FF FBPSpJ Psychology
Name in Czech: Psychologie
bachelor's full-time single-subject
Included in the programme: FF B-PSYCH_ Psychology

Introductory information / Instructions

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

V rámci bakalářského studijního programu musí student získat minimálně 180 kreditů.

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Akademické předměty

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech získat alespoň 5 kreditů z nabídky Akademických předmětů Filozofické fakulty. Například: Člověk mezi kulturou a přírodou: Základy interdisciplinárního výzkumu, Antika a evropská kultura, Základy argumentace, Mozek a mysl, Informatorium mateřského jazyka, Moc obrazu v raném středověku, Lidská mysl: Úvod do kognitivních věd, Digitální humanitní vědy.

Filozofie

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech absolvovat předmět Filozofie.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:PH0001Philosophy for Non-Philosophical Disciplines Students J. Petrželkazk 2/0/04 --
FF:PHA0001Philosophy for Non-Philosophical Disciplines Students J. Krobzk 0/2/04 --
8 credits

Languages

K úspěšnému ukončení studia na FF má student povinnost absolvovat v bakalářském studijním programu kurz vybraného cizího jazyka, který respektuje požadavek MU na minimální jazykovou kompetenci a je zakončen standardizovanou zkouškou na úrovni B2 dle ERR.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:CJVA2BEnglish for Academic Purposes II A. Suchomelová-Polomskazk 0/2/04 --
FF:CJVF2BFrench for Academic Purposes II. M. Šindelářová Skupeňovázk 0/2/04 --
FF:CJVN2BGerman for Academic Purposes II J. Vyorálkovázk 0/2/04 --
FF:CJVR2BMRussian for Academic Purposes II (B2) J. Mikešovázk 0/2/04 --
FF:CJVS2BSpanish for academic purposes II J. Žváčkovázk 0/2/04 --
20 credits

TV

Všichni studenti prezenčního studia bakalářských studijních programů mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů (1 zápočet = 1 kredit) z předmětů sportovních aktivit vypisovaných pod kódy P9. Předměty zajišťuje Centrum univerzitního sportu Fakulty sportovních studií.

Bakalářská práce (min. 10 kr.)

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:PSBA028Bachelor’s Thesis Seminar J. Dosedlováz 0/2/010 5P
FF:PSBA032Bachelor’s Thesis J. Dosedlováz 0/0/0- 6P
10 credits

Povinné předměty (P+PV více než 135 kr.)

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:PSBA001Biology E. Závodnázk 2/0/04 1-
FF:PSBA002History of Psychology H. Klimusovázk 2/0/04 1Z
FF:PSBA003General Psychology I: Cognitive Psychology P. Květonk 2/0/03 1Z
FF:PSBA004Introduction to Psychology P. Květonk 1/1/03 1Z
FF:PSBA006Work Experience with a Social Care Provider I Z. Stránskáz 0/0/5 praxe 5 dní (40 hod.).3 2-
FF:PSBA007General Psychology II: Motivation and Emotion P. Květonzk 2/0/04 2Z
FF:PSBA008Developmental Psychology I I. Burešovák 2/1/04 2Z
FF:PSBA009Methodology of Psychology I M. Jelínekk 2/0/03 2Z
FF:PSBA010Neuroscience H. Přikrylová Kučerovázk 1/1/04 2P
FF:PSBA011Psychological and Social Skill Development Groups K. Bartošováz 1/1/03 2P
FF:PSBA012Statistics I M. Jelínekk 1/1/03 3Z
FF:PSBA013Social Psychology I J. Dosedlovák 1/1/03 3Z
FF:PSBA014Psychology of Personality I: Introduction to the Study of Personality M. Blatnýk 1/1/03 3Z
FF:PSBA015Developmental Psychology II I. Burešovázk 1/1/04 3Z
FF:PSBA016Methodology of Psychology II M. Jelínekzk 1/1/05 3Z
FF:PSBA017Psychology of Health and Stress Prevention J. Dosedlovázk 1/1/04 3P
FF:PSBA018Ethical Issues in Psychology H. Klimusovák 1/1/03 4P
FF:PSBA019Statistics II M. Jelínekzk 1/2/05 4Z
FF:PSBA020Social Psychology II J. Dosedlovázk 1/1/04 4Z
FF:PSBA021Psychology of Personality II: Theories of Personality M. Blatnýzk 2/0/04 4Z
FF:PSBA022Psychopathology H. Přikrylová Kučerovák 2/0/03 4Z
FF:PSBA023Psychometrics T. Urbánekzk 2/0/04 4P
FF:PSBA024Comparative Psychology V. Juříkk 1/0/02 5-
FF:PSBA025Introduction to Psychological Assessment K. Bartošovák 1/1/03 5Z
FF:PSBA026Introduction to Neuropsychology H. Přikrylová Kučerovázk 1/1/04 5P
FF:PSBA027Practical Course in Research Methodology V. Juříkz 0/2/03 5P
FF:PSBA029Introduction to Educational Psychology Z. Stránskázk 1/1/04 6P
FF:PSBA030Introduction to Work and Organizational Psychology Z. Slováčkovázk 1/1/04 6P
FF:PSBA031Introduction to Clinical Psychology I. Burešovázk 2/0/04 6P
FF:PSBA033Bachelor's State Exam J. DosedlováSZk 0/0/0- 6-
104 credits

Selective courses

Blok 1

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:PSBB001Psychological terminology and documentation T. Malatincovák 1/1/03 3-
FF:PSBB002Some causes of school failure V. Pražákovák 1/1/03 3-
FF:PSBB003Presentation skills Z. Slováčkovák 1/1/03 1-
FF:PSBB004Psychosemantics T. Urbánekk 1/1/03 3-
FF:PSBB005Practice empirical research P. Květonk 0/2/03 3-
FF:PSBB006Gerontopsychology in practice Z. Stránskák 1/1/03 5-
FF:PSBB007Positive psychology A. Slezáčkovák 1/1/03 1-
FF:PSBB008Assertive behaviour training Z. Slováčkovák 1/1/03 1-
FF:PSBB009Case studies seminar - introduction I. Komendovák 1/1/03 5-
FF:PSBB010Motivation of action and inaction T. Malatincovák 1/1/03 3-
FF:PSBB011Excursion to psychological facilities I. Burešovák 0/2/03 1-
FF:PSBB012Psychology of Religion P. Moraveck 1/1/03 1-
FF:PSBB013Introduction to evolutionary psychology A. Heretikk 1/1/03 1-
FF:PSBB014Gender questions in psychology K. Millovák 1/1/03 4-
FF:PSBB015Current research in psychology of personality K. Millovák 1/1/03 5-
FF:PSBB016Eye-tracking in psychological research Č. Šašinkak 0/2/03 1-
FF:PSBB017Work Experience with a Social Care Provider II Z. Stránskáz 0/0/5 praxe 5 dní.3 1-
FF:PSBB018Seminary of Czech association of students of psychology Z. Stránskák 0/2/03 1-
FF:PSBB019Psychology of pictorial representation Č. Šašinkak 1/1/03 4-
FF:PSBB020Psychosomatics and the holistic approach in the curent medicine H. Neudertovák 2/0/03 4-
FF:PSBB021Introduction to Transactional Analysis J. Dosedlovák 1/1/03 2-
FF:PSBB022Application of Dramatic Techniques for Working with Children I. Burešovák 0/2/03 2-
FF:PSBB023Writing of readable scientific texts T. Malatincovák 0/2/03 4-
FF:PSBB024Psychophysiology E. Závodnák 1/0/03 2-
FF:PSBB025Critical study of scientific literature T. Malatincovák 0/2/03 3-
FF:PSBB026Advances in sport psychology I. Burešovák 1/1/03 1-
FF:PSBB027Speech and communication disorders I. Burešovák 1/1/03 5-
FF:PSBB028Intelligence and intellectually gifted children in pre-school and early school age J. Havigerovák 0/2/03 3-
FF:PSBB029Working with children with autism spectrum disorder Z. Slováčkovák 0/2/03 1-
FF:PSBB030Psychology in somatic medicine Z. Novákovák 1/1/03 6-
FF:PSBB031Historical and experimental practicum D. Vobořilk 0/2/03 1-
FF:PSBB032Law for Psychologists I I. Burešovák 1/1/03 1-
FF:PSBB033Law for Psychologists II I. Burešovák 1/1/03 2-
FF:PSBB034Fundamentals of Crisis Intervention H. Klimusovák 1/1/03 1-
FF:PSBB035Self-experience Weekend with Art Therapy L. Vašinaz 0/2/03 5-
FF:PSBB036The Basics of Conducting a Psychological Interview M. Svobodaz 1/1/03 1-
FF:PSBB037Computer-assisted qualitative research J. Havigerováz 0/2/03 4-
FF:PSBB038Career Kick-off Z. Slováčkováz 1/1/03 1-
FF:PSBB039Data analysis H. Klimusovák 1/1/03 5-
FF:PSBB040Personalized Therapeutic Methods Z. Kasanovák 0/2/03 1-
FF:PSBB041Conducting interview with clients in substitute care I K. Bartošovák 0/2/03 2-
FF:PSBB042Conducting interview with clients in substitute care II K. Bartošovák 0/2/03 3-
FF:PSBB043Professional English for Psychologists T. Malatincovák 0/2/03 1-
FF:PSBB044Psychology in the context of addictology E. Karbanováz 1/1/03 2-
FF:PSBB045Observation practice I. Burešovák 0/2/03 2-
FF:PSBB046Self-development discussion circles A. Slezáčkováz 0/2/03 2-
FF:PSBB047Primary prevention of risk behavior on primary school R. Šiklk 1/1/03 1-
FF:PSBB048Psychological debates Z. Slováčkovák 0/1/02 3-
FF:PSBB049Self-knowledge based group H. Přikrylová Kučerováz 0/2/03 3-
FF:PSBB050Self-experience Group in Context of the Transformational Systemic Therapy A. Slezáčkovák 0/2/03 1-
FF:PSBB051Psychological Characteristics of Film Protagonists M. Blatnýk 0/2/03 1-
FF:PSBB052User & Usability Research D. Kunešz 1/1/03 6-
FF:PSBB053Communication Skills Training Z. Slováčkovák 1/1/03 4-
FF:PSBB054Student projects practice Z. Stránskák 0/2/03 1-
FF:PSBB055Dynamics od small social group J. Dosedlovák 0/2/03 1-
FF:PSBB056Physiology of the nervous system E. Závodnák 2/0/03 2-
FF:PSBB057Cognitive sciences M. Blatnýz 1/1/03 2-
FF:PSBB058Introduction to Sport Psychology I. Burešovák 1/1/03 3-
FF:PSBB059Modern technologies in psychological research V. Juříkz 1/1/03 1-
FF:PSBB060Practical work psychology Z. Slováčkovák 1/1/03 5-
FF:PSBB061Current topics in mental healthcare H. Přikrylová Kučerovák 0/2/03 1-
FF:PSBB062Neuroscience in everyday life S. Kropáčovák 1/1/03 3-
FF:PSBB063Mindfulness Based Cognitive Therapy for Life (MBCT-L) M. Hřebíčkovák 0/2/03 1-
FF:PSBB064Play in Therapy J. Havigerovák 1/1/03 3-
FF:PSBB065The third wave of CBT K. Bartošováz 1/1/03 1-
FF:PSBB066Mental Illness in Movies K. Bartošováz 0/2/03 1-
FF:PSBB067Self-experience by coaching H. Konečnák 0/1/02 1-
FF:PSBB068Argumentation seminar H. Přikrylová Kučerováz 0/2/03 1-
FF:PSBB069User & Usability Research D. Kunešz 1/1/03 5-
FF:PSBB070Theory of crisis intervention K. Bartošovák 1/1/03 2-
FF:PSBB071Psychology of intergroup relations S. Grafz 1/1/03 5-
FF:PSBB072Current topics of child psychology and professional education J. Zemank 0/2/03 1-
FF:PSBB073Through writing to yourself: Practical introduction to the diary method J. Dosedlovák 1/1/03 1-
FF:PSBB074Mental Illness - Children and Adolescents K. Bartošováz 0/2/03 1-
FF:PSBB075Eight Weeks with Mindfulness I. Burešováz 1/1/03 1-
FF:PSBB076Psychology of physical activity P. Vajdaz 0/2/03 1-
FF:PSBB077Good Research Practices V. Juříkz 1/1/03 2-
FF:PSBB078Video Games in the Context of Psychological Research P. Květonz 1/1/03 3-
FF:PSBB079Psychological perspective on selected global challenges V. Juříkz 1/1/03 1-
235 credits

Elective courses