern standart Arabic II D. Čižmíkovázk 1/2/04 2P
FF:MEDMgr27Modern standard Arabic III D. Čižmíkovázk 1/2/04 3P
FF:MEDMgr28Modern standard Arabic IV D. Čižmíkovázk 1/2/04 4P
16 credits
Literatura pro studenty arabského modulu

Student arabského modulu absolvuje alespoň dva na sebe navazující semestry z dějin literatury. Vybírá z níže uvedených kurzů:

Antická řecká literatura

Student musí absolvovat z tohoto bloku alespoň dva předměty.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:KR011Classical Greek Literature: From Homer to Euripides I. Radovák 2/0/04 -P
FF:KR012Classical Greek Literature: Attic Prose and Hellenistic Period I. Radovák 2/0/04 -P
FF:KRMgr03Greek Literature: Roman Period I. Radovázk 2/0/05 -P
13 credits
Antická římská literatura

Student musí absolvovat z tohoto bloku alespoň dva předměty.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:LJ301Roman Literature of the Republic: from Livius Andronicus to Cicero K. Petrovićovák 2/0/04 -P
FF:LJ302Roman Literature: Augustan and Nero's Age K. Petrovićovázk 2/0/04 3P
FF:LJ351Roman Literature of the Roman Empire and Late Antiquity K. Petrovićovák 1/1/04 4P
12 credits
Italská literatura
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:IJ1A021Italian Literature I P. Diviziazk 2/2/05 -P
FF:IJ1A022Italian Literature II P. Diviziazk 2/2/05 -P
10 credits
Francouzská literatura
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:FJ1A021French Literature I P. Dytrtzk 1/1/05 -P
FF:FJ1A022French Literature II P. Kyloušekzk 1/1/05 -P
10 credits
Novořecká literatura
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:REBc21Literary Seminar I N. Votavová Sumelidisovázk 0/2/04 -P
FF:REBc22Literary Seminar II P. Marazopouloszk 0/2/04 -P
8 credits
Španělská literatura
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:SJ1A021Spanish Literature I J. Bellón Aguilerazk 2/2/35 -P
FF:SJ1A022Spanish Literature II J. Bellón Aguilerazk 2/2/35 -P
10 credits

Ostatní předměty

Student vedlejšího typu studia nemá kromě povinně volitelných jazyků povinnost absolvovat další povinně volitelné předměty. Níže uvedený seznam tak slouží jako příklad předmětů, které si student může zapsat v případě zájmu. Kredity takto získané však nebudou započítány do celkové kreditové hodnoty studia.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:LgBB06Italic and Romance languages V. Blažekzk 2/0/05 --
FF:FJ2B0212Overview of Francophone Literatures P. Kyloušekzk 2/0/04 --
FF:JSB065History and Culture of the Balkans in the Middle Ages V. Štěpánekz 1/1/04 --
FF:KR024Greek Philosophy of Late Antiquity and Early Christianity J. Franekz 2/0/04 --
FF:MED50Intensive Study Course K. Petrovićováz 0/26/04 --
FF:MEDMgr09Introduction to the study of Arabic-speaking cultures D. Čižmíkovázk 1/1/04 --
FF:MEDWikiStudents of Classics write Wikipedia M. Macuraz 1/1/03 --
FF:RLBcA008Islam J. Valtrovázk 2/0/04+1 --
33 credits