FF FBCJpV Czech Language and Literature
Name in Czech: Český jazyk a literatura
Bachelor's full-time minor
Included in the programme: FF B-CJ_ Czech Language and Literature

Introductory information / Instructions

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Compulsory courses

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:CJJ01Proseminar on the study of language J. Vojtováz 0/1/02 1P
FF:CJJ04Modern Czech Morphology M. Zikovázk 1/2/04 2Z
FF:CJJ05Modern Czech – norm and codification I J. Vojtováz 0/2/04 2P
FF:CJJ06Modern Czech Syntax P. Cahazk 0/2/04 3Z
FF:CJL01Introduction into Czech Literature H. Bočkovázk 2/0/04 1Z
FF:CJL02Czech Literature from the Beginnings to the 18th century for Bachelor H. Bočkovázk 0/2/04 5Z
FF:CJL03Czech Literature of the 19th century Z. Urválkovázk 0/2/04 2Z
FF:CJL04Czech Literature 1895-1945 foc Bachelors L. Novákovázk 0/2/04 3Z
FF:CJL05Czech Literature since 1945 for Bc Z. Fišerzk 0/2/04 4Z
34 credits

Selective courses

Blok 1: literatura

10 kreditů

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:CJLB200Czech Literature from the Beginnings to the 18th century I H. Bočkováz 2/0/03 4P
FF:CJLB201Czech Literature from the Beginnings to the 18th century II H. Bočkováz 2/0/03 5P
FF:CJLB300Czech Literature of the 19th Century I Z. Urválkováz 2/0/03 1P
FF:CJLB301Czech Literature of the 19th Century II Z. Urválkováz 2/0/03 2P
FF:CJLB400Czech Literature 1895-1945 P. Bubeníčekz 2/0/03 3P
FF:CJLB402Czech Literature since 1945 for Bc Z. Fišerz 2/0/03 4P
18 credits

Blok 2: jazyk

16 kreditů, z každého bloku min. 1 kurz

Blok 2A: čeština pro praxi

min. 1 kurz

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:CJBB100Presentation D. Hlaváčkovák 0/2/04 --
FF:CJBB75Using a language corpus - elementary skills K. Osolsoběk 0/2/03 --
FF:CJBB78Modern Czech – norm and codification II J. Vojtováz 0/2/03 --
FF:CJBB85Linguistic Software D. Hlaváčkováz 0/2/03 --
FF:PLIN020Editorial Work Z. Hladkáz 0/2/03 --
FF:PLIN030Proofreading exercises Pt. I H. Žižkováz 0/2/03 --
FF:PLIN031Proofreading exercises II H. Žižkováz 0/2/03 --
FF:PLIN052Copywriting D. Hlaváčkováz 0/2/04 --
26 credits
Blok 2B: diachronní lingvistika

min. 1 kurz

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:CJBA10Introduction to Czech Dialectology Z. Hladkázk 0/2/04 5P
FF:CJBA51Historical Grammar of Czech - lecture P. Kosekk 2/0/04 4P
8 credits
Blok 2C: synchronní lingvistika

min. 1 kurz

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:CJBB105Introduction in Corpus Linguistics - Lecture D. Hlaváčkovázk 2/0/04 5P
FF:CJBB172Introduction to Czech syntax P. Cahaz 2/0/05 3P
FF:CJBB80Stylistics – Lecture M. Křístekk 1/0/03 5P
FF:CJJ02Modern Czech Phonetics and Phonology M. Zikovázk 1/1/04 1P
FF:CJJ03Introduction into the Study of Czech Language and Linguistics Z. Hladkázk 2/0/04 1P
FF:CJJ09Modern Czech Lexicology Z. Hladkázk 0/2/04 4P
FF:CJJ10Modern Czech Stylistics M. Křístekzk 0/2/04 5P
FF:CJJ13Lexicology and Lexicography - Lecture Z. Hladkák 1/0/03 4P
31 credits