FF FBINMEpJ Theory of Interactive Media
Name in Czech: Teorie interaktivních médií
Bachelor's full-time single-subject
Included in the programme: FF B-INME_ Theory of Interactive Media

Introductory information / Instructions

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Studenti bakalářského jednooborového programu Teorie interaktivních médií musejí během studia získat minimálně 180 kreditů. Studijní plán je rozložen do 6 semestrů a skládá se z předmětů společného univerzitního základu, povinných předmětů, povinně-volitelných předmětů a umožňuje také absolvovat volitelné předměty.

- Celkem: 180 kreditů, z toho:

- Předměty společného univerzitního základu: 15 kreditů.

- Povinné předměty (včetně předmětů k bakalářské diplomové práci): 96 kreditů.(Pozn.: Doporučujeme, aby povinné předměty byly absolvovány v pořadí, v jakém jsou uvedeny v doporučeném studijním plánu.)

- Povinně volitelné předměty: minimálně 59 kreditů.

- Volitelné předměty: 10 kreditů. (Pozn.: Jedná se o předměty, které si studenti vybírají dle vlastního zájmu z celofakultní, případně celouniverzitní nabídky, a jsou jim uznány jako součást studia programu, v němž jsou zapsáni.)

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Akademické předměty

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech získat alespoň 5 kreditů z nabídky Akademických předmětů Filozofické fakulty. Například: Člověk mezi kulturou a přírodou: Základy interdisciplinárního výzkumu, Antika a evropská kultura, Základy argumentace, Mozek a mysl, Informatorium mateřského jazyka, Moc obrazu v raném středověku, Lidská mysl: Úvod do kognitivních věd, Digitální humanitní vědy.

Filozofie

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech absolvovat předmět Filozofie.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:PH0001Philosophy for Non-Philosophical Disciplines Students J. Petrželkazk 2/0/04 --
FF:PHA0001Philosophy for Non-Philosophical Disciplines Students J. Krobzk 0/2/04 --
8 credits

Languages

K úspěšnému ukončení studia na FF má student povinnost absolvovat v bakalářském studijním programu kurz vybraného cizího jazyka, který respektuje požadavek MU na minimální jazykovou kompetenci a je zakončen standardizovanou zkouškou na úrovni B2 dle ERR.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:CJVA2BEnglish for Academic Purposes II M. Šindelářová Skupeňovázk 0/2/04 --
FF:CJVF2BFrench for Academic Purposes II. M. Šindelářová Skupeňovázk 0/2/04 --
FF:CJVN2BGerman for Academic Purposes II J. Vyorálkovázk 0/2/04 --
FF:CJVR2BMRussian for Academic Purposes II (B2) J. Mikešovázk 0/2/04 --
FF:CJVS2BSpanish for academic purposes II J. Žváčkovázk 0/2/04 --
20 credits

TV

Všichni studenti prezenčního studia bakalářských studijních programů mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů (1 zápočet = 1 kredit) z předmětů sportovních aktivit vypisovaných pod kódy P9. Předměty zajišťuje Centrum univerzitního sportu Fakulty sportovních studií.

Bachelor's thesis

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:TIM_B_015Bachelor diploma seminar I M. Flašarz 0/2/05 5P
FF:TIM_B_016Bachelor Diploma seminar II M. Flašarz 0/2/010 6P
FF:TIM_B_018Bachelor’s Thesis M. Flašarz 0/2/0- 6P
15 credits

Compulsory courses

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:TIM_B_001Introduction to Interactive Media Studies I J. Macekzk 1/1/05 1Z
FF:TIM_B_004Proseminar_art of interactive media II M. Flašarzk 0/2/05 2Z
FF:TIM_B_005Cyberculture J. Macekzk 1/1/05 1Z
FF:TIM_B_007Seminar for Grade Work I V. Pantůčekz 0/2/04 3Z
FF:TIM_B_002Introduction to Interactive Media Studies II J. Horákovázk 1/1/05 1Z
FF:TIM_B_003Proseminar_Art of Interactive Media I M. Flašarzk 0/2/05 2Z
FF:TIM_B_008Seminar for Grade Work II V. Pantůčekz 0/2/04 4Z
FF:TIM_B_009The New Media Art Canon. The Best of New Media Art I J. Horákovázk 0/2/05 3-
FF:TIM_B_006Visual Culture J. Csereszk 1/1/05 2Z
FF:TIM_B_010The New Media Art Canon. The Best of New Media Art II J. Horákovázk 0/2/05 4-
FF:TIM_B_013Aesthetic Theories of Multimedia and Synaesthesia I M. Flašarzk 1/1/05 3Z
FF:TIM_B_014Aesthetic Theories of Multimedia and Synesthesis II M. Flašarzk 1/1/05 4Z
FF:TIM_B_011New Media Art I J. Horákovázk 1/1/05 3Z
FF:TIM_B_012New Media Art II J. Horákovázk 1/1/05 4Z
FF:TIM_B_017Methods and Technics of Research for Bachelors J. Horákovázk 1/1/05 5Z
FF:SUS_42Introduction to Art Studies M. Bekzk 2/0/04 1Z
FF:SUS_56An Introduction to Aesthetics and General Theory of Art J. Csereszk 2/0/04 1Z
81 credits

Selective courses

Blok 1 Audio-Visuals

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:TIM_B_019Introduction to Visual Composition in Time I F. Cenekz 1/1/0 přednáška+individuální výuka.3 --
FF:TIM_B_020Visual Composition in Time II F. Cenekzk 1/1/0 přednáška+individuální výuka.4 --
FF:TIM_B_021Filmology. Language of Film and New Media I M. Kupkovázk 1/1/04 --
FF:TIM_B_022Filmology. Language of Film and New Media II M. Kupkovázk 1/1/04 --
FF:TIM_B_023Videology. The Art of Moving Images I P. Míčováz 1/1/03 --
FF:TIM_B_024Videology. Art of Moving Images II P. Míčovázk 1/1/04 --
22 credits

Blok 2 Game studies

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:TIM_B_025Game Studies J. Horákovázk 1/1/04 --
FF:TIM_B_026Digital Games Critical Analyses S. Bučekzk 0/2/04 --
FF:TIM_B_027Applied Game Studies – Research and Design Z. Záhorazk 0/2/04 --
FF:TIM_B_028Digital games prototyping Z. Záhorazk 1/1/04 --
16 credits

Blok 3 Artificial / Life / Art

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:TIM_B_031Artificial Life Art M. Ivičičzk 1/1/04 --
FF:TIM_B_032Virus in digital culture A. Franczk 1/1/04 --
FF:TIM_B_033Artgorithms: Algorithmic Art – theory T. Staudekzk 1/1/04 --
FF:TIM_B_034Artgorithms: Algorithmic Art – practice T. Staudekzk 0/2/04 --
16 credits

Blok 4 Inter-media

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:TIM_B_035Marginal forms of music: Czech and Slovak scene V. Pantůčekz 1/1/03 --
FF:TIM_B_036Liberation of Sound from Bounds of Music V. Pantůčekz 1/1/03 --
FF:TIM_B_037Audiocultures Methodologies: theory and practice F. Johánekz 1/1/03 --
FF:TIM_B_038Duchamp and Cage Legacy J. Csereszk 1/1/04 --
13 credits

Blok 5 Média v akci

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:TIM_B_039Media and their practice M. Flašarz 1/1/03 --
FF:TIM_B_041Public Relations - Theory for Practice P. Míčováz 1/1/03 --
6 credits

Blok 6 Média-akce

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:TIM_B_043Media-action I T. Rullerz 1/1/03 --
FF:TIM_B_044Media-action II T. Rullerz 1/1/03 --
FF:TIM_B_045Media-Action III T. Rullerz 1/1/03 --
FF:TIM_B_046Media-Action IV T. Rullerz 1/1/03 --
FF:TIM_B_047Media-action V T. Rullerz 1/1/03 --
FF:TIM_B_048Media-action VI T. Rullerz 1/1/03 --
18 credits

Blok 7 TIM_BC_PRAXE

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:US_04Praxis in Cultural Institutions I. D. Koudelkováz 0/0/0 1 týden v podzimním semestru.10 --
FF:US_21Work Experience in the cultural institutions II. D. Koudelkováz 0/0/0 1 týden v podzimním semestru.10 --
20 credits

Blok 8 Oborové kurzy v angličtině

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:TIM_BM_005Documents of Presence and Experience I. Process and Experience J. Helia DeFelicez 1/1/05 --
FF:TIM_BM_006Documents of Presence and Experience II. Resistant Strains J. Helia DeFelicez 1/1/05 --
10 credits

Blok 9_TIM_GENERAL CLASSES

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:TIM_BM_001JOINME: Journal of Interactive Media J. Horákovázk 0/2/06 --
FF:TIM_BM_002JOINME: Journal of Interactive Media J. Horákovázk 0/2/06 --
FF:TIM_BM_003TIM_Master class J. Horákovázk 1/1/04 --
FF:TIM_BM_004TIM_Master class J. Horákovázk 1/1/04 --
20 credits
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:IM115JOINME J. Horákováz 0/2/05 --
FF:IM116JOINME J. Horákováz 0/2/05 --
FF:IM138TIM_Master classes V. Sellnerz 1/1/04 --
FF:IM139TIM_Master classes J. Horákováz 1/1/04 --
18 credits

Elective courses