FF FBPOpH Portuguese Language and Literature
Name in Czech: Portugalský jazyk a literatura
Bachelor's full-time major
Included in the programme: FF B-PO_ Portuguese Language and Literature

Introductory information / Instructions

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Společný univerzitní základ (15 kr.) Common university courses (15 credits)

Akademické předměty

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech získat alespoň 5 kreditů z nabídky Akademických předmětů Filozofické fakulty. Například: Člověk mezi kulturou a přírodou: Základy interdisciplinárního výzkumu, Antika a evropská kultura, Základy argumentace, Mozek a mysl, Informatorium mateřského jazyka, Moc obrazu v raném středověku, Lidská mysl: Úvod do kognitivních věd, Digitální humanitní vědy.

Filozofie

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech absolvovat předmět Filozofie.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:PH0001Philosophy for Non-Philosophical Disciplines Students J. Petrželkazk 2/0/04 --
FF:PHA0001Philosophy for Non-Philosophical Disciplines Students J. Krobzk 0/2/04 --
8 credits

Languages

K úspěšnému ukončení studia na FF má student povinnost absolvovat v bakalářském studijním programu kurzy vybraného cizího jazyka, které respektují požadavek MU na minimální jazykovou kompetenci a jsou zakončeny standardizovanou zkouškou na úrovni B2 dle ERR. 

Výuka jazyků bude zajišťována Centrem jazykového vzdělávání MU.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:CJVA2BEnglish for Academic Purposes II M. Šindelářová Skupeňovázk 0/2/04 --
FF:CJVF2BFrench for Academic Purposes II. M. Šindelářová Skupeňovázk 0/2/04 --
FF:CJVN2BGerman for Academic Purposes II J. Vyorálkovázk 0/2/04 --
FF:CJVR2BMRussian for Academic Purposes II (B2) J. Mikešovázk 0/2/04 --
FF:CJVS2BSpanish for academic purposes II J. Žváčkovázk 0/2/04 --
20 credits

TV

Všichni studenti prezenčního studia bakalářských studijních programů mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů (1 zápočet = 1 kredit) z předmětů sportovních aktivit vypisovaných pod kódy P9. Předměty zajišťuje Centrum univerzitního sportu Fakulty sportovních studií.

Bakalářská práce (min. 10 kr.) Bachelor Final Thesis (10 credits)

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:PO1A051Bachelor's Thesis Seminar I S. Špánkováz 0/1/24 5P
FF:PO1A052Bachelors Thesis Seminar II S. Špánkováz 0/1/24 6P
FF:PO1A053Bachelors Thesis (language) S. Špánkováz 0/0/2- 6P
FF:ROM1A003Academic Writing for Romanists P. Vurmz 1/1/02 5P
10 credits

Povinné předměty Obligatory courses

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:PO1A001Practical Portuguese I I. Svobodovázk 0/4/27 1P
FF:PO1A002Practical Portuguese II I. Svobodovázk 0/6/28 2P
FF:PO1A003Practical Portuguese III I. Svobodováz 0/2/12 3P
FF:PO1A004Practical Portuguese IV I. Svobodovázk 0/2/13 4P
FF:PO1A005Practical Portuguese V I. Svobodováz 0/2/12 5P
FF:PO1A006Practical Portuguese VI I. Svobodovázk 0/2/13 6P
FF:PO1A011History and Culture I P. Dytrtzk 2/0/05 1Z
FF:PO1A012History and Culture II P. Dytrtzk 2/0/05 2Z
FF:PO1A021Portuguese Literature I S. Špánkovázk 2/2/15 3P
FF:PO1A022Portuguese Literature II S. Špánkovázk 2/2/15 4P
FF:PO1A023Brazilian Literature I S. Špánkovázk 1/1/25 5P
FF:PO1A024Brazilian Literature II S. Špánkovázk 1/1/25 6P
FF:PO1A031Portuguese Linguistics I. Svobodovázk 2/2/15 1P
FF:PO1A032Portuguese Linguistics II I. Svobodovázk 1/1/25 2P
FF:PO1A033Portuguese Linguistics III I. Svobodovázk 1/1/15 3P
FF:PO1A034Portuguese Linguistics IV I. Svobodovázk 1/1/25 4P
FF:PO1A041Portuguese linguistics themes I. Svobodovázk 1/1/15 3P
FF:PO1A042Linguistics themes II I. Svobodovázk 1/1/25 4P
FF:PO1A054Written Test S. Špánkováz 0/0/0- 6-
FF:PO1A055Bachelor's State Exam S. ŠpánkováSZk 0/0/0- 6-
FF:ROM1A001Introduction to Linguistics I. Buzekzk 2/0/45 1Z
FF:ROM1A002Introduction to Literature Studies P. Dytrtzk 1/1/45 2Z
95 credits