FF FNMNGKkJ Culture Management
Name in Czech: Management v kultuře
master's combined single-subject, language of instruction: Czech Czech
Included in the programme: FF N-MNGK_ Culture Management

Introductory information / Instructions

Student musí během studia absolvovat povinné předměty (64 kreditů), kredity spojené s diplomovou prací (20 kreditů), kredity za povinně volitelné předměty (nejméně 26 kreditů) a kredity za výběr z předmětů volitelných a povinně volitelných (nejméně 10 kreditů). Předměty Základy ekonomie a Ekonomie kultury je kvůli návaznosti vhodné absolvovat hned v prvním semestru studia. Odbornou praxi je možné absolvovat ve kterémkoliv semestru studia, ale pouze jedenkrát za studium. Doporučený průchod studiem: V prvním semestru je doporučeno zapsat si tyto povinné předměty: BKE_ZEKO Základy ekonomie , BKH_ZMAN Základy managementu , MKV_EKKU Ekonomika kultury , MVKU_04 Umění v současné společnosti (mimořádné přednášky). Ve druhém semestru je doporučeno zapsat si tyto povinné předměty: BKV_ERNO Ekonomika a řízení nestátních neziskových organizací , BKV_MVVS Marketing, fundraising a komunikace v neziskovém sektoru , MVKU_05 Metody, systémy a organizace uměleckého provozu, a BKV_ZVFS Základy veřejných financí a veřejné správy. Ve třetím semestru je doporučeno zapsat si tyto povinné předměty: MKR_ORKH Ochrana a regenerace kulturních hodnot v území , MKV_MAUD Manažerské účetnictví a daně v neziskovém sektoru , MVKU_07 Příprava projektu a projektové dokumentace , MVKU_01 Seminář k magisterské diplomové práci I. Ve čtvrtém semestru je doporučeno zapsat si tyto povinné předměty: MVKU_01b Seminář k magisterské diplomové práci II. , MVKU_02 Magisterská diplomová práce , MVKU_03 Státní závěrečná zkouška magisterská

Diplomová práce (min. 20 kr.)

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:MVKU_01Diploma Seminar I V. Pantůčekz 0/2/010 3P
FF:MVKU_01bDiploma Seminar II V. Pantůčekz 0/2/010 4P
FF:MVKU_02Thesis V. Pantůčekz 0/0/0 individuální konzultace.- 4P
20 credits

Compulsory courses

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
ESF:BKE_ZEKOPrinciples of Economics M. Jandovázk 26/0/0 tutorial 12 hodin.4 1P
ESF:BKH_ZMANBasics of Management J. Procházkazk 26/0/0 tutorial 12 hodin.6 1Z
ESF:BKV_ZVFSIntroduction to Public Finance and Public Administration R. Jahodazk 0/0/0 3 bloky + 1 blok online.8 2P
ESF:MKR_ORKHProtection and Regeneration of Cultural Values in Teritory V. Pařilzk 26/0/0 tutoriál 12 hodin.5 3P
ESF:MKV_EKKUCultural Policy F. Svobodazk 26/0/0 tutoriál 12 hodin.5 1Z
ESF:MKV_MAUDManagement accounting and taxes in the nonprofit sector M. Hladkázk 26/0/0 tutoriál 12 hodin.5 3-
FF:MVKU_03State final examenation F. SvobodaSZk 0/0/0- 4-
FF:MVKU_04Select Lecture of the history F. Svobodak 2/0/04 1P
FF:MVKU_05Select Lecture of the systematics F. Svobodak 2/0/04 2P
FF:MVKU_07Operation of the activities in the culture V. Pantůčekk 0/2/04 3P
FF:MVKU_10Work Experience V. Pantůčekz 0/0/0 80 hodin.6 3-
ESF:BKV_MVVSMarketing, fundraising and communication in non-profit sector S. Škarabelovázk in blocks - 4 hodiny6 2P
ESF:BKV_ERNOEconomy and Management of Non-profit Organisations V. Hyánekzk 26/0/0 tutoriál 8 hodin.8 2P
65 credits

Selective courses

Management v kultuře

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:MVK_23Sociological Research in Art and Culture M. Bekk 1/1/04 --
FF:MVK_25Chapters from the history of cultural economics and cultural institutions F. Svobodak 1/1/03 --
FF:mvk_28Cultural Landscape F. Svobodak 1/1/03 --
ESF:MKV_RVVSPublic Management D. Špačekzk 26/0/0 tutoriál 16 hodin.8 --
ESF:MPP_OPVZBusiness Law F. Hamplzk 1/1/04 --
ESF:MKP_PRPR -- 0/0- --
FF:MVK_30Book culture and practice F. Svobodak 1/1/03 --
FF:MVK_33Festival organization in theory and practice F. Svobodak 2/0/03 --
FF:TIM_B_041Public Relations - Theory for Practice P. Míčováz 1/1/03 --
FF:TIM_B_042Basics of online brand communication on social networks J. Horákováz 1/1/03 --
FF:MVK_13Copyright Law for Arts Management V. Pantůčekz 0/1/03 --
FF:MVK_29Data processing and visualization F. Svobodak 0/1/03 --
40 credits

Dějiny umění a kultury

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:SUS_122The Culture History of Bohemia in in the years 1890-1938 M. Jeřábekk 2/0/04 --
FF:SUS_133The aristocratics representation T. Jeřábekk 2/0/04 --
FF:SUS_179Mysterium opery D. Koudelkovák 2/0/03 --
FF:SUS_58Art Nouveau Culture A. Filipk 2/0/03 --
FF:SUS_92The Pre-Raphaelites A. Filipk 2/0/03 --
FF:TIM_BM_003TIM_Master class J. Horákovázk 1/1/04 --
FF:TIM_BM_004TIM_Master class J. Horákovázk 1/1/04 --
FF:SUSK_28Sociology of Art M. Bekzk 2/0/0 8 hodin výuka, 8 hodin konzultace.6 --
FF:SUSK_38Chapters from the history of applied arts and design D. Koudelkovázk 2/0/0 8 hodin výuka, 8 hodin konzultace.6 --
FF:TIM_BK_005Cyberculture J. Macekzk 1/1/0 80 hodin výuky/semestr.5 --
FF:HV_755Chapters from Aesthetisc of Music L. Spurnýzk 2/0/04 --
FF:SUS_08Seminar of criticism and cultural journalism J. Zahrádkak 0/2/04 --
FF:SUS_151aPersonalities of Czech and international Design I. D. Koudelkovák 2/0/03 --
FF:SUS_151bPersonalities of Czech and international Design II. D. Koudelkovák 2/0/03 --
FF:SUS_210New Waves in West European Cinemas D. Koudelkovák 2/0/04 --
FF:SUS_211New Waves in East European Cinemas D. Koudelkovák 2/0/04 --
FF:SUS_220Searching for New Forms of Architecture D. Koudelkovák 0/0/04 --
FF:SUS_221The dawn of the century and architecture: Art Nouveau and its stylistic forms D. Koudelkovák 0/0/04 --
FF:SUS_222Czech opera of the 19th century through the eyes of English and American musicology M. Štědroňk 2/0/04 --
FF:SUS_223Selected chapters from the history of graphic design D. Koudelkovák 2/0/02 --
FF:SUS_60The Sign of Genesis: Chapters from Czech Enlightenment M. Štědroňk 2/0/03 --
FF:SUS_61History of Czech Jazz Music P. Macekk 2/0/03 --
FF:SUS_66Romanticism and its Descentants J. Stříteckýk 2/0/04 --
FF:SUS_82Arthistory of Brno I. A. Filipk 2/0/04 --
FF:SUS_94Arthistory of Brno II. A. Filipk 2/0/04 --
FF:SUS_98Contemporary art in changes I. R. Horáčekk 2/0/03 --
FF:SUS_99Contemporary art in changes II. R. Horáčekk 2/0/03 --
FF:SUSK_30Contemporary Czech Art V. Pantůčekzk 1/1/0 8 hodin výuky, 8 hodin konzultace.6 --
108 credits

Teorie a metodologie dějin umění a kultury

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:UEV_23Cultural Andragogy J. Špačekzk 1/1/04 --
FF:SUSK_28Sociology of Art M. Bekzk 2/0/0 8 hodin výuka, 8 hodin konzultace.6 --
FF:TIM_B_023Videology. The Art of Moving Images I P. Míčováz 1/1/03 --
FF:TIM_B_024Videology. Art of Moving Images II P. Míčovázk 1/1/04 --
FF:HV_732Dramaturgy of opera J. Zahrádkak 1/13 --
FF:SUS_08Seminar of criticism and cultural journalism J. Zahrádkak 0/2/04 --
FF:SUS_70Sociology of Art M. Bekzk 2/0/04 --
FF:TIM_MK_001From Electronic Music to Live Coding Performance I M. Flašarzk 1/1/0 80 hodin výuky/semestr.6 --
FF:TIM_MK_002From Electronic Music to Live Coding Performance II M. Flašarzk 1/1/0 80 hodin výuky/ semestr.6 --
FF:TIM_MK_017Curatorship of New Media Art M. Kupkovázk 1/1/0 80 hodin výuky/semestr.6 --
FF:TIM_M_010Opinion Journalism J. Horákováz 1/1/04 --
FF:TIM_M_017Curatorship: the story of the profession M. Kupkováz 1/1/03 --
FF:TIM_M_018Curatorship: social context and practical aspects M. Kupkováz 1/1/03 --
FF:TIM_M_020Internet Art M. Szűcsováz 2/0/03 --
FF:ZDK_31Aesthetic theories of multimedia and synesthesia I M. Flašarzk 1/1/04 --
FF:ZDK_32Aesthetic theories of multimedia and synesthesia II M. Flašarzk 1/1/04 --
FF:ZD_23Sound studies I (practice) F. Johánekz 0/2/03 --
70 credits

Výjezdní konference a exkurze

Pravidelně je pořádána výjezdní konference pro studenty studijního programu Management v kultuře v jarním semestru. Průběžně budou doplňovány aktuální exkurze a konference.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:MVK_26External Conference - Art's Management V. Pantůčekz 0/0/0 konference.2 --
FF:MVK_32Actual trends in heritage institutions F. Svobodaz 0/0/22 --
4 credits