FF FBREpH Modern Greek Language and Literature
Name in Czech: Novořecký jazyk a literatura
Bachelor's full-time major
Included in the programme: FF B-RE_ Modern Greek Language and Literature

Introductory information / Instructions

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Akademické předměty

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech získat alespoň 5 kreditů z nabídky Akademických předmětů Filozofické fakulty. Například: Člověk mezi kulturou a přírodou: Základy interdisciplinárního výzkumu, Antika a evropská kultura, Základy argumentace, Mozek a mysl, Informatorium mateřského jazyka, Moc obrazu v raném středověku, Lidská mysl: Úvod do kognitivních věd, Digitální humanitní vědy.

Filozofie

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech absolvovat předmět Filozofie.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:PH0001Philosophy for Non-Philosophical Disciplines Students J. Petrželkazk 2/0/04 --
FF:PHA0001Philosophy for Non-Philosophical Disciplines Students J. Krobzk 0/2/04 --
8 credits

Languages

K úspěšnému ukončení studia na FF má student povinnost absolvovat v bakalářském studijním programu kurz vybraného cizího jazyka, který respektuje požadavek MU na minimální jazykovou kompetenci a je zakončen standardizovanou zkouškou na úrovni B2 dle ERR.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:CJVA2BEnglish for Academic Purposes II M. Šindelářová Skupeňovázk 0/2/04 --
FF:CJVF2BFrench for Academic Purposes II. M. Šindelářová Skupeňovázk 0/2/04 --
FF:CJVN2BGerman for Academic Purposes II J. Vyorálkovázk 0/2/04 --
FF:CJVR2BMRussian for Academic Purposes II (B2) J. Mikešovázk 0/2/04 --
FF:CJVS2BSpanish for academic purposes II J. Žváčkovázk 0/2/04 --
20 credits

TV

Všichni studenti prezenčního studia bakalářských studijních programů mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů (1 zápočet = 1 kredit) z předmětů sportovních aktivit vypisovaných pod kódy P9. Předměty zajišťuje Centrum univerzitního sportu Fakulty sportovních studií.

Bakalářská práce (min. 10 kr.)

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:REBc38aMajor (Diploma) B. A. Thesis Seminar I K. Bočková Loudováz 0/2/03 --
FF:REBc38bMajor (Diploma) B. A. Thesis Seminar II K. Bočková Loudováz 0/2/07 --
FF:REBc39Bachelor’s Thesis K. Bočková Loudováz 0/0/0- 6-
10 credits

Compulsory courses

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:MED02Introduction into Linguistics D. Urbanovák 1/1/04 2Z
FF:MED09Introduction to the Theory of Literature B. Fořtk 1/1/04 3Z
FF:MED11Greek Literature of the Middle Ages and Modern Period K. Petrovićovázk 1/1/04 4P
FF:REBc01Introduction to Modern Greek Studies K. Bočková Loudovázk 1/1/04 1Z
FF:REBc02Greek History of the 19th-20th Century K. Bočková Loudovázk 2/0/04 2P
FF:REBc03Modern Greek Grammar I N. Votavová Sumelidisováz 1/3/05 1P
FF:REBc04Modern Greek Grammar II N. Votavová Sumelidisováz 1/3/05 2P
FF:REBc05Modern Greek Grammar III K. Bočková Loudováz 1/3/05 3P
FF:REBc06Modern Greek Grammar IV K. Bočková Loudováz 1/3/05 4P
FF:REBc07Practical Language I K. Bočková Loudováz 0/2/03 1P
FF:REBc08Practical Language II K. Bočková Loudováz 0/2/03 2P
FF:REBc09Practical Language III K. Bočková Loudováz 0/2/03 3P
FF:REBc10Practical Language IV K. Tsivosz 0/2/03 4P
FF:REBc11Practical Language V K. Bočková Loudováz 0/2/03 5P
FF:REBc12Practical Language VI P. Marazopoulosz 0/2/03 6P
FF:REBc13Classical Greek for Students of Modern Greek I J. Stekláz 1/1/04 3-
FF:REBc14Classical Greek for Students of Modern Greek II J. Steklázk 1/1/04 4-
FF:REBc15Syntax of Modern Greek I K. Bočková Loudovázk 1/1/04 5P
FF:REBc16Syntax of Modern Greek II K. Bočková Loudovázk 1/1/04 6P
FF:REBc17Greek Literature of the 19th Century N. Votavová Sumelidisovák 2/0/04 5P
FF:REBc18Greek Literature of the 20th and 21st Century N. Votavová Sumelidisovázk 2/1/05 6P
83 credits

Selective courses

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:KR011Classical Greek Literature: From Homer to Euripides I. Radovák 2/0/04 --
FF:KR012Classical Greek Literature: Attic Prose and Hellenistic Period I. Radovák 2/0/04 --
FF:MED59Urban Farming and the Environmental History of Istanbul D. Čižmíkovák 1/1/04 --
FF:MED71History of Turkey from 1980 K. Petrovićovázk 1/1/04 --
FF:REBc19Greek Culture I N. Votavová Sumelidisovázk 0/2/04 4-
FF:REBc20Greek Culture II K. Bočková Loudovázk 0/2/04 5-
FF:REBc21Literary Seminar I N. Votavová Sumelidisovázk 0/2/04 5-
FF:REBc22Literary Seminar II P. Marazopouloszk 0/2/04 6-
FF:REBc23Tutorium I N. Votavová Sumelidisováz 0/1/01 1-
FF:REBc24Tutorium II N. Votavová Sumelidisováz 0/1/01 2-
FF:REBc25Tutorium III K. Bočková Loudováz 0/1/01 3-
FF:REBc26Tutorium IV K. Bočková Loudováz 0/1/01 4-
FF:REBc27Modern Greek Orthography S. Sumeliduz 0/2/0 0.4 3-
FF:REBc28Reading of Modern Greek Texts N. Votavová Sumelidisováz 0/2/0 0.4 4-
FF:REBc29Translation Seminar for Bc. N. Votavová Sumelidisováz 0/2/0 0.3 5-
FF:REBc30Writing in Modern Greek B.A. K. Bočková Loudováz 0/2/0 0.4 6-
FF:REBc31Cultural Topography of Greece I N. Votavová Sumelidisovák 2/0/04 --
FF:REBc32Cultural Topography of Greece II M. Meškok 2/0/04 --
FF:REBc33Selected Topics in Greek History of the 20th Century N. Votavová Sumelidisovák 2/0/04 --
FF:REBc34Selected Topics in Greek History of the 20th Century II K. Tsivosk 2/0/04 --
FF:REBc35Byzantium as a Cultural Phenomenon: From Romanticism to Postmodernism M. Kulhánkovák 2/0/04 --
FF:REBc36Intensive Study Seminar N. Votavová Sumelidisováz 0/30/04 --
FF:REBc37Internship N. Votavová Sumelidisováz 0/0/06 5-
FF:REBc40Divided Island: History of Cyprus after World War II in international context K. Bočková Loudováz 2/0/04 --
FF:REBc41Introduction to the Study of Greek Music K. Bočková Loudováz 1/1/03 --
FF:REBc42Kalvos and Solomos: two poets between Greece and Italy K. Bočková Loudovázk 1/1/06 --
94 credits

Elective courses

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:LJ401Classical Mythology: Gods I. Radovák 2/0/03 --
FF:LJ402Classical Mythology: Heroic myths I. Radovák 2/0/03 --
FF:MED03History of the Ancient Mediterranean Cultures I K. Petrovićovák 2/0/03 --
FF:MED55Geography of the Mediterranean V. Herberk 1/1/03 --
FF:MED56Political development in the eastern and southern Mediterranean M. Macurazk 2/0/04 --
16 credits