FF FBPHpJ Philosophy
Name in Czech: Filozofie
Bachelor's full-time single-subject
Included in the programme: FF B-PH_ Philosophy

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Akademické předměty

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech získat alespoň 5 kreditů z nabídky Akademických předmětů Filozofické fakulty. Například: Člověk mezi kulturou a přírodou: Základy interdisciplinárního výzkumu, Antika a evropská kultura, Základy argumentace, Mozek a mysl, Informatorium mateřského jazyka, Moc obrazu v raném středověku, Lidská mysl: Úvod do kognitivních věd, Digitální humanitní vědy apod.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:CJBC558Modern and postmodern novel Z. Fišerk 2/0/0 0.5 1-
5 credits

Filozofie

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech absolvovat předmět Filozofie pro nefilozofické obory. Studenti programu Filozofie musí nahradit tuto část Společného univerzitního základu buď 4 kredity z dalších Akademických předmětů anebo 4 kredity za zkoušku z dalšího cizího jazyka, který respektuje požadavek MU na minimální jazykovou kompetenci na úrovni B2 dle ERR.

Languages

K úspěšnému ukončení studia na FF má student povinnost absolvovat v bakalářském studijním programu kurz vybraného cizího jazyka, který respektuje požadavek MU na minimální jazykovou kompetenci a je zakončen standardizovanou zkouškou na úrovni B2 dle ERR.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:CJVA2BEnglish for Academic Purposes II M. Šindelářová Skupeňovázk 0/2/04 2-
FF:CJVN2BGerman for Academic Purposes II J. Vyorálkovázk 0/2/04 4-
8 credits

TV

Všichni studenti prezenčního studia bakalářských studijních programů mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů (1 zápočet = 1 kredit) z předmětů sportovních aktivit vypisovaných pod kódy P9.
Předměty zajišťuje Centrum univerzitního sportu Fakulty sportovních studií.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FSpS:P908Physical Education - Badminton Z. Svobodováz 0/2/01 2-
FSpS:p903Physical Education - Volleyball Intermediate R. Vychodilováz 0/21 5-
2 credits

Předměty k bakalářské práci

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:PHBPPThe project Bachelor’s Thesis M. Pichaz 0/0/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 5P
FF:PHBSSBachelor Thesis Seminar M. Pichaz 0/0/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.10 6P
15 credits

Compulsory courses

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:PHBUIntroduction to Philosophy D. Pichovázk 2/0/05 1Z
FF:PHBL1Logic I J. Raclavskýzk 1/1/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 1Z
FF:PHBL2Logic II J. Raclavskýzk 1/1/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 2Z
FF:PHBPProseminar M. Pichazk 0/2/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 2Z
FF:PHBAArgumentation M. Pichazk 0/2/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 3Z
FF:PHBEEthics R. Bělohradzk 2/0/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 3Z
FF:PHBOOntology J. Krobzk 2/0/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 4Z
FF:PHBSSocial and Political Philosophy R. Bělohradzk 2/0/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 4Z
FF:PHBGEpistemology M. Pichazk 2/0/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 5Z
FF:PHBFPhilosophy of Science Z. Jastrzembskázk 2/0/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 6Z
FF:PHBD1History of Philosophy I J. Petrželkazk 2/0/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 1P
FF:PHBD2History of Philosophy II J. Petrželkazk 2/0/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 2P
FF:PHBD3History of Philosophy III R. Brázdazk 2/0/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 3P
FF:PHBD4History of Philosophy IV D. Špeldazk 2/0/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 4P
FF:PHBD5History of Philosophy V J. Máchazk 2/0/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 5P
FF:PHBD6History of Philosophy VI J. Máchazk 2/0/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 6P
80 credits

Selective courses

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:PHV241Logic I: Seminar J. Raclavskýz 0/2 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.2 1P
FF:PHV242Logic II: Seminar J. Raclavskýz 0/2 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.2 2P
FF:PHV101Metaethics: An Introduction R. Bělohradk 0/2/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.4 3P
FF:PHV121enWittgenstein: An Introduction J. Máchak 0/2/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.6 5P
FF:PHV126Ancient Philosophy and Everyday Life J. Petrželkaz 0/2 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.2 2P
FF:PHV127Aristotle's "Second" and Practical Philosophy: An Introduction J. Petrželkak 2/0/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.3 2P
FF:PHV128Aristotle's Logic and Metaphysics: An Introduction J. Petrželkak 0/2 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.3 1P
FF:PHV129Plato without Ideas J. Petrželkak 0/2 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.3 2P
FF:PHV131Philosophy of Mind: An Introduction M. Pichak 0/2 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.3 4P
FF:PHV133Rhetoric: An Introduction M. Pichak 0/2 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.4 6P
FF:PHV141Logic for everyone J. Raclavskýk 0/2 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.4 1P
FF:PHV142Philosophical Logic: An Introduction J. Raclavskýk 0/2/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.2 1P
FF:PHV146Philosophy of History: An Introduction D. Špeldak 0/2 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.3 5P
FF:PHV147Philosophy of Englightenment: An Introduction D. Špeldak 0/2/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.3 4P
FF:PHV148Montaigne a Rousseau: An Introduction D. Špeldak 0/2/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.3 5P
FF:PHV151Elements of Sociology D. Lužnýk 2/0/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.4 4P
FF:PHV152Elements of Religious Studies D. Lužnýk 1/1/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.3 3P
FF:PHV226History of Philosophy I: Seminar J. Petrželkaz 0/2 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.4 1P
FF:PHV227History of Philosophy II: Seminar J. Petrželkaz 0/2 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.4 2P
FF:PHV228Understanding a Greek Philosophical Text: Seminar J. Petrželkaz 0/2/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.4 3P
FF:PHV236French for Philosophers I D. Pichováz 0/2 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.3 3P
FF:PHV237French for Philosophers II D. Pichováz 0/2 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.3 4P
FF:PHV301Normative Ethics: Reading R. Bělohradk 0/2 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.4 4P
FF:PHV302Apllied Ethics: Reading R. Bělohradk 0/2 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.4 4P
FF:PHV306German Philosophy: Reading R. Brázdaz 0/2/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.3 5P
FF:PHV316History of Ontology: Reading J. Krobk 0/2 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.4 4P
FF:PHV321Hegel: Reading J. Máchaz 0/2 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.3 5P
FF:PHV326Ancient Political Philosophy: Reading J. Petrželkaz 0/2 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.4 2P
FF:PHV336Voltaire: Reading D. Pichováz 0/0/0 e-learning.2 6P
FF:PHV346Early Modern Philosophy: Reading D. Špeldaz 0/2 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.3 6P
FF:PHV401Personal identity: Selected Chapters R. Bělohradk 0/2 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.4 5P
FF:PHV406History of Ethics I: Selected Chapters R. Brázdaz 1/1 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.3 3P
FF:PHV407History of Ethics II: Selected Chapters R. Brázdaz 1/1 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.3 4P
FF:PHV408Sloterdijk: Selected Chapters R. Brázdaz 0/2 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.3 6P
FF:PHV416Philosophy and Science Fiction: Selected Chapters J. Krobk 0/2/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.3 5P
FF:PHV417Philosophy and Cosmology: Selected Chapters J. Krobk 0/2 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.3 3P
FF:PHV421enMetaphor: Selected Chapters J. Máchak 0/2 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.6 5P
FF:PHV426Plato and His Ideas J. Petrželkak 0/2 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.3 1P
FF:PHV427Ancient Cosmology and Cosmonogy: Selected Chapters J. Petrželkak 0/2/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.2 1P
FF:PHV436French Philosophy: Selected Chapters D. Pichovák 0/2 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.4 6P
FF:PHV437Philosophy of Art: Selected Chapters D. Pichovák 0/2/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.4 5P
FF:PHV441enNon-classical Logic: Selected Chapters J. Raclavskýk 0/2 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.2 2P
FF:PHV442enLogic in Philosophy: Selected Chapters J. Raclavskýk 0/2 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.4 2P
FF:PHV446Modern Continental Philosophy: Selected Chapters D. Špeldak 0/2 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.3 3P
FF:PHV447Early Modern Science: Selected Chapters D. Špeldak 0/2 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.3 3P
FF:PHV448History of Progress and Curiosity: Selected Chapters D. Špeldak 0/2 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.3 4P
FF:PHV13210 Books You Are Supposed to Know But...: An Introduction M. Pichaz 0/2 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.2 4P
154 credits

Elective courses

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:CJVA1BEnglish for Academic Purposes I. Š. Roušaváz 0/2/02 1-
FF:CJBB119Correct Writing for students of disciplines other than Czech J. Vojtováz 0/2/03 3-
FF:AR1B65The Creation of Family Trees in Practice S. Bártaz 2/0/02 4-
FF:LgBA10Philosophy of language M. Dočekalzk 2/0/04 5-
FF:PSMB031Psychosomatics and the holistic approach in the curent medicine H. Neudertovák 2/0/03 6-
14 credits