FSS SOC04 Gender
Name in Czech: Gender
Bachelor's full-time specialized
Included in the programme: FSS B-SOC Sociology

Introductory information / Instructions

V rámci specializace je třeba absolvovat minimálně 60kr z povinných a povinně volitelných předmětů sekce specializace. Předměty k diplomové práci a předměty společného základu jsou vedeny zvlášť.

Společná část

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Studující si vybírají předměty napříč univerzitní nabídkou do povinného limitu 15 kr. dle pokynů pro výběr předmětů pro jednotlivé podsekce.

Společensko-vědní a přírodovědný základ

Studující musejí během svého studia splnit alespoň 9 kreditů z jakéhokoliv volitelného předmětu celouniverzitní nabídky nebo i z povinně volitelného předmětu typu B. Níže uvedené předměty slouží jen jako příklad.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FSS:SOCb2122Sociology of religion I. Šmídovázk 1/1/06 --
FSS:SOCb2284Social Gerontology L. Vidovićovázk 1/1/06 --
FSS:SOCb2290Sociology of Generations R. Maradazk 1/1/06 --
18 credits
Languages

Podmínkou přistoupení studujících ke státní závěrečné zkoušce je doložení fakultou stanovené minimální jazykové kompetence (úroveň B2 podle společného evropského referenčního rámce pro jazyky – SERR) v jednom z následujících jazyků: angličtina, francouzština, němčina, ruština, španělština. Níže uvedený předmět slouží jako příklad pro ilustraci.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FSS:CJVA104Academic English Š. Roušavázk 0/2/02+2 --
4 credits
TV

Studující mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů z univerzitní nabídky předmětů povinné tělesné výchovy. Níže uvedené předměty slouží jako ilustrace.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FSpS:p971Physical Education - Remadial physical education Z. Svobodováz 0/2/01 --
FSpS:P9901Physical Education - Self-defence for specific groups A. Zvonekz 0/2/01 --
2 credits

Bachelor's thesis

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FSS:SOCb1005Thesis seminar J. Navrátilz 0/2/010 6P
FSS:SOCb1002Thesis Project J. Navrátilz 0/2/05 5P
15 credits

Compulsory courses

Studující si postupně zapíší a absolvují všechny povinné předměty.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FSS:SOCb1001Introduction to Sociology P. Pospěchzk 2/0/06 1Z
FSS:SOCb1003General sociological theory C. Szalózk 1/1/06 4Z
FSS:SOCb1004Beginner's seminar of Introduction to Sociology A. Synek Rétiováz 0/2/06 1P
FSS:SOCb1006Methodology of Social Sciences T. Katrňákzk 1/1/06 2Z
FSS:SOCb1007Methods of sociological research L. Rabušiczk 1/1/06 3Z
FSS:SOCb1009Demography L. Vidovićovázk 1/1/06 1P
FSS:SOCb1018Quantitative Data Analysis I L. Rabušiczk 1/2/03 2Z
FSS:SOCb1019Quantitative Data Analysis II L. Rabušiczk 1/2/03 3Z
42 credits

Selective courses

Studující si zapíší 33 kreditů z Bloku 1 a až 15 kr. z Bloku 2.

Blok 1

Studující si vybírají ze specifikované nabídky Bloku 1 (jde o předměty profilujícího základu) povinně volitelné předměty minimálně za 33 kredity.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FSS:SANb1001Introduction to Social Anthropology I. Kašparovázk 2/0/06 3P
FSS:SANb1005Contemporary Social and Cultural Theory E. Šlesingerovázk 1/1/06 4P
FSS:SOCb2003Seminar to Contem. Sociological Theory C. Szalóz 0/2/06 2P
FSS:SOCb2132Family and society P. Fučíkzk 1/1/06 4P
FSS:SOCb2133Sociology of Culture A. Synek Rétiovázk 1/1/06 6P
FSS:SOCb2142Introduction to Urban Sociology S. Ferenčuhovázk 1/1/06 4P
FSS:SOCb2159The history of Sociology R. Vidoz 1/2/06 3P
FSS:SOCb2172Sociology of stratification and inequality T. Dosedělzk 1/1/06 4P
48 credits
Blok 2

Studijící si vybírají povinně volitelné předměty z Bloku 2 maximálně za 15 kr.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FSS:GLCb2025Sociological Diagnoses of our Times W. Binderzk 1/1/05 --
FSS:SOCb2020Introduction to Population Studies L. Rabušiczk 2/0/06 --
FSS:SOCb2021Political Sociology J. Navrátilzk 1/1/06 --
FSS:SOCb2023Sociology of organization T. Dosedělzk 2/0/06 --
FSS:SOCb2000Applied sociology for policy making L. Vidovićovázk 1/1/06 --
FSS:SOCb2002Social movement and political protest J. Navrátilzk 1/1/06 --
FSS:SOCb2010Research Practice J. Navrátilz 0/2/06 4-
FSS:SOCb2500Sociological Writing B. Jaworskyzk 2/0/06 --
FSS:SOCb2503Social Responsibility: business, research and innovation C. Szalózk 1/1/06 --
FSS:SOCb2143Housing Sociology A. Burjanekzk 1/1/06 --
FSS:SOCb2284Social Gerontology L. Vidovićovázk 1/1/06 5-
FSS:SOCb2591Sociology of Nationalism C. Szalózk 1/1/06 5-
71 credits

Specializační část

Povinné předměty (P+PV 60kr)

Studující si postupně zapíší a absolvují všechny specializační povinné předměty.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FSS:SANb1003Ethnographic Methods and Field Research A. Souralovázk 1/1/06 1P
FSS:SOCb3001Introduction to gender studies I. Šmídovázk 1/1/06 1P
FSS:SOCb3005Deviation, normality and gender K. Nedbálkovázk 1/1/06 3P
FSS:SOCb3014Gender and intimacy I. Šmídovázk 1/1/06 4-
FSS:SOCb3501Gender and Sexuality in Contemporary European Societies I. Šmídovázk 2/0/06 2-
FSS:SOCb3006Internship I. Šmídováz 0/0/0 80h praxe a několik seminářů.9 4-
FSS:SOCb3003Men, Masculinities, Gender I. Šmídovázk 1/1/06 2-
45 credits

Povinně-volitelné předměty (P+PV 60 kr)

Studující si vybírají předměty ze specifikované nabídky předmětů tak, aby jejich výběr dosáhl celkového kreditového rozsahu 15 kr.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FSS:SANb1005Contemporary Social and Cultural Theory E. Šlesingerovázk 1/1/06 4-
FSS:SANb1006Kinship and Social Network E. Šlesingerovázk 1/1/06 5-
FSS:SANb2009Anthropology of Migration A. Souralovázk 1/1/05 6-
FSS:SOCb2003Seminar to Contem. Sociological Theory C. Szalóz 0/2/06 2-
FSS:SOCb2133Sociology of Culture A. Synek Rétiovázk 1/1/06 6-
FSS:SOCb2142Introduction to Urban Sociology S. Ferenčuhovázk 1/1/06 4-
35 credits