FSS SPR14 Social Work Micro - Counselling
Name in Czech: Sociální práce mikro – poradenství
master's full-time specialized
Included in the programme: FSS N-SPR Social Work

Společná část (60-80 kr.)

Master's thesis

Diplomové práce se týkají tři předměty: SPR598 Metodologie závěrečné práce (zapisuje se ve druhém semestru), SPR581 Konceptualizace diplomové práce (zapisuje se ve třetím semestru) a SPR519 Diplomový seminář (zapisuje se ve čtvrtém semestru).

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FSS:SPRn4519Thesis Workshop K. Kubalčíkováz 0/1/010 4P
FSS:SPRn4581Conceptualization of Master Thesis K. Kubalčíkováz 0/2/08 3P
FSS:SPRn4598Thesis Methodology L. Musilz 2/0/02 2Z
20 credits

Povinné předměty společné části

Přičítá se povinné 4 kredity za doložení fakultou stanovené minimální jazykové kompetence v angličtině na úrovni C1 podle evropského referenčního rámce – SERR

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FSS:SPRn4405Evaluative Research O. Horazk 2/2/010 3Z
FSS:SPRn4408Approaches in Social Work - Negotiation and Mediation M. Nečasovázk 1/1/010 1P
FSS:SPRn4467Training and Supervision for Master Studies L. Otavaz 1/1/5 Celkem 80 hodin praxe.5 3P
FSS:VPLn4513Public Policy Process J. Winklerzk 0/2/011 1P
36 credits

Povinně volitelné předměty společné části

Volte předměty, které nejsou absolvovány v rámci specializace. Nutno vybrat nejméně 10 ECTS.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FSS:SPRn4406Services for the Elderly People K. Kubalčíkovázk 1/1/08 2-
FSS:SPRn4430Social Work with Youth M. Punovázk 1/1/08 2-
FSS:SPRn4440Family Social Work with Endangered Children and Families P. Navrátilz 1/1/010 3-
FSS:SPRn4451Educational Supervision and Coaching J. Navrátilovázk 1/1/08 2-
FSS:SPRn4463Social work with client in Satir Growth Model P. Navrátilzk 1/1/08 3-
FSS:SPRn4505Migration and Minorities in the Czech Republic and Central Europe R. Balážzk 1/1/08 3-
FSS:SPRn4508Criminality and Social Work with Offenders P. Horovázk 1/1/04 2-
FSS:VPLn4434Social Development at Organizations O. Horazk 1/1/010 3-
FSS:VPLn4457Gendered labour market and social policies B. Plasovázk 1/1/010 2-
74 credits

Specializační část (40-60 kr.)

Povinné předměty specializační části

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FSS:SPRn4407Reflexivity in Social Work P. Navrátilzk 1/1/012 3Z
FSS:SPRn4479Participative approach in Social Work with Client K. Kubalčíkovázk 1/1/010 2-
FSS:SPRn4512Approach to Clients and Organizational Culture L. Musilzk 1/1/010 2P
32 credits

Povinně-volitelné předměty specializační části

Blok 1

Povinně zvolte alespoň jeden z pěti předmětů Bloku 1.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FSS:SPRn4469Self-experience Group L. Otavaz 0/2/010 2-
FSS:SPRn4476Critical Social Work and Social Change M. Frišaufovázk 1/1/010 3-
20 credits
Blok 2

Povinně zvolte jeden ze dvou předmětů Bloku 2.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FSS:SPRn4466Minorities from perspective of social-culture antropology J. Muchazk 0/0/08 2-
FSS:SPRn4470Gender Perspectives in Social Work Practice M. Frišaufovázk 1/1/08 2-
16 credits