FF FBESTpJ Aesthetics
Name in Czech: Estetika
Bachelor's full-time single-subject
Included in the programme: FF B-EST_ Aesthetics

Introductory information / Instructions

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Akademické předměty

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech získat alespoň 5 kreditů z nabídky Akademických předmětů Filozofické fakulty. Například: Člověk mezi kulturou a přírodou: Základy interdisciplinárního výzkumu, Antika a evropská kultura, Základy argumentace, Mozek a mysl, Informatorium mateřského jazyka, Moc obrazu v raném středověku, Lidská mysl: Úvod do kognitivních věd, Digitální humanitní vědy.

Filozofie

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech absolvovat předmět Filozofie.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:PH0001Philosophy for Non-Philosophical Disciplines Students J. Petrželkazk 2/0/04 --
FF:PHA0001Philosophy for Non-Philosophical Disciplines Students J. Krobzk 0/2/04 --
8 credits

Languages

K úspěšnému ukončení studia na FF má student povinnost absolvovat v bakalářském studijním programu kurz vybraného cizího jazyka, který respektuje požadavek MU na minimální jazykovou kompetenci a je zakončen standardizovanou zkouškou na úrovni B2 dle ERR.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:CJVA2BEnglish for Academic Purposes II M. Šindelářová Skupeňovázk 0/2/04 --
FF:CJVF2BFrench for Academic Purposes II. M. Šindelářová Skupeňovázk 0/2/04 --
FF:CJVN2BGerman for Academic Purposes II J. Vyorálkovázk 0/2/04 --
FF:CJVR2BMRussian for Academic Purposes II (B2) J. Mikešovázk 0/2/04 --
FF:CJVS2BSpanish for academic purposes II J. Žváčkovázk 0/2/04 --
20 credits

TV

Všichni studenti prezenčního studia bakalářských studijních programů mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů (1 zápočet = 1 kredit) z předmětů sportovních aktivit vypisovaných pod kódy P9. Předměty zajišťuje Centrum univerzitního sportu Fakulty sportovních studií.

Bakalářská práce (min. 10 kr.)

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:ESA300Seminar to Bachelor's Thesis P. Osolsoběk 0/2/010 5P
FF:ESABDPBachelor's Thesis R. Niederlez 0/0/0- 6P
10 credits

Compulsory courses

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:ESA001Seminar in Aesthetics R. Niederlek 0/2/04 1Z
FF:ESA003Seminar in the History of Aesthetics R. Niederlek 0/2/04 2Z
FF:ESA005Lectures on the History of Aesthetics R. Niederlezk 2/0/05 3P
FF:ESA082Dante Alighieri: Art, Aesthetics, and Culture of the Middle Ages P. Osolsobězk 2/0/04+1 2P
FF:ESA093Courtly Culture of the Middle Ages and Renaissance L. Leek 0/2/04 3P
FF:ESA107Theory of Art and its Terminology R. Niederlezk 0/2/04 3Z
FF:ESA108Latin for Aesthetics L. Leezk 0/2/04 1P
FF:ESA109Latin for Aesthetics II P. Osolsobězk 0/2/05 2P
FF:ESA112Aesthetics of Saint Augustine and its Sources P. Osolsobězk 1/1/04+1 5P
FF:ESA132Semiotics and the Theory of Communication R. Niederlezk 2/0/04+1 4Z
FF:ESA141Philosophy for Aesthetics I R. Niederlek 2/0/02 1P
FF:ESA142Philosophy for Aesthetics II. R. Niederlezk 2/0/02 2P
FF:ESA191Form and Content as Aesthetic Categories R. Niederlezk 1/14+1 4Z
FF:ESA199The Czech Aesthetics P. Osolsobězk 1/1/04+2 3Z
FF:ESA215Aesthetics in XXth Century R. Niederlezk 2/0/04 3Z
FF:ESA225Introduction into Aesthetics and General Theory of Art R. Niederlezk 2/0/05+1 1Z
FF:ESA283Roman Ingarden's Literary Work of Art P. Osolsoběk 0/0/04 4P
FF:ESB089Edition-Making and Presentation on PC P. Osolsobězk 1/1/04 2P
FF:ESB097Thematic Excursion R. Niederlek 0/2/03 3P
FF:ESB099Training in a Cultural Institution R. Niederlek 0/3/06 5P
87 credits

Shakespeare

Studenti jsou povinni splnit alespoň 1 předmět.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:ESA043Shakespeare and the Virtue-Ethics P. Osolsoběk 2/0/04 -P
FF:ESA052Shakespeare: Art and Virtue P. Osolsoběk 2/0/05 -P
FF:ESA054 -- 0/0- -P
FF:ESA056 -- 0/0- -P
9 credits

Evropská kulturní studia

Studenti jsou povinni splnit alespoň 5 předmětů.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:ESA911European Culture Studies R. Niederlek 2/0/04 --
FF:ESA912European Culture Studies R. Niederlek 2/0/04 --
FF:ESA913European Culture Studies: Europe and Revolutions R. Niederlek 2/04 --
FF:ESA914European Culture Studies: Utopies P. Osolsoběk 2/04 --
FF:ESA915European Culture Studies: Europe and Revolutions R. Niederlek 2/0/04 --
FF:ESA916European Culture Studies: Classical Antiquity L. Leek 1/1/04 --
24 credits

Selective courses

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:ARTS017Life after Death in the European Literature and Arts P. Osolsoběk 2/0/05 --
FF:ESA012Artistic Manifests R. Niederlezk 2/0/04 --
FF:ESA030Søren Kierkegaard: Existence and Drama P. Osolsoběk 2/0/04 --
FF:ESA190Aesthetica Perennis: Aesthetics as A Theory of Beauty R. Niederlezk 1/1/04+1 --
FF:ESAA02Analytical Aesthetics R. Niederlek 0/24 --
FF:ESAA24Selected Chapters from the European Arts and Aesthetics R. Niederlek 2/0/05 --
FF:ESAA25Modernity and the Post-Modern in Art R. Niederlek 2/0/05 --
FF:ESAA28The Social Art R. Niederlezk 2/0/05 --
FF:ESAA29Visual Art R. Niederlek 2/0/05 --
FF:ESAA31Arts – Aesthetics – Politics R. Niederlezk 2/05 --
FF:ESAA53The Concept of Courtly Culture and Love L. Leek 0/24 --
FF:ESAA55Shakespeare's Philosophy: Hamlet and the Tempest P. Osolsobězk 2/05 --
FF:ESAA58Shakespeare and the Spirit of Chivalry P. Osolsobězk 2/05 --
FF:ESB028Fantasy from the Perspective of Aesthetics P. Osolsoběk 1/1/04 --
FF:ESB031Theory of the Popular Culture R. Niederlek 1/1/04 --
FF:ESB038Aesthetics of Comics L. Leek 1/1/04 --
FF:ESB094Chesterton and Tolkien as Arts Critics P. Osolsoběk 1/1/04 --
FF:ESB122 -- 0/0- 4-
FF:ESB404 -- 0/0- --
FF:ESB406Beauty and the Doom: From Romaticism to the Modern H. Řehulkovák 1/1/04 --
FF:ESBA01The Aesthetics of Everyday Life L. Leek 1/1/05 --
86 credits

Elective courses