FF FBPJpSPKS Polish Cultural Studies
Name in Czech: Polská kulturní studia
Bachelor's full-time specialized
Included in the programme: FF B-PJ_ Polish Studies

Společná část (120 kr.)

Shared university core

Languages

K úspěšnému ukončení studia na FF má student povinnost absolvovat v bakalářském studijním programu kurz vybraného cizího jazyka, který respektuje požadavek MU na minimální jazykovou kompetenci a je zakončen standardizovanou zkouškou na úrovni B2 dle ERR.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:CJVA2BEnglish for Academic Purposes II M. Šindelářová Skupeňovázk 0/2/04 --
FF:CJVF2BFrench for Academic Purposes II. E. Dudeškovázk 0/2/04 --
FF:CJVN2BGerman for Academic Purposes II J. Vyorálkovázk 0/2/04 --
FF:CJVR2BMRussian for Academic Purposes II (B2) J. Mikešovázk 0/2/04 --
FF:CJVS2BSpanish for academic purposes II J. Žváčkovázk 0/2/04 --
20 credits
Filozofie

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech absolvovat předmět Filozofie.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:PH0001Philosophy for Non-Philosophical Disciplines Students J. Petrželkazk 2/0/04 --
FF:PHA0001Philosophy for Non-Philosophical Disciplines Students J. Krobzk 0/2/04 --
8 credits
Akademické předměty

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech získat alespoň 5 kreditů z nabídky Akademických předmětů Filozofické fakulty. Například: Člověk mezi kulturou a přírodou: Základy interdisciplinárního výzkumu, Antika a evropská kultura, Základy argumentace, Mozek a mysl, Informatorium mateřského jazyka, Moc obrazu v raném středověku, Lidská mysl: Úvod do kognitivních věd, Digitální humanitní vědy.

TV

Všichni studenti prezenčního studia bakalářských studijních programů mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů (1 zápočet = 1 kredit) z předmětů sportovních aktivit vypisovaných pod kódy P9. Předměty zajišťuje Centrum univerzitního sportu Fakulty sportovních studií.

Bachelor's thesis

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:PJNP304BA Thesis Project R. Madeckiz 0/0/0 konzultace.1 5P
FF:PJN304Bachelor’s Diploma Thesis Seminar R. Madeckiz 0/2/09 6P
FF:PJN305Bachelor’s Thesis R. Madeckiz 0/0/0 odevzdání práce.- 6-
10 credits

Compulsory courses

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:PJN101Elements of Linguistics R. Madeckizk 2/0/05 1Z
FF:PJN102Course of Polish Language I M. Przybylskiz 0/4/04 1-
FF:PJN103Basic Polish Grammar I R. Madeckiz 1/1/03 1Z
FF:PJN104History and Culture of Poland R. Buchtovázk 1/1/05 1P
FF:PJN105Course of Polish Language II M. Przybylskiz 0/4/04 2-
FF:PJN106Phonetics and Phonology of Polish R. Madeckiz 1/1/03 2Z
FF:PJN107Basic Polish Grammar II R. Madeckizk 1/1/04 2Z
FF:JSB150Slavonic Areas P. Krejčízk 2/0/05 2P
FF:PJN201Normative Grammar of Polish I (Morphology) R. Madeckizk 2/1/04 3Z
FF:PJN202Course of Polish Language III R. Madeckiz 0/4/04 3P
FF:PJN203Polish Literature and Culture before 1918 R. Buchtovázk 2/1/03+2 3P
FF:PJN204Contemporary Poland: Development, Current Condition & Outlooks R. Buchtovázk 1/1/04 3P
FF:PJN205Course of Polish Language IV R. Madeckizk 0/4/05 4P
FF:PJN206Normative Grammar of Polish II (Lexikology and Semantics) R. Madeckiz 1/1/03 4Z
FF:PJN207Polish Literature and Culture of the 20th Century R. Buchtovázk 2/1/03+2 4P
FF:PJN208Basics of Translation R. Buchtovázk 1/1/05 4P
FF:PJN301Normative Grammar of Polish III (Syntax) R. Madeckizk 1/1/05 5Z
FF:PJN302Course of Polish Language V R. Madeckiz 0/4/03 5P
FF:PJN303Course of Polish Language VI R. Madeckizk 0/3/05 6P
81 credits

Selective courses

Nutno získat min. 7 kreditů.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:JSB100Contrastive Study of the Slavonic Languages E. Krejčovázk 1/1/05 --
FF:PJV009Academic Writing for Slavists M. Przybylskiz 0/2/04 --
FF:PJV010Independent Reading and Working with the Polish Lexis I M. Przybylskiz 0/0/0 konzultace.3 --
FF:PJV011Independent Reading and Working with the Polish Lexis 2 M. Przybylskiz 0/0/0 konzultace.3 --
FF:PJV012Summer Course of Polish Language and Culture R. Madeckiz 0/0/0 letní kurz.5 --
FF:PJV013Modern History of Poland in the Context of Central Europe R. Madeckiz 1/1/04 --
FF:PJV030Additional Polish Conversation (for Bachelor's degree) M. Przybylskiz 0/1/01 --
FF:RSb053Rhetoric J. Dohnalz 1/1/04 --
FF:RSn070Selected Chapters on Czech Orthography Z. Michálekz 1/1/05 --
FF:SK_39Chapters of Czech-Slovak Cultural and Literary Relations I. Pospíšilz 2/0/03 --
37 credits

Elective courses

Nutno získat min. 7 kreditů. Předměty si student volí z nabídky celé fakulty, případně i jiných fakult MU. Do této kategorie se započítají i případné kredity z povinně volitelných předmětů (ze společného základu i ze specializace) získané nad rámec předepsaných povinností.

Specializační část (60 kr.)

Compulsory courses

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:RSb040Introduction to Literary Studies I. Pospíšilzk 1/1/05 1Z
FF:RSb042Interpretation of Literary Text J. Dohnalz 1/1/05 2P
FF:PJN209Specialized excursion to Poland R. Madeckiz 0/0/0 min. 5 dnů.4 3P
FF:PJN210Cultural Tourism in Poland I R. Buchtovázk 1/1/03+2 3P
FF:PJN214Cultural Tourism in Poland II R. Buchtovázk 1/1/03+2 4P
FF:RSn096An Outline of World Literature I. Pospíšilzk 1/1/05 4P
FF:PJN213Famous Authors of Polish Literature R. Buchtovázk 0/2/03+2 5P
FF:PJN306Translation Seminar I R. Buchtováz 0/2/05 5P
FF:PJN311Polish Cinema R. Madeckiz 0/3/05 5P
FF:PJN307Selected Problems of Polish Culture and Literature after 1800 R. Buchtovázk 1/1/05 6P
FF:PJN312Translation Seminar II R. Buchtovázk 0/2/05 6P
54 credits

Selective courses

Nutno získat celkem min. 6 kreditů, přičemž minimálně 1 předmět musí být z bloku Doplňující literární a kulturně-historické kurzy.

Blok: Doplňující literární a kulturně-historické kurzy
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:JSB053Literary text analysis P. Stehlíkz 1/1/05 --
FF:PJV014Reading and Analysing Texts about Poland and Poles R. Madeckiz 0/2/04 --
FF:PJV020Independent Reading of Polish Fiction M. Przybylskiz 0/0/0 četba a konzultace.2 --
FF:PJV024Refren kolczastego drutu: on the Holocaust and Concentration Camps Literature R. Madeckiz 1/1/04 --
FF:RSb013History of Russia J. Šaurzk 2/0/05 --
FF:UJS101bHistory of Ukraine I. P. Kalinaz 2/0/05 --
FF:UJS102bHistory of Ukraine II P. Kalinazk 2/0/05 --
30 credits
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:PJN211Bussines Polish I R. Madeckiz 0/2/05 --
FF:PJN308Bussines Polish II R. Madeckizk 0/2/05 --
FF:PJN310Introduction to Interpreting R. Madeckiz 1/1/05 --
FF:JSB022The Language as a Charged Weapon E. Krejčovázk 1/1/05 --
20 credits