FF FBMUkJ Museology
Name in Czech: Muzeologie
Bachelor's combined single-subject
Included in the programme: FF B-MU_ Museology

Introductory information / Instructions

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Společný univerzitní základ (13 kr.)

Languages

K úspěšnému ukončení studia na FF má student povinnost absolvovat v bakalářském studijním programu kurz vybraného cizího jazyka, který respektuje požadavek MU na minimální jazykovou kompetenci a je zakončen standardizovanou zkouškou na úrovni B2 dle ERR.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:cjva2pOnline Course of Academic English for the Humanities II M. Šindelářová Skupeňovázk 0/0/0 individuální konzultace.4 --
FF:CJVF2BFrench for Academic Purposes II. M. Šindelářová Skupeňovázk 0/2/04 --
FF:cjvn2pCourse of Academic German for the Humanities II P. Chládkovázk 0/0/0 individuální konzultace.4 --
FF:CJVR2BMRussian for Academic Purposes II (B2) J. Mikešovázk 0/2/04 --
FF:CJVS2BSpanish for academic purposes II J. Žváčkovázk 0/2/04 --
20 credits

Filozofie

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech absolvovat předmět Filozofie.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:PHK0001Philosophy for Non-Philosophical Disciplines Students J. Petrželkazk 0/0/0 6 hodin konzultací za semestr.4 --
4 credits

Elective courses

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských kombinovaných studijních programech získat alespoň 5 kreditů z Volitelných předmětů z celouniverzitní nabídky.

Bakalářská práce (min. 10 kr.)

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:MUB_023Bachelor's Thesis Seminar O. Kirschz 0/2/010 5P
FF:MUB_024Bachelor's Thesis O. Kirschz 0/0/0- 6P
10 credits

Povinné předměty (P+PV více než 135 kr.)

Teoretická muzeologie

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:MUBKO_001Introduction to Museology and Museography O. Kirschzk 0/0/0 4 bloky po 6 hodinách + e-learning 8 hodin.6 1Z
FF:MUBKO_006Introduction to Work with Resources and Literature O. Kirschz 0/0/0 4 bloky po 6 hodinách (50 % přednášky) + e-learning 8 hodin.6 2Z
FF:MUBKO_010Collecting and Collecting in Museums I. Loskotovázk 0/0/0 4 bloky po 6 hodinách + e-learning 8 hodin.6 3Z
FF:MUBKO_015Theory of the Museum Presentation I. Loskotovák 0/0/0 4 bloky po 6 hodinách + e-learning 8 hodin.6 3Z
FF:MUBKO_018Museums and Audience V. Jůvazk 0/0/0 0/0/0 4 bloky po 6 hodinách + e-learning 8 hodin.6 6Z
30 credits

Historická muzeologie

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:MUBKO_002History of Museums in the World I. O. Kirschz 0/0/0 4 bloky po 6 hodinách + e-learning 8 hodin.6 1P
FF:MUBKO_003History of Museums in the World II. O. Kirschzk 0/0/0 0/0/0 4 bloky po 6 hodinách + e-learning 8 hodin.6 2P
FF:MUBKO_004History of Czech Museums I. O. Kirschz 0/0/0 4 bloky po 6 hodinách + e-learning 8 hodin.6 1P
FF:MUBKO_005History of Czech Museums II. O. Kirschzk 0/0/0 0/0/0 4 bloky po 6 hodinách + e-learning 8 hodin.6 2P
24 credits

Aplikovaná muzeologie

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:MUBKO_007The Special Topics of the Museology I. O. Kirschz 0/0/0 4 bloky po 2 hodinách + 2 hodiny e-learning.2 3Z
FF:MUBKO_008The Special Topics of the Museology II. O. Kirschz 0/0/0 4 bloky po 2 hodinách + 2 hodiny e-learning.5 4P
FF:MUBKO_009Museum legislation I. Loskotovázk 0/0/0 4 bloky po 6 hodinách + e-learning 8 hodin.6 3P
FF:MUBKO_011Museum Collections Practice I. Loskotovák 0/0/0 4 bloky po 6 hodinách (50 % přednášky) + e-learning 8 hodin.7 4Z
FF:MUBKO_012Introduction to Conservation of Museum Object I. Loskotovázk 0/0/0 4 bloky po 6 hodinách + e-learning 8 hodin.6 3P
FF:MUBKO_013Practice in Museum Conservation I. Loskotovák 0/0/0 0/0/0 4 bloky po 6 hodinách + e-learning 8 hodin.7 4P
FF:MUBKO_014Museum Security I. Loskotovázk 0/0/0 4 bloky po 6 hodinách + e-learning 8 hodin.6 3Z
FF:MUBKO_016Exhibition Making Practice I. Loskotovák 0/0/0 0/0/0 4 bloky po 6 hodinách + e-learning 8 hodin.7 4Z
FF:MUBKO_019Practice for Museum's Lector J. Macháčekz 2/0/05 5Z
FF:MUBKO_020Museums Marketing and Management I. Loskotovázk 0/0/0 0/0/0 4 bloky po 6 hodinách + e-learning 8 hodin.6 6Z
57 credits

Praxe

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:MUBKO_017Exhibition project I. Loskotovák 0/0/0 4 bloky po 6 hodinách + e-learning 8 hodin.10 5P
10 credits

Selective courses

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:MUBKO_B001The Material Culture and Everyday Life I. L. Valáškovázk 0/0/0 4 bloky po 6 hodinách.6 --
FF:MUBKO_B002The Material Culture and Everyday Life II. I. Loskotovázk 0/0/0 0/0/0 4 bloky po 6 hodinách.6 --
FF:MUBKO_B003The Material Culture and Everyday Life III. I. Loskotovázk 0/0/0 4 bloky po 6 hodinách.6 --
FF:MUBKO_B004The Material Culture and Everyday Life IV. O. Kirschzk 0/0/0 0/0/0 4 bloky po 6 hodinách.6 --
FF:MUBKO_B005Encyclopaedia of Brno I. I. Loskotováz 0/1/08 --
FF:MUBKO_B006Encyclopaedia of Brno I. I. Loskotováz 0/1/04 --
FF:MUBKO_B021Practice in Museum I. Loskotováz 0/0/0 blokově (celkem 100 hodin).8 --
FF:MUBKO_B022Study Excursion O. Kirschz 0/0/0 2 až 3 dny.5 --
49 credits

Elective courses