FF FNFJpH French language and literature
Name in Czech: Francouzský jazyk a literatura
master's full-time major, language of instruction: Czech Czech
Included in the programme: FF N-FJ_ French Literature and Linguistics

Introductory information / Instructions

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Compulsory courses

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:FJ2A021French Literature I P. Kyloušekzk 1/1/0 Kombinovaná forma studia: 14 hodin za semestr.5 1Z
FF:FJ2A022French Literature II P. Dytrtzk 1/1/0 Kombinovaná forma studia: 14 hodin za semestr.5 2Z
FF:FJ2A023French Literature III P. Dytrtzk 1/2/0 Kombinovaná forma studia: 14 hodin za semestr.6 3Z
FF:FJ2A031French linguistics I Ch. Cusimanozk 1/1/0 Kombinovaná forma studia: 14 hodin za semestr.5 1Z
FF:FJ2A032French linguistics II Ch. Cusimanozk 2/0/0 Kombinovaná forma studia: 14 hodin za semestr.5 2Z
FF:FJ2A033French linguistics III Ch. Cusimanozk 2/1/0 Kombinovaná forma studia: 14 hodin za semestr.6 3Z
FF:FJ2A041Written Test P. Dytrtzk 0/0/0 4 hodiny.- 4Z
32 credits

Státní závěrečná zkouška

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:FJ2A042State Exam P. DytrtSZk 0/0/0- 2P
0 credits

Diplomová práce (min. 20 kr.)

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:FJ2A051Master's Thesis Seminar I Ch. Cusimanoz 0/2/015 3P
FF:FJ2A052Master's Thesis Seminar II Ch. Cusimanoz 0/2/015 4P
FF:FJ2A053Master's Thesis Ch. Cusimanoz 0/0/0- 4P
30 credits

Selective courses

The student must take at least 1 subject from block 1 (literature) and 1 from block 2 (linguistics). A minimum of 18 credits must be taken.

Povinně volitelné předměty - literatura

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:FJ0B732Love in French poetry of the Renaissance and baroque periods P. Kyloušekzk 2/0/04 3P
FF:FJ0B764History of Francophone Culture in North America P. Vurmzk 2/03 2P
FF:FJ0B765Quebec Drama P. Vurmzk 2/0/04 2P
FF:FJ0B767Image of the USA and America in Quebec literature P. Kyloušekzk 2/0/06 3P
FF:FJ0B773Czech Translations from Quebec and West Indies Literature P. Vurmzk 2/05 1P
FF:FJ0B804Vybrané kapitoly z frankofonních lingvistických a kulturních studií Severní Ameriky P. Kyloušekzk 0/2/05 1P
FF:FJ0B806Comparative readings P. Dytrtzk 0/2/05 1P
FF:FJ0B807Political imaginary P. Dytrtk 0/2/03 3P
FF:FJ2B021Contemporary authors from Minuit I P. Dytrtzk 1/1/04 3P
FF:FJ2B0210The Imaginary of the City - Montréal, Québec P. Kyloušekzk 2/0/04 4P
FF:FJ2B0211Women Writers in French-Canadian and Quebec Literature P. Kyloušekzk 2/0/03 1P
FF:FJ2B0214Introduction to the Literary Essay P. Vurmzk 0/2/05 1P
FF:FJ2B022Contemporary French Novel and Modernity P. Dytrtzk 1/1/04 1P
FF:FJ2B023French Society in work of contemporary authors P. Dytrtzk 1/1/05 1P
FF:FJ2B025Contemporary French theater P. Dytrtzk 1/1/04 4P
FF:FJ2B026Contemporary readings P. Dytrtzk 1/1/04 2P
FF:FJ2B027The "Hussard" Literary Movement P. Kyloušekzk 1/1/04 3P
FF:FJ2B028Time and the Narrative Categories P. Kyloušekzk 2/0/04 1P
FF:FJ2B029The Dandy in the French Literature of the 19th and 20th centuries P. Kyloušekzk 2/0/04 4P
FF:ROM2B101Introduction to Vulgar Latin P. Diviziazk 1/1/03 1P
FF:ROM2B105Research Seminar - Guest Lecturers Series (A) P. Diviziaz 2/0/01 1P
FF:ROM2B106Research Seminar - Guest Lecturers Series (B) P. Diviziaz 2/0/01 2P
85 credits

Povinně volitelné předměty - lingvistika

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:FJ0B802RapCor II A. Němcová Polickáz 0/2/05 2P
FF:FJ2B031Exercises in Linguistics Ch. Cusimanozk 0/2/04 3P
FF:FJ2B032Grammar and Comics Ch. Cusimanozk 0/0/04 2P
FF:FJ2B033French in North America Ch. Cusimanozk 1/0/06 4P
FF:FJ2B034Conversation analysis Ch. Cusimanozk 1/1/05 2P
FF:FJ2B035French Sociolinguistics Ch. Cusimanozk 2/0/04 1P
FF:FJ2B039Exercises in French Grammar Ch. Cusimanoz 0/1/04 2P
FF:FJ2B040Study stay in a French institution Ch. Cusimanozk 0/0/010 3P
FF:FJIA023aLexicology and lexicography A. Němcová Polickáz 2/0/04 1P
FF:PRFJB002Literary interpretation and translation P. Kyloušekzk 0/2/05 1P
FF:ROM0B016Languages, literatures and migrations E. Mocciarozk 2/0/05 1P
FF:ROM2B101Introduction to Vulgar Latin P. Diviziazk 1/1/03 1P
FF:ROM2B105Research Seminar - Guest Lecturers Series (A) P. Diviziaz 2/0/01 1P
FF:ROM2B106Research Seminar - Guest Lecturers Series (B) P. Diviziaz 2/0/01 2P
61 credits

Elective courses

A minimum of 8 credits is required in this block and we recommend focusing on a selection of the following courses:
AJL12051 Úvod do korpusové lingvistiky [ 2. sem ]
AJL12070 Úvod do sociolingvistiky [ 1. sem ]
AJL12104 Úvod do stylistiky [ 1. sem ]
AJL17051 Úvod do afroamerické historie a kultury [ 2. sem ]
CJJ37 Čeština v kontextu indoevropských jazyků (úvod do etymologie) [ 2. sem ]
CJJ46 Úvod do sémantiky [ 2. sem ]
ESA950 Úvod do studia evropské kultury [ 2. sem ]
ETBA111 Úvod do etnologie [ 1. sem ]
FAVBKa010 Úvod do studia filmu [ 1. sem ]
PHBU Úvod do filozofie [ 1. sem ]
PJN101 Úvod do studia jazykovědy [ 1. sem ]
PLIN076 Úvod do kvantitativní lingvistiky [ 1. sem ]