FF FBSJpV Spanish Language and Literature
Name in Czech: Španělský jazyk a literatura
Bachelor's full-time minor, language of instruction: Czech Czech
Included in the programme: FF B-SJ_ Spanish Language and Literature

Introductory information / Instructions

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Povinné předměty (P+PV 60 kr.)

Courses SJ1A001 to SJ1A002 should be taken during the four first semesters, if possible. The courses SJ1A012 and SJ1A032 are prerequisites to the rest of the compulsory courses. For that reason, it is advised to take the courses SJ1A011, SJ1A012, SJ1A031, and SJ1A032 in the first year of studies whenever the load of credits in the major study plan allows it. The student is advised not to take more than 40-45 credits in a single semester.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:SJ1A001Practical Spanish I M. Malázk 2/6/24+3 1P
FF:SJ1A002Practical Spanish II M. Malázk 2/6/25+3 2P
FF:SJ1A003Practical Spanish III M. Maláz 0/2/12 3P
FF:SJ1A004Practical Spanish IV M. Maláz 0/2/23 4P
FF:SJ1A011History and Culture of Spanish-Speaking Countries I D. Vázquez Touriñozk 2/3/35 1Z
FF:SJ1A012History and Culture of Spanish-Speaking Countries II D. Vázquez Touriñozk 2/3/25 2Z
FF:SJ1A031Spanish Linguistics I P. Stehlíkzk 1/1/45 1P
FF:SJ1A032Spanish Linguistics II P. Stehlíkzk 1/1/45 2P
FF:SJ1A055Bachelor's State Exam D. Vázquez TouriñoSZk 0/0/0- 6-
40 credits

Selective courses

Profilové předměty

Student musí vybrat a absolvovat dva ze čtyř možných směrů, přičemž každý směr se skládá z dvou předmětů (celkem čtyři předměty za 20 kreditů):

  • Španělská literatura
  • Hispanoamerická literatura
  • Aplikovaná lingvistika (pouze po absolvování Španělské lingvistiky)
  • Témata španělské lingvistiky (po absolvování Španělské lingvistiky)

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:SJ1A021Spanish Literature I J. Bellón Aguilerazk 2/2/35 -P
FF:SJ1A022Spanish Literature II J. Bellón Aguilerazk 2/2/35 -P
FF:SJ1A023Latin American Literature I D. Vázquez Touriñozk 2/2/35 -P
FF:SJ1A024Latin American Literature II D. Vázquez Touriñozk 2/2/35 -P
FF:SJ1A033Topics on Spanish Linguistics I I. Buzekzk 1/1/45 -P
FF:SJ1A034Topics on Spanish Linguistics II C. Rodríguez Garcíazk 1/1/45 -P
FF:SJ1A035Applied Linguistics - Introduction to the Teaching of ELE M. Malázk 2/2/15 -P
FF:SJ1A036Applied Linguistics - Introduction to Translation from/to Spanish D. Vázquez Touriñozk 2/3/15 -P
40 credits