FF FNHIUpH Upper Secondary School Teacher Training in History
Name in Czech: Učitelství historie pro střední školy
master's full-time major
Included in the programme: FF N-HIU_ Upper Secondary School Teacher Training in History

Diplomová práce (16 kr.)

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:UZHIA09IDissertation supervision I L. Fasoraz 0/2/08 3P
FF:UZHIA09IIDissertation supervision II L. Fasoraz 0/2/08 4P
16 credits

Povinné předměty (64 kr.)

Předměty pedagogicko-psychologického základu (24 kr.)

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:SUP001Psychology for teachers I I. Burešovázk 1/1/04 1Z
FF:SUP002Basic Course in Education K. Šeďovázk 1/1/04 1Z
FF:SUP003Theory of Instruction K. Šeďovázk 1/1/04 2Z
FF:SUP004Psychology for teachers II I. Burešovázk 1/1/04 2Z
FF:SUP005Special Education & Pedagogical Diagnostics K. Šeďovázk 1/1/04 3Z
FF:SUP006Compendium for Teachers K. Šeďovázk 1/1/04 1Z
24 credits

Oborové předměty (40 kr.)

Blok 1
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:UZHIA01IDidactics of History I L. Fasoraz 1/1/06 2Z
FF:UZHIA01IIDidactics of History II L. Fasorazk 1/1/06 3Z
FF:UZHIA03mDidactic Workshop L. Fasoraz 0/2/3 Přímá výuka; domácí příprava.2 2P
FF:UZHIA03ImPedagogical Practice within the Didactics of History I L. Fasoraz 0/70/50 Souvislá praxe 70 hodin blokově ve škole; příprava studenta.4 3P
FF:UZHIA03IImPedagogical Practice within the Didactics of History II L. Fasoraz 0/70/50 Souvislá praxe 70 hodin blokově ve škole; příprava studenta.4 4P
FF:UZHIA03smSeminar for Pedagogical Practice L. Fasoraz 0/2/3 Přímá výuka; domácí příprava.2 4P
24 credits
Blok 2
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:UZHIA04History of Medieval Europe: Selected Chapters M. Wihodak 2/0/04 1P
FF:UZHIA05Basic Issues of the Early Modern Age in Europe T. Knozk 2/0/04 2P
FF:UZHIA06Fundamental problems and concepts of the Nineteenth and Twentieth Centuries J. Hanušk 2/0/04 3P
FF:UZHIA07Christianity and secularisation of Europe in the 19th and 20th century J. Hanušk 2/0/04 4P
16 credits