FF FNPMEJpSNZ Translation of Dutch
Name in Czech: Překladatelství nizozemštiny
master's full-time specialized
Included in the programme: FF N-PMEJ_ Translation of Modern European Languages

Introductory information / Instructions

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Společná část (60-80 kr.)

Diplomová práce (min. 20 kr.)

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:PRZA010Diploma Thesis Seminar - Master A. Urválekz 0/2/410 3P
FF:PRZA011Diploma Thesis Seminar - Master P. Kyloušekz 0/2/410 4P
20 credits

Compulsory courses

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:PRZA001Stylistics Z. Hladkázk 0/2/05 1Z
FF:PRZA002Translation theory A. Urválekzk 2/0/05 1Z
FF:PRZA003IT Tools P. Kyloušekz 0/2/0 kombinace blokové a průběžné výuky.5 1Z
FF:PRZA004Technical and practical aspects of translation A. Urválekk 0/2/05 1Z
FF:PRZA005Editing practice P. Dytrtzk 0/2/05 1Z
FF:PRZA006Correct writing for translators I. Buzekzk 0/2/05 2Z
FF:PRZA007Syntax for translators Z. Hladkázk 0/2/05 2Z
FF:PRZA008Technical and practical aspects of translation A. Urválekk 0/2/05 2Z
FF:PRZA009Corpus linguistics I. Zündorfzk 0/2/05 2Z
45 credits

Specializační část (40-60 kr.)

Compulsory courses

Z povinných předmětů specializační části je nutno splnit všechny předměty.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:NI04_04Contemporary literary theory M. Kosteleckázk 1/1/04 1P
FF:NI04_05Capita Selecta from Modern Linguistics M. Kosteleckázk 1/1/04 2P
FF:NI04_09Exercises on Czech - Dutch translation M. Kosteleckáz 0/2/04 1P
FF:NI04_120Literary Translation M. Kosteleckáz 1/1/03 3P
FF:NI04_14Dutch language competence I M. Kosteleckáz 0/2/03 1P
FF:NI04_17Dutch Language Competence II M. Kosteleckáz 0/2/03 2P
FF:NI04_21Translation of Comics M. Kosteleckák 1/1/03 4P
FF:NI05_04Dutch Language Competence III M. Kosteleckáz 0/2/03 3P
FF:NI05_04BDutch language Competence IV M. Kosteleckáz 0/2/03 4P
30 credits

Selective courses

Blok 1

V rámci povinně volitelných předmětů je nutno splnit 20 kreditů. Zbývajících 5 mohou studenti volit z nabídky Ústavu germanistiky, nordistiky a nederlandistiky.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:NI03_45Debate as a Phenomenon of the Dutch Society M. Kosteleckák 1/1/04 3-
FF:NI03_46Linguistic Seminar M. Kosteleckák 6/6/03 3-
FF:NI03_47Literature seminar Y. T'Sjoenk 6/6/03 2-
FF:NI04_03Special Terminology M. Kosteleckáz 0/2/04 3-
FF:NI04_13Literary Movements in the 70s and 80s in the Netherlands and in Flanders Y. T'Sjoenzk 0/0/03 4-
FF:NI05_06Practical Experience M. Kosteleckáz 1/1/05 4-
FF:NI05_11Simultaneous Interpeting M. Kosteleckáz 0/2/04 4-
FF:NI05_24Language Variation M. Kosteleckázk 1/1/04 4-
FF:NI05_29Workshop M. Kosteleckáz 1/1/03 2-
33 credits