FF FBNJpH German language and literature
Name in Czech: Německý jazyk a literatura
Bachelor's full-time major
Included in the programme: FF B-NJ_ German Language and Literature

Introductory information / Instructions

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Akademické předměty

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech získat alespoň 5 kreditů z nabídky Akademických předmětů Filozofické fakulty. Například: Člověk mezi kulturou a přírodou: Základy interdisciplinárního výzkumu, Antika a evropská kultura, Základy argumentace, Mozek a mysl, Informatorium mateřského jazyka, Moc obrazu v raném středověku, Lidská mysl: Úvod do kognitivních věd, Digitální humanitní vědy.

Filozofie

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech absolvovat předmět Filozofie.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:PH0001Philosophy for Non-Philosophical Disciplines Students J. Petrželkazk 2/0/04 --
FF:PHA0001Philosophy for Non-Philosophical Disciplines Students J. Krobzk 0/2/04 --
8 credits

Languages

K úspěšnému ukončení studia na FF má student povinnost absolvovat v bakalářském studijním programu kurz vybraného cizího jazyka, který respektuje požadavek MU na minimální jazykovou kompetenci a je zakončen standardizovanou zkouškou na úrovni B2 dle ERR.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:CJVA2BEnglish for Academic Purposes II A. Suchomelová-Polomskazk 0/2/04 --
FF:CJVF2BFrench for Academic Purposes II. M. Šindelářová Skupeňovázk 0/2/04 --
FF:CJVN2BGerman for Academic Purposes II J. Vyorálkovázk 0/2/04 --
FF:CJVR2BMRussian for Academic Purposes II (B2) J. Mikešovázk 0/2/04 --
FF:CJVS2BSpanish for academic purposes II J. Žváčkovázk 0/2/04 --
20 credits

TV

Všichni studenti prezenčního studia bakalářských studijních programů mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů (1 zápočet = 1 kredit) z předmětů sportovních aktivit vypisovaných pod kódy P9. Předměty zajišťuje Centrum univerzitního sportu Fakulty sportovních studií.

Bakalářská práce (min. 10 kr.)

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:NJII_283ADiplomas seminar - Bachelor I. Zündorfz 0/2/010 6-
FF:NJII_291ADiplomas Thesis - Bachelor I. Zündorfz 0/0/0- 6P
10 credits

Compulsory courses

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:NJI_01APractical Courses of German including Life and Institutions I/1 M. Trombikováz 0/6/06 1Z
FF:NJI_02APhonetic I. Zündorfzk 0/2/04 1Z
FF:NJI_03AIntroduction to German Linguistics V. Bromk 1/1/03 1Z
FF:NJI_04AIntroduction to the Study of German Literature A. Urválekzk 0/2/04 1Z
FF:NJI_05APractical Courses of German including Life and Institutions I/2 M. Trombikovázk 0/6/06 2Z
FF:NJI_06AGerman morphology I I. Zündorfk 1/1/03 2Z
FF:NJI_07AIntroduction to the Study of German Literature A. Urválekzk 0/2/04 2Z
FF:NJI_08AIntroduction to History and Culture of German speaking Countries V. Bromk 0/2/03 3P
FF:NJI_09APractical Courses of German including Life and Institutions I/1 A. Urválekz 0/6/06 3Z
FF:NJI_10AGerman literature from 1790 to 1900. Part I. A. Urválekz 1/1/03 3P
FF:NJI_11AGerman morphology II I. Zündorfz 1/1/03 3Z
FF:NJI_12AWorking with text 1 A. Urválekk 2/0/03 3-
FF:NJI_13APractical Courses of German including Life and Institutions I/1 A. Urválekz 0/6/06 4Z
FF:NJI_1411AGerman grammar III V. Bromk 1/1/03 4Z
FF:NJI_14AGerman literature II A. Urválekz 1/1/03 4Z
FF:NJI_17AGerman literature III A. Urválekz 1/1/03 5Z
FF:NJI_15AWorking with text 2 I. Zündorfk 2/0/03 5-
FF:NJI_1691APractise of Phraseology J. Maláz 1/0/02 2P
FF:NJI_169APractise of Phraseology J. Maláz 1/0/02 1P
FF:NJI_171AGerman lexicology I. Zündorfk 1/1/03 5Z
FF:NJI_25AGerman Stylistics I J. Malázk 2/0/04 5Z
FF:NJI_29APolitic - Society in Germany V. Bromk 2/0/03 3Z
FF:NJI_30APolitic - Society in Germany V. Bromk 2/0/03 4Z
FF:NJI_32APractical Courses of German including Life and Institutions III A. Urválekzk 0/2/04 5Z
87 credits

Selective courses

Blok 1

Nutno nasbírat 8 kreditů z nabídky bakalářských povinně volitelných předmětů ÚGNN. Lze zapsat i jazyková cvičení dalších germánských jazyků vyučovaných na ÚGNN (švédština, nizozemština).

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:NJI_3261BTutorium I. Zündorfk 0/0/03 3-
FF:NJI_488BProject A. Urválekk 1/1/04 3-
FF:NJII_109BGerman in Business Communication I D. Spěvákováz 0/2/04 3-
FF:NJII_117BSelected Themes of the Medieval Literature and their Realisations in German and Czech V. Bromk 1/1/05 --
FF:NJII_1225BFrom Schnitzler to Schwab A. Urválekk 0/2/05 --
FF:NJII_125BSelected Themes of the Historical Semantics (German) V. Bromk 0/2/05 --
FF:NJII_132BCzech-German Language Contacts V. Bromk 1/1/05 --
FF:NJII_133BGerman Proper Names V. Bromk 1/1/04 --
FF:NJII_137BGerman Chronicles of the Middle Ages V. Bromk 1/1/05 --
FF:NJII_2225BThe German Conservatism A. Urválekk 1/1/05 --
FF:NJII_30BGerman Literature in Switzerland A. Urválekk 1/0/02 --
FF:NJII_3239BLoanwords and Borrowings in German I. Zündorfk 1/1/05 --
FF:NJII_34BMethods of Text Analysis J. Maláz 1/1/05 --
FF:NJII_3514BKorpuslinguistics I. Zündorfk 1/1/05 --
FF:NJII_35BGerman mass media J. Malák 1/1/05 --
FF:NJII_37BIntroduction to German Phraseology J. Maláz 0/1/02 3-
FF:NJII_38BGerman Phraseology in Texts J. Malák 1/1/05 --
FF:NJII_39BLiterature in the GDR A. Urválekk 1/0/02 --
FF:NJII_41BMoravian German Literature in the 19th and 20th century Z. Marečekk 0/2/05 --
FF:NJII_421BGerman word order compared to Czech J. Zemank 1/1/05 --
FF:NJII_471BCulturtheory J. Budňákk 0/2/05 --
FF:NJII_472BJournals in German Studies J. Budňákk 0/2/05 --
FF:NJII_473BThe German Problem after 1945 A. Urválekk 0/2/05 --
FF:NJII_496BSelected lecture II A. Urválekk 1/1/05 --
FF:NJI_491BSelected lecture I A. Urválekk 1/1/04 --
FF:NJII_720BThe Bible in the German Literature and Culture J. Munzark 1/0/02 --
FF:NJII_7291BTheatre workshop II S. Steinbichlk 0/4/05 4-
FF:NJII_7308BTheaterworkshop S. Steinbichlk 0/2/04 3-
FF:NJI_314BDebate club Z. Marečekz 0/2/04 3-
FF:NJI_326BTutorium I. Zündorfk 0/0/03 3-
FF:NJII_971BNarrative Writing: Murder In Campus Z. Marečekz 0/2/03 3-
131 credits