FF FBESTpV Aesthetics
Name in Czech: Estetika
Bachelor's full-time minor
Included in the programme: FF B-EST_ Aesthetics

Introductory information / Instructions

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Povinné předměty (P+PV 60 kr.)

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:ESA005Lectures on the History of Aesthetics R. Niederlezk 2/0/05 3P
FF:ESA107Theory of Art and its Terminology R. Niederlezk 0/2/04 3Z
FF:ESA112Aesthetics of Saint Augustine and its Sources P. Osolsobězk 1/1/04+1 3P
FF:ESA132Semiotics and the Theory of Communication R. Niederlezk 2/0/04+1 4Z
FF:ESA190Aesthetica Perennis: Aesthetics as A Theory of Beauty R. Niederlezk 1/1/04+1 2P
FF:ESA199The Czech Aesthetics P. Osolsobězk 1/1/06+2 -P
FF:ESA215Aesthetics in XXth Century R. Niederlezk 2/0/04 3Z
FF:ESA225Introduction into Aesthetics and General Theory of Art R. Niederlezk 2/0/04+1 1Z
41 credits

Shakespeare

Studenti jsou povinni splnit alespoň 1 předmět.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:ESA043Shakespeare and the Virtue-Ethics P. Osolsoběk 2/0/04 -P
FF:ESA052Shakespeare: Art and Virtue P. Osolsoběk 2/0/05 -P
FF:ESA054 -- 0/0- -P
FF:ESA056 -- 0/0- -P
9 credits

Evropská kultura

Studenti jsou povinni splnit alespoň 1 předmět.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:ESA911European Culture Studies R. Niederlek 2/0/04 --
FF:ESA912European Culture Studies R. Niederlek 2/0/04 --
FF:ESA913European Culture Studies: Europe and Revolutions R. Niederlek 2/04 --
FF:ESA914European Culture Studies: Utopies P. Osolsoběk 2/04 --
FF:ESA915European Culture Studies: Europe and Revolutions R. Niederlek 2/0/04 --
FF:ESA916European Culture Studies: Classical Antiquity L. Leek 1/1/04 --
24 credits

Selective courses

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:ARTS017Life after Death in the European Literature and Arts P. Osolsoběk 2/0/05 --
FF:ESA012Artistic Manifests R. Niederlezk 2/0/04 --
FF:ESA030Søren Kierkegaard: Existence and Drama P. Osolsoběk 2/0/04 --
FF:ESA082Dante Alighieri: Art, Aesthetics, and Culture of the Middle Ages P. Osolsobězk 2/0/05+1 --
FF:ESA108Latin for Aesthetics L. Leezk 0/2/04 --
FF:ESA109Latin for Aesthetics II P. Osolsobězk 0/2/05 --
FF:ESA141Philosophy for Aesthetics I R. Niederlek 2/0/02 1-
FF:ESA142Philosophy for Aesthetics II. R. Niederlezk 2/0/02 2-
FF:ESA700Aesthetic Education P. Osolsobězk 0/2/04 --
FF:ESAA02Analytical Aesthetics R. Niederlezk 0/24 --
FF:ESAA24Selected Chapters from the European Arts and Aesthetics R. Niederlezk 2/0/05 1-
FF:ESAA25Modernity and the Post-Modern in Art R. Niederlezk 2/0/05 2-
FF:ESAA28The Social Art R. Niederlezk 2/0/05 3-
FF:ESAA29Visual Art R. Niederlezk 2/0/05 4-
FF:ESAA31Arts – Aesthetics – Politics R. Niederlezk 2/05 5-
FF:ESAA53The Concept of Courtly Culture and Love L. Leek 0/24 --
FF:ESAA57Shakespeare's Moral Philosophy in Macbeth and Othello P. Osolsobězk 2/04 --
FF:ESB028Fantasy from the Perspective of Aesthetics P. Osolsoběk 1/1/04 --
FF:ESB031Theory of the Popular Culture R. Niederlek 1/1/04 --
FF:ESB038Aesthetics of Comics L. Leek 1/1/04 --
FF:ESB094Chesterton and Tolkien as Arts Critics P. Osolsoběk 1/1/04 --
FF:ESB102The Experimental Literature P. Osolsoběk 1/1/04 --
FF:ESB122 -- 0/0- --
FF:ESB158Allegory of Animal in the Popular Culture L. Leek 0/24 --
FF:ESB330Selected texts R. Niederlek 0/2/04 --
FF:ESB404 -- 0/0- --
FF:ESB406Beauty and the Doom: From Romaticism to the Modern H. Řehulkovák 1/1/04 --
FF:ESBA01The Aesthetics of Everyday Life L. Leek 1/1/05 --
110 credits