FF FNPRGJpSFR Translatology of French
Name in Czech: Překladatelství francouzštiny
master's full-time specialized
Included in the programme: FF N-PRGJ_ Translation of Romance and Germanic Languages

Introductory information / Instructions

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Společná část (60-80 kr.)

Diplomová práce (min. 20 kr.)

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:PRZA010Diploma Thesis Seminar - Master A. Urválekz 0/2/410 3P
FF:PRZA011Diploma Thesis Seminar - Master P. Kyloušekz 0/2/410 4P
20 credits

Compulsory courses

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:PRZA001Stylistics Z. Hladkázk 0/2/05 1Z
FF:PRZA002Translation theory A. Urválekzk 2/0/05 1Z
FF:PRZA003IT Tools P. Kyloušekz 0/2/0 kombinace blokové a průběžné výuky.5 1Z
FF:PRZA004Technical and practical aspects of translation A. Urválekk 0/2/05 1Z
FF:PRZA005Editing practice P. Dytrtzk 0/2/05 1Z
FF:PRZA006Correct writing for translators I. Buzekzk 0/2/05 2Z
FF:PRZA007Syntax for translators Z. Hladkázk 0/2/05 2Z
FF:PRZA008Technical and practical aspects of translation A. Urválekk 0/2/05 2Z
FF:PRZA009Corpus linguistics I. Zündorfzk 0/2/05 2Z
45 credits

Specializační část (40-60 kr.)

Compulsory courses

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:PRFJ011State Exam P. KyloušekSZk 0/0/0- 4P
FF:PRFJ012Written Test P. Doležalováz 0/0/0 4 hodiny.2 4P
FF:PRFJ013Master's Thesis P. Doležalováz 0/0/0- -P
FF:PRFJA001Text and Discourse Analysis for Translators I. Buzekzk 1/1/05 1P
FF:PRFJA002Specialized Translation Seminar I Ch. Cusimanozk 0/2/05 1P
FF:PRFJA003Text linguistics Ch. Cusimanozk 0/2/05 1P
FF:PRFJA004Specialized Translation Seminar II P. Dytrtzk 0/2/05 2P
FF:PRFJA005Text linguistics II Ch. Cusimanozk 0/2/05 2P
FF:PRFJA006French-Czech Comparative Stylistics Ch. Cusimanozk 0/2/05 2P
FF:PRFJA007Translation of pragmatic texts P. Kyloušekzk 0/2/05 3P
FF:PRFJA008Specialized Translation Seminar III P. Dytrtzk 0/2/05 3P
FF:PRFJA009Interpreting Seminar I P. Dytrtzk 0/2/0 jen 14.2., 28.2., 21.3., 11.4., 2.5.5 2P
47 credits

Selective courses

Blok 1

Z tohoto výběru je třeba nasbírat 10 kreditů.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:FJ0B747The Imaginary of the City - Montréal, Québec P. Vurmzk 2/0/05 4-
FF:PRFJB001Translating Literature P. Kyloušekzk 0/2/05 3-
FF:PRFJB002Literary interpretation and translation P. Kyloušekzk 0/2/05 2-
FF:PRFJB003Interpreting Seminar II P. Kyloušekzk 0/2/05 3-
FF:PRFJB004The translation of scientific text P. Kyloušekzk 0/2/05 4-
FF:PRFJB005History of Translation from French P. Kyloušekz 0/0/0 e-learning.5 1-
FF:PRFJB008Academic project P. Kyloušekzk 0/0/0 bloková výuka - stáž, konference, projekt, atd.5 4-
FF:PRFJB009Czech Translations from Quebec literature P. Kyloušekzk 2/0/05 --
40 credits