FF FBMUpH Museology
Name in Czech: Muzeologie
Bachelor's full-time major
Included in the programme: FF B-MU_ Museology

Introductory information / Instructions

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Akademické předměty

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech získat alespoň 5 kreditů z nabídky Akademických předmětů Filozofické fakulty. Například: Člověk mezi kulturou a přírodou: Základy interdisciplinárního výzkumu, Antika a evropská kultura, Základy argumentace, Mozek a mysl, Informatorium mateřského jazyka, Moc obrazu v raném středověku, Lidská mysl: Úvod do kognitivních věd, Digitální humanitní vědy.

Filozofie

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech absolvovat předmět Filozofie.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:PH0001Philosophy for Non-Philosophical Disciplines Students J. Petrželkazk 2/0/04 --
FF:PHA0001Philosophy for Non-Philosophical Disciplines Students J. Krobzk 0/2/04 --
8 credits

Languages

K úspěšnému ukončení studia na FF má student povinnost absolvovat v bakalářském studijním programu kurz vybraného cizího jazyka, který respektuje požadavek MU na minimální jazykovou kompetenci a je zakončen standardizovanou zkouškou na úrovni B2 dle ERR.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:CJVA2BEnglish for Academic Purposes II M. Šindelářová Skupeňovázk 0/2/04 --
FF:CJVF2BFrench for Academic Purposes II. M. Šindelářová Skupeňovázk 0/2/04 --
FF:CJVN2BGerman for Academic Purposes II J. Vyorálkovázk 0/2/04 --
FF:CJVR2BMRussian for Academic Purposes II (B2) J. Mikešovázk 0/2/04 --
FF:CJVS2BSpanish for academic purposes II J. Žváčkovázk 0/2/04 --
20 credits

TV

Všichni studenti prezenčního studia bakalářských studijních programů mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů (1 zápočet = 1 kredit) z předmětů sportovních aktivit vypisovaných pod kódy P9. Předměty zajišťuje Centrum univerzitního sportu Fakulty sportovních studií.

Bakalářská práce (min. 10 kr.)

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:MUB_023Bachelor's Thesis Seminar O. Kirschz 0/2/010 5P
FF:MUB_024Bachelor's Thesis O. Kirschz 0/0/0- 6P
10 credits

Compulsory courses

Teoretická muzeologie

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:MUB_001Introduction to Museology and Museography O. Kirschzk 2/0/04 1Z
FF:MUB_006Introduction to Work with Resources and Literature O. Kirschz 1/1/04 2Z
FF:MUB_010Collecting in Museums O. Kirschzk 2/0/04 3Z
FF:MUB_015Theory of museum presentation I. Loskotovák 2/0/04 3Z
FF:MUB_018Museums and Audience V. Jůvazk 2/0/04 6Z
20 credits

Aplikovaná muzeologie

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:MUB_007The Special Topics of the Museology I. O. Kirschz 2/0/02 3Z
FF:MUB_011Seminar to Collecting Work I. Loskotovák 0/2/05 4Z
FF:MUB_012Introduction to Conservation of Museum Object I. Loskotovázk 2/0/04 3P
FF:MUB_013Practice in Museum Conservation I. Loskotovák 0/2/05 4P
FF:MUB_014Museum Security I. Loskotovázk 2/0/04 3Z
FF:MUB_016Exhibition making practice I. Loskotovák 0/2/05 4Z
FF:MUB_019Practice for Museum's Lector J. Macháčekz 0/2/04 5Z
FF:MUB_020Museum Marketing and Management I. Loskotovázk 2/0/04 6Z
33 credits

Praxe

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:MUB_017Exhibition project I. Loskotovák 0/2/06 5P
6 credits

Selective courses

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:AES_103Museology for archaeologist P. Vachůtk 1/1/03 --
FF:AES_109Auxiliary sciences of history for archaeologists D. Kalhousk 2/0/03 --
FF:ETMA115Open-air Museums D. Drápalazk 2/0/04 --
FF:MUB_B001The Material Culture and Everyday Life I. L. Valáškovázk 2/0/04 --
FF:MUB_B002The Material Culture and Everyday Life II. I. Loskotovázk 2/0/04 --
FF:MUB_B003The Material Culture and Everyday Life III. I. Loskotovázk 2/0/04 --
FF:MUB_B004The Material Culture and Everyday Life IV. O. Kirschzk 2/0/04 --
FF:MUB_B005Encyclopaedia of Brno J. Macháčekz 0/1/04 --
FF:MUB_B006Encyclopaedia of Brno I. I. Loskotováz 0/1/04 --
FF:MUB_B007Monument care I. Z. Váchak 2/0/03 --
FF:MUB_B008Introduction to monument care II Z. Váchak 2/0/03 --
FF:MUB_B009Sources to history of museums T. Zapletalk 0/2/03 --
FF:MUB_B010Chapters from economy of museums and galleries O. Kirschz 2/0/03 --
FF:MUB_B011Mobility of collections P. Obrovskáz 2/0/03 --
FF:MUB_B012Editorial work in museums I. P. Stöhrováz 1/1/03 --
FF:MUB_B013Editorial work in museums II. P. Stöhrováz 1/1/03 --
FF:MUB_B014History of museum work in Slovakia P. Tišliark 2/0/03 --
FF:MUB_B015German museums in Moravia O. Kirschk 2/0/03 --
FF:MUB_B016History of Science and Technology I. T. Kučerak 2/0/03 --
FF:MUB_B017History of Science and Technology II. T. Kučerak 2/0/03 --
FF:MUB_B018Museums of Applied Arts T. Zapletalk 1/1/03 --
FF:MUB_B019Fashion in 20th century A. Březinováz 2/0/03 --
FF:MUB_B020Fashion in 20th century A. Březinováz 2/0/03 --
FF:MUB_B021Museum and medium photography D. Hlinkovák 2/0/03 --
FF:MUB_B022English for museology purpose J. Macháčekk 1/1/03 --
FF:MUB_B023Internship in museum pedagogy L. Jagošovák 0/2/04 --
FF:MUB_B024Experience in museum education B. Svátkováz 0/2/03 --
FF:MUB_B025Textiles in the museum J. Macháčekzk 0/0/04 --
FF:MUB_B026Museum and identity O. Kirschk 2/0/03 --
FF:MUB_B027Material research of collections M. Hložekz 1/1/03 --
FF:MUB_B028Cultural Institutions and Structural Funds in EU T. Rybníčekz 1/1/03 --
FF:MUB_B029Forum of museology P. Tišliark 1/1/04 --
FF:MUB_B030Chapters of the history of culture and cultural policy P. Tišliark 2/0/03 --
FF:MUB_B031Historical science in the museum P. Tišliarz 1/1/03 --
112 credits