FF FBFJpH French Language and Literature
Name in Czech: Francouzský jazyk a literatura
Bachelor's full-time major
Included in the programme: FF B-FJ_ French Language and Literature

Introductory information / Instructions

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Akademické předměty

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech získat alespoň 5 kreditů z nabídky Akademických předmětů Filozofické fakulty. Například: Člověk mezi kulturou a přírodou: Základy interdisciplinárního výzkumu, Antika a evropská kultura, Základy argumentace, Mozek a mysl, Informatorium mateřského jazyka, Moc obrazu v raném středověku, Lidská mysl: Úvod do kognitivních věd, Digitální humanitní vědy.

Filozofie

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech absolvovat předmět Filozofie.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:PH0001Philosophy for Non-Philosophical Disciplines Students J. Petrželkazk 2/0/04 --
FF:PHA0001Philosophy for Non-Philosophical Disciplines Students J. Krobzk 0/2/04 --
8 credits

Languages

K úspěšnému ukončení studia na FF má student povinnost absolvovat v bakalářském studijním programu kurz vybraného cizího jazyka, který respektuje požadavek MU na minimální jazykovou kompetenci a je zakončen standardizovanou zkouškou na úrovni B2 dle ERR.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:CJVA2BEnglish for Academic Purposes II A. Suchomelová-Polomskazk 0/2/04 --
FF:CJVF2BFrench for Academic Purposes II. M. Šindelářová Skupeňovázk 0/2/04 --
FF:CJVN2BGerman for Academic Purposes II J. Vyorálkovázk 0/2/04 --
FF:CJVR2BMRussian for Academic Purposes II (B2) J. Mikešovázk 0/2/04 --
FF:CJVS2BSpanish for academic purposes II J. Žváčkovázk 0/2/04 --
20 credits

TV

Všichni studenti prezenčního studia bakalářských studijních programů mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů (1 zápočet = 1 kredit) z předmětů sportovních aktivit vypisovaných pod kódy P9. Předměty zajišťuje Centrum univerzitního sportu Fakulty sportovních studií.

Bakalářská práce (min. 10 kr.)

Students enroll in Seminars for the bachelor thesis in the 3rd year of study, typically FJ1A051 Seminar for Bachelor Thesis I in the autumn semester and FJ1A052 Seminar for Bachelor Thesis II in the spring semester. Students enroll in ROM1A003 Academic Writing for Romanists in the semester when they begin work on their BA thesis (typically in the 5th semester, concurrently with FJ1A051 Seminar for Bachelor Thesis I). They enroll in the course FJ1A055 Bachelor's Thesis in the semester in which they submit their thesis, typically in the 6th semester of their studies.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:FJ1A051Bachelor's Thesis Seminar I Ch. Cusimanoz 0/2/04 5P
FF:FJ1A052Bachelor's Thesis Seminar II Ch. Cusimanoz 0/2/04 6P
FF:FJ1A055Bachelor's Thesis P. Dytrtz 0/0/0- 6P
FF:ROM1A003Academic Writing for Romanists P. Dytrtz 1/1/02 5P
10 credits

Compulsory courses

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:FJ1A001Practical French I P. Dytrtzk 0/3/07 1P
FF:FJ1A002Practical French II P. Dytrtzk 4/4/08 2P
FF:FJ1A003Practical French III P. Dytrtz 0/4/02 3P
FF:FJ1A004Practical French IV P. Dytrtzk 0/2/03 4P
FF:FJ1A005Practical French V P. Dytrtz 0/2/02 5P
FF:FJ1A006Practical French VI P. Dytrtz 0/2/03 6P
FF:FJ1A011French History and Culture I P. Dytrtzk 2/0/05 1P
FF:FJ1A012French History and Culture II P. Dytrtzk 2/0/05 2P
FF:FJ1A021French Literature I P. Dytrtzk 1/1/05 1P
FF:FJ1A022French Literature II P. Kyloušekzk 1/1/05 2P
FF:FJ1A023French Literature III P. Dytrtzk 1/1/05 3P
FF:FJ1A024French Literature IV P. Kyloušekzk 1/1/05 4P
FF:FJ1A025French Literature V Ch. Cusimanozk 1/1/05 5P
FF:FJ1A026French Literature VI P. Vurmzk 1/1/05 6P
FF:FJ1A031French Phonetics and Phonology A. Němcová Polickázk 1/1/05 3P
FF:FJ1A032French Morphology A. Němcová Polickáz 1/1/05 4P
FF:FJ1A033Topics in French Linguistics I (lexicology, lexicography, introduction to corpus linguistics) Ch. Cusimanozk 1/2/05 5P
FF:FJ1A034Topics in French Linguistics II (morphosyntax of verb) A. Němcová Polickázk 1/1/05 6P
FF:FJ1A050Language Final Exam P. Dytrtzk 0/2/0 a systematická domácí příprava.4 5Z
FF:FJ1A053Bachelor's State Exam P. DytrtSZk 0/0/0- --
FF:ROM1A001Introduction to Linguistics I. Buzekzk 2/0/45 1Z
FF:ROM1A002Introduction to Literature Studies P. Dytrtzk 1/1/45 2Z
99 credits