PřF GEOLK Geology
Name in Czech: Geologie
master's combined single-subject
Included in the programme: PřF N-GEO Geology

Společné povinné a povinně volitelné předměty

Master's thesis

Nutno absolvovat všechny předměty.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:G7021kDiploma Thesis Seminar I J. Kalvodaz 0/2/02 1P
PřF:G7041Diploma Thesis I R. Melicharz 0/02 1P
PřF:G8021kDiploma Thesis Seminar II J. Kalvodaz 0/2/02 2P
PřF:G8041Diploma Thesis II R. Melicharz 0/04 2P
PřF:G8031Diploma Thesis - Recherche R. Melicharz 0/06 2P
PřF:G9021kDiploma Thesis Seminar III J. Kalvodaz 0/2/02 3P
PřF:G9041Diploma Thesis III R. Melicharz 0/0/08 3P
PřF:GA021kDiploma Thesis Seminar IV J. Kalvodaz 0/2/02 4P
PřF:GA041Diploma thesis IV R. Melicharz 0/016 4P
44 credits

Společné povinné předměty

Nutno absolvovat všechny předměty.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:G7081Regional Geology of the World J. Leichmannzk 2/0/03 4Z
PřF:G7791Seminar for publication M. Novákz 0/2/02 1P
PřF:G7931Geologic legislation M. Slobodníkzk 2/0/03 1Z
8 credits

Společné povinně volitelné předměty

Nutno absolvovat alespoň jeden z předmětů z následujícího seznamu (předmět nelze uznat z předchozího studia).

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:G5031Presentation of Bachelors thesis at conference M. Knížekz 0/0/01 --
PřF:G7031Presentation of Diploma Thesis at conference M. Knížekz 0/0/02 --
PřF:G6031Publication of Bachelor thesis M. Knížekz 0/0/03 --
PřF:G9031Publikace výsledků diplomové práce M. Knížekz 0/0/04 --
PřF:G0311International internship (geology) M. Slobodníkz 0/0/0- --
10 credits

Pokročilý cizí jazyk

Nutno absolvovat alespoň jeden z předmětů.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:JA002Advanced Examination in English for Specific Purposes - Science E. Čoupkovázk 0/0/02 --
PřF:JF002Advanced Examination in French for Specific Purposes - Science N. Mojžíšovázk 0/0/02 --
PřF:JN002Advanced Examination in German for Specific Purposes - Science P. Chládkovázk 0/0/02 --
PřF:JR002Advanced Examination in Russian for Specific Purposes - Science (B2) M. Ševečkovázk 0/0/02 --
PřF:JS002Advanced Examination in Spanish for Specific Purposes - Science J. Žváčkovázk 0/0/02 --
10 credits

Selective courses

Paleontologie

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:G2081kAdvanced Palaeontology (II) N. Dolákovázk 2/2/06 1P
PřF:G7381kRockforming fossils N. Dolákovázk 1/1/03 2P
PřF:G9381kPalaeocology Š. Hladilovázk 2/2/06 3Z
PřF:G7221Micropaleontology N. Dolákovázk 0/0/0 5 dnů.3 1P
18 credits

Historická geologie

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:G4061kAdvanced Historical Geology J. Kalvodazk 2/1/05 1Z
PřF:G7301Methods of stratigraphy O. Bábekzk 2/1/05 2P
PřF:GA231Holocén M. Ivanovzk 2/1/05 3Z
PřF:G6021Geology of Slovakia J. Hókzk 2/0/03 4-
18 credits

Sedimentární geologie

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:GA401Sedimentary petrology (II) T. Kumpanzk 2/1/05 1P
PřF:G8081Sedimentology S. Nehybazk 2/1/05 2Z
PřF:G9301Sedimentary basins and oil geology S. Nehybazk 1/1/03 3Z
PřF:G8141kPedology M. Ivanovzk 2/1/05 4Z
18 credits

Mineralogie

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:G2061kAdvanced Mineralogy (II) Z. Lososzk 2/26 1Z
PřF:G9901Applied mineralogy M. Novákzk 2/2/06 2Z
PřF:G8761Recalculation of chemical data for geologist R. Škodazk 1/13 3P
PřF:G8601kX-ray diffractometry J. Cempírekzk 2/0/03 4Z
18 credits

Magmatická a metamorfní petrologie

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:G7501Physical geochemistry J. Zemanzk 2/1/05 1P
PřF:G4021kIgneous petrology J. Leichmannzk 2/1/05 2Z
PřF:G9801kMetamorphic Petrology J. Kotkovázk 2/1/05 3P
PřF:G7651Instrumental methods in petrology J. Leichmannzk 1/1/03 4P
18 credits

Strukturní geologie a geotektonika

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:G9651kOrientation analysis in geology R. Melicharzk 1/1/03 1Z
PřF:G7631Tectonophysics P. Špačekzk 2/15 2P
PřF:G5091kAdvanced Structural Geology R. Melicharzk 2/15 3Z
PřF:G7321kPlate Tectonics and Orogeny R. Melicharzk 2/15 4Z
18 credits

Fyzika Země

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:G8311Physics of the Earth and Geodynamics P. Špačekzk 2/1/05 1P
PřF:G8461Seismology and seismotectonics J. Havířzk 2/1/05 2P
PřF:G7521Petrophysics M. Chadimazk 2/1/05 3-
PřF:G7891Magnetic anisotropy M. Chadimazk 1/1/03 4-
18 credits

Povinně volitelný blok aplikované geologie

Lze absolvovat jeden z bloků.

Ložisková geologie
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:G6061Economic geology II M. Slobodníkzk 2/2/06 --
PřF:G8101kMineral resources in the world M. Slobodníkzk 2/2/06 --
PřF:G6981Projects of exploration and production of mineral resources J. Cempírekzk 2/1/03 --
PrF:MVV13468KMining Law J. Hanákk 1/1/03 --
18 credits
Inženýrská geologie
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:G7941kLegislation in Engineering geology M. Knížekzk 2/0/03 --
PřF:GA251Advanced Engeneering Geology M. Knížekzk 1/2/05 --
PřF:GT0F2Soil Mechanics M. Knížekzk 2/2/05 --
PřF:GT0F5Foundation engineering M. Knížekzk 3/2/05 --
18 credits
Hydrogeologie
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:G5981Hydrogeological modeling A. Říčkazk 1/2/05 --
PřF:GA321Practical hydrogeology T. Kuchovskýzk 2/1/05 --
PřF:G7401Methods of Hydrogeology T. Kuchovskýzk 1/2/05 --
PřF:GA751kHydrogeologic legislation T. Kuchovskýzk 1/1/03 --
18 credits
Environmentální geologie
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:G9811Geochemistry of exogenous processes P. Pracnýzk 2/1/05 --
PřF:G8581Hydrogeochemistry P. Pracnýzk 1/25 --
PřF:GA921Environmental Geochemistry E. Geršlovázk 2/1/05 --
PřF:Bi7710Nature Conservation and Environmental Legislation L. Tichýzk 2/0/02+2 --
19 credits

Elective courses