FF FBCSpJ Chinese Studies
Name in Czech: Čínská studia
Bachelor's full-time single-subject
Included in the programme: FF B-CS_ Chinese Studies

Introductory information / Instructions

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Akademické předměty

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech získat alespoň 5 kreditů z nabídky Akademických předmětů Filozofické fakulty. Například: Člověk mezi kulturou a přírodou: Základy interdisciplinárního výzkumu, Antika a evropská kultura, Základy argumentace, Mozek a mysl, Informatorium mateřského jazyka, Moc obrazu v raném středověku, Lidská mysl: Úvod do kognitivních věd, Digitální humanitní vědy.

Filozofie

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech absolvovat předmět Filozofie.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:PH0001Philosophy for Non-Philosophical Disciplines Students J. Petrželkazk 2/0/04 --
FF:PHA0001Philosophy for Non-Philosophical Disciplines Students J. Krobzk 0/2/04 --
8 credits

Languages

K úspěšnému ukončení studia na FF má student povinnost absolvovat v bakalářském studijním programu kurz vybraného cizího jazyka, který respektuje požadavek MU na minimální jazykovou kompetenci a je zakončen standardizovanou zkouškou na úrovni B2 dle ERR.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:CJVA2BEnglish for Academic Purposes II M. Šindelářová Skupeňovázk 0/2/04 --
FF:CJVF2BFrench for Academic Purposes II. M. Šindelářová Skupeňovázk 0/2/04 --
FF:CJVN2BGerman for Academic Purposes II J. Vyorálkovázk 0/2/04 --
FF:CJVR2BMRussian for Academic Purposes II (B2) J. Mikešovázk 0/2/04 --
FF:CJVS2BSpanish for academic purposes II J. Žváčkovázk 0/2/04 --
20 credits

TV

Všichni studenti prezenčního studia bakalářských studijních programů mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů (1 zápočet = 1 kredit) z předmětů sportovních aktivit vypisovaných pod kódy P9. Předměty zajišťuje Centrum univerzitního sportu Fakulty sportovních studií.

Bakalářská práce (min. 10 kr.)

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:KSCA200Bachelor thesis seminar I D. Vávrak 0/2/02 5P
FF:KSCA201Bachelor's thesis seminar II D. Vávrak 0/2/08 6P
FF:KSCZ02Bachelor's Thesis in Studies in Chinese Studies L. Olivováz 0/0/0- 6P
10 credits

Compulsory courses

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:KSCA001Introduction to Chinese Studies D. Vávrazk 2/0/04 1Z
FF:KSCA002Chinese Characters Z. Pospěchováz 1/1/02 1P
FF:KSCA004Chinese Grammar I Z. Pospěchováz 1/1/02 1Z
FF:KSCA005Chinese Grammar II Z. Pospěchovázk 1/1/04 2Z
FF:KSCA006Chinese Language I W. Luk 0/6/06 --
FF:KSCA007Chinese II Z. Pospěchovák 0/6/06 --
FF:KSCA008Chinese Language III W. Luk 0/6/06 --
FF:KSCA009Chinese IV Z. Pospěchovák 0/6/0 Posluchači vedlejšího studijního plánu 4 cvičení.4+2 --
FF:KSCA010Chinese Language V W. Luk 0/6/0 Posluchači vedlejšího studijního plánu 4 cvičení.4+2 --
FF:KSCA011Chinese VI Z. Pospěchovák 0/6/0 Posluchači vedlejšího studijního plánu 4 cvičení.4+2 --
FF:KSCA014Academic Writing D. Vávrak 0/2/03 --
FF:KSCA020Reading in Chinese I Z. Pospěchováz 0/2/02 3P
FF:KSCA021Reading in Chinese II Z. Pospěchováz 0/2/02 4P
FF:KSCA022History of Chinese Thought D. Vávrazk 1/1/04+1 4P
FF:KSCA023History of Chinese Literature L. Olivovázk 1/1/04+1 3P
FF:KSCA027History of China (to the end of 18th c.) L. Olivovázk 2/0/04+1 1P
FF:KSCA028History of Modern China (from the mid of 19th c.) D. Vávrazk 2/0/04+1 2P
FF:KSCA203Chinese Phonetics Z. Pospěchovák 1/1/02 1P
77 credits

Selective courses

profilující část bloku studia kultury a dějin

Tato sekce obsahuje nabídku předmětů zabývající se různými aspekty čínské kultury, společnosti, politiky, které jsou označeny jako profilové. To znamená, že přímo rozvíjejí obsah základních povinných předmětů a obsahují látku, která je zkoušena u státní zkoušky. Z předmětů v této sekci si student vybírá předměty dle svého zájmu. Za celé studium v této sekci povinně získá minimálně 16 kreditů.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:KSCB003Religions in China and Taiwan D. Vávrak 1/1/04 3P
FF:KSCB027Contemporary Confucianism D. Vávrak 1/1/04 4P
FF:KSCB059Selected chapters from modern Chinese history I D. Hilbertovák 1/1/04 3P
FF:KSCB062Reception of Western Civilization in China D. Vávrak 2/0/04 4P
FF:KSCB065Social Problems in Contemporary China D. Hilbertovák 2/0/04 4P
FF:KSCB074History and Politics in contemporary China D. Hilbertovák 0/2/04 5P
FF:KSCB075Seminar in Chinese Literature L. Olivovák 1/1/04 5P
28 credits

blok studia kultury a dějin

Tato sekce obsahuje nabídku předmětů zabývající se různými aspekty čínské kultury, společnosti, politiky, které nejsou označeny jako profilové. Z předmětů v této sekci si student vybírá předměty dle svého zájmu. Za celé studium v této sekci povinně získá minimálně 16 kreditů.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:KSCB004History and Culture of Taiwan D. Vávrak 2/0/04 --
FF:KSCB020Early Taoism D. Vávrak 1/1/04 --
FF:KSCB036Traditional Chinese Architecture L. Olivovák 1/1/04 --
FF:KSCB044Chinese territorial conflicts D. Hilbertovák 1/1/04 --
FF:KSCB045Bloody regimes L. Olivovák 2/0/04 --
FF:KSCB054Chinese Art L. Olivovák 1/1/04 --
FF:KSCB063Women in modern and contemporary China and Taiwan L. Olivovák 1/1/04 --
FF:KSCB064Chinese Art in 20th c. L. Olivovák 1/1/04 --
FF:KSCB070Popular Culture and Taiwanese Identity D. Vávrak 1/1/04 --
36 credits

jazykový blok

Tato sekce obsahuje nabídku předmětů zaměřených na komplexní rozvoj znalostí moderní čínštiny. Z předmětů v této sekci si student vybírá předměty dle svého zájmu. Za celé studium v této sekci povinně získá minimálně 32 kreditů.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:KSCB010Chinese Grammar Seminar I L. Olivovák 0/2/04 --
FF:KSCB011Chinese Grammar Seminar II L. Olivovák 0/2/04 --
FF:KSCB012Intensive Conversation I Z. Pospěchovák 0/2/04 --
FF:KSCB013Intensive Conversation II Z. Pospěchovák 0/3/04 --
FF:KSCB014Intensive Conversation for beginners Z. Pospěchovák 0/2/04 --
FF:KSCB015Online Intensive Conversation I W. Luk 0/2/04 --
FF:KSCB016Online Intensive Conversation II W. Luk 0/4/04 --
FF:KSCB107Connected Speech Chinese Phonetics Z. Pospěchovák 0/2/04 --
FF:KSCB112Dril I W. Luk 0/2/04 --
FF:KSCB113Dril II Z. Pospěchovák 0/2/04 --
FF:KSCB114Dril III W. Luk 0/2/04 --
FF:KSCB115Dril IV Z. Pospěchovák 0/2/04 --
FF:KSCB116Dril V W. Luk 0/2/04 --
FF:KSCB117Chinese in Popular Culture D. Vávrak 0/2/04 --
FF:KSCB120Introduction to Cultural Linguistics for Chinese Majors W. Luk 0/2/04 --
FF:KSCB124Dril VI Z. Pospěchovák 0/2/04 --
64 credits

Elective courses