PřF EKRO Plant Ecology
Name in Czech: Ekologie rostlin
master's full-time specialized
Included in the programme: PřF N-BOT Botany

Společná část

Master's thesis

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:Bi0792Botany diploma thesis IV M. Chytrýz 0/20/020 4P
PřF:Bi7701Botany diploma thesis I P. Burešz 0/6/06 1P
PřF:Bi8702Botany diploma thesis II. M. Chytrýz 0/6/0 +3T.6 2P
PřF:Bi9791Botany diploma thesis III P. Burešz 0/8/08 3P
40 credits

Compulsory courses

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:Bi0655Botany seminar VI Z. Lososováz 0/2/02 4P
PřF:Bi6050Introduction to Biostatistics in English J. Těšitelzk 0/2/02+2 4P
PřF:Bi6340Community ecology and macroecology M. Chytrýzk 2/0/02+2 1Z
PřF:Bi6540Vegetation and habitats of the Czech Republic M. Chytrýzk 3/0/03+2 2Z
PřF:Bi6570Plant microevolution, speciation and taxonomy P. Burešzk 3/0/03+2 1Z
PřF:Bi7652Botany seminar III Z. Lososováz 0/2/02 1P
PřF:Bi7920Analysis of biological data S. Pekárzk 0/2/02+2 2P
PřF:Bi8170Flora of the Czech Republic V. Grulichzk 2/0/02+2 2Z
PřF:Bi8300Quaternary environments M. Horsákzk 2/0/02+2 2Z
PřF:Bi8653Botany seminar IV Z. Lososováz 0/2/02 2P
PřF:Bi9654Botany seminar V Z. Lososováz 0/2/02 3P
PřF:C7777Handling chemical substances J. Literákz 0/0/0 2 hodiny školení autorizovanou osobou.- 1-
PřF:JA002Advanced Examination in English for Specific Purposes - Science E. Čoupkovázk 0/0/02 1-
40 credits

Elective courses

Z nabídky volitelných předmětů studenti volí tak, aby naplnili celkový počet 120 kreditů v magisterském studiu.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:Bi0090Utility plants V. Grulichzk 2/0/02+2 4-
PřF:Bi3110Scientific presentation in botany and zoology V. Grulichz 0/1/01 1-
PřF:Bi6640Bryological practice M. Chytrýz 0/3/03 2-
PřF:Bi7350Statistical Dynamics of Macroecology M. Horsákk 0/0 3D.2 3-
PřF:Bi7560Introduction to R J. Těšitelz 0/2/02 1-
PřF:Bi7810History of botany P. Burešk 1/0/01+1 3-
PřF:Bi8160Special field practice in zoology J. Sychraz 0/0/0 5D.3 2-
PřF:Bi8190Visualization of biological data V. Syrovátkaz 0/2/02 3-
PřF:Bi8710Nature Conservation J. Schlaghamerskýzk 2/0/02+2 1-
PřF:Bi8881Protected areas of the Czech Republic 1 J. Rolečekzk 2/02+2 2-
PřF:Bi8882Protected areas of the Czech Republic 2 J. Rolečekzk 2/02+2 4-
PřF:Bi9000Geographical information systems in botany and zoology O. Hájekk 1/2/03+1 2-
PřF:Bi9009Advanced geographical information systems in botany and zoology O. Hájekk 0/2/02+1 3-
PřF:Bi9980Protected areas of Central Europe P. Burešzk 2/0/02+2 3-
42 credits

Specializační část

Compulsory courses

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:Bi0665Geobotany seminar VI Z. Lososováz 0/2/02 4P
PřF:Bi6661Field course of geobotany L. Tichýz 0/0/0 5D.3 2P
PřF:Bi7540Data analysis in community ecology J. Těšitelzk 2/1/03+2 2P
PřF:Bi7662Geobotany seminar III Z. Lososováz 0/2/02 1P
PřF:Bi8631Identification course of angiosperms 1 J. Danihelkaz 0/2/02 2P
PřF:Bi8632Identification course of angiosperms 2 J. Danihelkaz 0/2/02 4P
PřF:Bi8663Geobotany seminar IV Z. Lososováz 0/2/02 2P
PřF:Bi9070Plant gene pool conservation V. Grulichzk 2/0/02+2 3P
PřF:Bi9090Advanced course of higher plants evolution V. Grulichk 2/0/02+1 3P
PřF:Bi9420Vegetation and habitats of Europe M. Chytrýzk 2/0/02+2 3P
PřF:Bi9510Biomes of the World M. Hájekzk 2/0/02+2 1P
PřF:Bi9664Geobotany seminar V Z. Lososováz 0/2/02 3P
35 credits

Selective courses

Botanická terénní cvičení

Během bakalářského a navazujícího magisterského studia je student povinen absolvovat alespoň jednou všechna tato terénní cvičení, přičemž minimálně dvě z těchto cvičení musí absolvovat v rámci magisterského studia (předměty Bi6631, Bi6671 a Bi6691 lze zapisovat opakovaně).

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:Bi6631Floristic summer school of the Czech Botanical Society V. Grulichz 0/0/0 6D.3 2P
PřF:Bi6671Field course of Czech flora V. Grulichz 0/0/0 5D.3 2P
PřF:Bi6691Botanical excursion abroad V. Grulichz 0/0/0 7D.3 2P
9 credits