FF FBDVpJ Theatre Studies
Name in Czech: Divadelní studia
Bachelor's full-time single-subject
Included in the programme: FF B-DS_ Theatre Studies

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Akademické předměty

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech získat alespoň 5 kreditů z nabídky Akademických předmětů Filozofické fakulty. Například: Člověk mezi kulturou a přírodou: Základy interdisciplinárního výzkumu, Antika a evropská kultura, Základy argumentace, Mozek a mysl, Informatorium mateřského jazyka, Moc obrazu v raném středověku, Lidská mysl: Úvod do kognitivních věd, Digitální humanitní vědy.

Filozofie

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech absolvovat předmět Filozofie.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:PH0001Philosophy for Non-Philosophical Disciplines Students J. Petrželkazk 2/0/04 --
FF:PHA0001Philosophy for Non-Philosophical Disciplines Students J. Krobzk 0/2/04 --
8 credits

Languages

K úspěšnému ukončení studia na FF má student povinnost absolvovat v bakalářském studijním programu kurz vybraného cizího jazyka, který respektuje požadavek MU na minimální jazykovou kompetenci a je zakončen standardizovanou zkouškou na úrovni B2 dle ERR.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:CJVA2BEnglish for Academic Purposes II M. Šindelářová Skupeňovázk 0/2/04 --
FF:CJVF2BFrench for Academic Purposes II. E. Dudeškovázk 0/2/04 --
FF:CJVN2BGerman for Academic Purposes II J. Vyorálkovázk 0/2/04 --
FF:CJVR2BMRussian for Academic Purposes II (B2) J. Mikešovázk 0/2/04 --
FF:CJVS2BSpanish for academic purposes II J. Žváčkovázk 0/2/04 --
20 credits

TV

Všichni studenti prezenčního studia bakalářských studijních programů mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů (1 zápočet = 1 kredit) z předmětů sportovních aktivit vypisovaných pod kódy P9. Předměty zajišťuje Centrum univerzitního sportu Fakulty sportovních studií.

Bakalářská práce (13 kr.)

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:DISB015Thesis Topic Research Š. Havlíčková Kysováz 0/0/23 4P
FF:DISB016BA thesis seminar I Š. Havlíčková Kysováz 0/2/115 5P
FF:DISB017BA thesis seminar II Š. Havlíčková Kysováz 0/2/115 6P
FF:DISB018BA thesis Š. Havlíčková Kysováz 0/0/0- 6P
13 credits

Povinné předměty (52 kr.)

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:DISB001Theatre in the History of European Culture 1 K. Stehlíkovázk 2/0/54 1Z
FF:DISB002Introduction to Theatre Studies Š. Havlíčková Kysovázk 2/0/54 1Z
FF:DISB003Drama as Literature I Š. Havlíčková Kysovázk 2/0/54 1Z
FF:DISB004Theatre in the History of European Culture 2 K. Stehlíkovázk 2/0/54 2Z
FF:DISB005Non-Aesthetic Functions of Theatre M. Musilovázk 2/0/54 2Z
FF:DISB006Theatre Production as an Artefact I D. Drozdzk 2/0/54 2Z
FF:DISB007Drama as Literature II Š. Havlíčková Kysovázk 2/0/54 2Z
FF:DISB008First year bachelor's degree complex exam Š. Havlíčková Kysovázk 0/0/0- 2Z
FF:DISB009Theatre Production as an Artefact II D. Drozdzk 2/0/54 3Z
FF:DISB010English for theatrologists I Š. Havlíčková Kysovázk 2/0/54 3Z
FF:DISB011Classical Theatre Š. Havlíčková Kysovázk 2/0/54 3Z
FF:DISB012Elizabethan Theatre Š. Havlíčková Kysovázk 2/0/54 4Z
FF:DISB013Professional Baroque Theatre in Bohemia and Moravia M. Havlíčkovázk 2/0/54 5Z
FF:DISB014Czech Romantic Theatre M. Havlíčkovázk 2/0/54 6Z
FF:DISB019Bachelor's State Exam Š. Havlíčková KysováSZk 0/0/0- 6-
52 credits

Povinně volitelné předměty (90 kr.)

Profilové semináře (18 kr.)

Profilové semináře: Student(ka) musí splnit za studium alespoň tři z uvedených předmětů (celkem 18 kreditů).

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:DISBS01Theatre Criticism Š. Havlíčková Kysovázk 0/2/76 3P
FF:DISBS02Theatre director D. Drozdzk 0/2/76 4P
FF:DISBS03Heuristic Seminar M. Havlíčkovázk 0/2/76 5P
FF:DISBS04Ludvig Holberg - moral, satire, utopia K. Stehlíkovázk 0/2/76 6P
FF:DISBS05Theatre Archive M. Havlíčkovázk 0/2/76 3P
FF:DISBS06Representatives of critique in Brno M. Havlíčkovázk 0/2/76 4P
FF:DISBS07In between the texts (dramatisation and adaptation) D. Drozdzk 0/2/76 5P
FF:DISBS08Opera productions in Brno Š. Havlíčková Kysovázk 0/2/76 6P
FF:DISBS09Theatricality of Public Events M. Musilovázk 0/2/76 3P
FF:DISBS10Brno Theatre Space K. Stehlíkovázk 0/2/76 4P
60 credits

Tematické přednášky a semináře - páteřní kurzy (32 kr.)

Tematické přednášky a semináře - páteřní kurzy: Student(ka) musí splnit za studium alespoň osm z uvedených předmětů (celkem 32 kreditů).

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:DISB020Czech enlightenment and theatre M. Havlíčkovázk 2/0/54 2P
FF:DISB021Provisional Theatre M. Havlíčkovázk 2/0/54 1P
FF:DISB022Medieval Theatre M. Havlíčkovázk 2/0/54 2P
FF:DISB023Richard Wagner and Theatre Š. Havlíčková Kysovázk 2/0/54 3P
FF:DISB024Between Diderot and Stanislavski M. Musilovázk 2/0/54 4P
FF:DISB025Ibsen and Strindberg - Crossroads M. Havlíčkovázk 1/1/54 5P
FF:DISB026An Introduction to the Theory of Drama D. Drozdzk 2/0/54 6P
FF:DISB027Czech Theatre Studies' Personalities M. Havlíčkovázk 2/0/54 3P
FF:DISB028English for theatrologists II E. Kubartovázk 2/0/54 4P
36 credits

Tematické přednášky a semináře - další kurzy (40 kr.)

Tematické přednášky a semináře - další kurzy: Student(ka) musí splnit 10 z níže uvedených kurzů (celkem 40 kreditů).

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:DISQ001Theatre Thinking of PLC D. Drozdzk 1/1/54 1P
FF:DISQ002Modern and Avant-garde Theatre M. Musilovázk 1/1/54 2P
FF:DISQ003Dialogic Interaction with the Inner Partner (for beginners) M. Musilovázk 1/1/54 3P
FF:DISQ004Dialogic Interaction with the Inner Partner (for advanced) M. Musilovázk 1/1/54 4P
FF:DISQ005Texts on Acting Styles M. Musilovázk 1/1/54 5P
FF:DISQ006Contemporary Scandinavian Drama K. Stehlíkovázk 1/1/54 6P
FF:DISQ007Metaphors we act by Š. Havlíčková Kysovázk 1/1/54 1P
FF:DISQ008K. S. Stanislavskij and MCH(A)T M. Musilovázk 1/1/54 2P
FF:DISQ009B. Brecht and Epic Theatre M. Musilovázk 1/1/54 3P
FF:DISQ010Commedia dell arte M. Musilovázk 1/1/54 4P
FF:DISQ011Opera: genre in stage transformation Š. Havlíčková Kysovázk 1/1/54 5P
FF:DISQ012Czech Stage Design in the World Context Š. Havlíčková Kysovázk 1/1/54 6P
FF:DISQ013Close-reading of Classical Tragedy E. Kubartovázk 1/1/54 1P
FF:DISQ014Close-reading of Classical Comedy E. Kubartovázk 1/1/54 2P
FF:DISQ015Asian Theatre Forms Š. Havlíčková Kysovázk 1/1/54 3P
FF:DISQ016Medieval Theatrality E. Kubartovázk 1/1/54 4P
FF:DISQ017Transformation of Czech Theatre in the 2nd half of 19th Century Š. Havlíčková Kysovázk 1/1/54 5P
FF:DISQ018Czechoslovak Theatre in the middle of 20th Century Š. Havlíčková Kysovázk 1/1/54 6P
72 credits

Volitelné předměty (10 kr.)