FF FBDUpH Art History
Name in Czech: Dějiny umění
Bachelor's full-time major
Included in the programme: FF B-DU_ Art History

Introductory information / Instructions

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Společný univerzitní základ (15 kreditů)

Bakalářská práce (min. 10 kr.)

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:DU1737Thesis Seminar I. Folettik 0/2/010 6P
FF:DU1739Bachelor Thesis I. Folettik 0/2/010 6P
20 credits

Propedeutický ročník

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:DU1701Periods of Art History I: from Prehistory to po Trajan A. Palladinozk 2/4/010 1P
FF:DU1702Periods of Art History II: Middle Ages, Migration and the Birth of Europe I. Folettizk 2/4/010 1P
FF:DU1703The Epoches of the Art History III: Early Modern Europe and the Invention of the artist P. Suchánekzk 2/4/010 2P
FF:DU1704Epochs of Art history IV: Modern Art A. Pomajzlovázk 2/4/010 2P
FF:DU1705The ABC of the Art History I O. Jakubeczk 2/4/06 2P
FF:DU1706The ABC of the Art History II. I. Folettik 2/4/06 1P
FF:DU1706aFirst year thesis I. Folettik 0/0/0 Konzultace.- --
FF:DU1707The Christian Iconography Z. Frantovázk 2/0/04 2P
FF:DU1708The Profane Iconography R. Nokkala Miltovázk 2/0/04 2P
60 credits

Compulsory courses

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:DU1722An Introduction to the History of the Architecture J. Kroupazk 2/0/03 5Z
FF:DU1723Historiography of art history J. Kroupazk 2/0/04 4Z
FF:DU1738Seminar: Art historian in archive (from 14th to 20th century) T. Valešk 0/2/03 5Z
10 credits

Povinně volitelné předměty: Umění od Středověku po Současnost

Blok 1: Středověké umění

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:DU1710Medieval Art: From Constantine to Giotto I I. Folettizk 2/0/05 3P
FF:DU1711Seminar: Medieval art: from Konstantin to Giotto I. Z. Frantovák 0/2/05 4P
FF:DU1712Medieval Art: From Konstantin to Giotto II. Z. Frantovázk 2/0/05 3P
FF:DU1713Seminar: Medieval Art from Constantine to Giotto II A. Palladinok 0/2/05 4P
20 credits

Blok 2: Novověké umění

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:DU1714Early Modern Art: from Masaccio to Canova I P. Suchánekzk 2/0/05 3P
FF:DU1715Seminar: Early Modern Art from Masaccio to Canova I (Finnish Art) R. Nokkala Miltovák 0/2/05 4P
FF:DU1716Seminar: Early Modern Art from Masaccio to Canova II O. Jakubeczk 0/2/05 3P
FF:DU1717Early Modern Art: from Masaccio to Canova II R. Nokkala Miltovák 2/0/05 4P
20 credits

Blok 3: Současné umění

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:DU1718The Art of the Contemporary World A. Pomajzlovázk 2/0/05 3P
FF:DU1719Seminar: The Art of the Contemporary World from Courbet to Bill Viola I M. Rusinkok 0/2/05 4P
FF:DU1720The Art of the Contemporary World: from Courbet to Bill Viola II M. Rusinkozk 2/0/05 3P
FF:DU1721Seminar: The Art of the Contemporary World A. Pomajzlovák 0/2/05 4P
20 credits