FF FBBApV Baltic Studies
Name in Czech: Baltistika
Bachelor's full-time minor, language of instruction: Czech Czech
Included in the programme: FF B-BA_ Baltic Studies

Introductory information / Instructions

Pokud student studuje baltistiku podle sdruženého studijního plánu a baltistiku má jako VEDLEJŠÍ obor, má povinnost absolvovat předměty za celkem 60 kreditů z baltistické nabídky, tzn. všechny níže uvedené povinné předměty a z povinně volitelných předmětů si musí vybrat mezi litevštinou a finštinou. V rámci zvoleného jazyka pak absolvuje všechny uvedené předměty.

Compulsory courses

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:BAL_01Introductory course to Baltic studies J. Šíkzk 2/0/06 1P
FF:BA_11The Old Literature of Lithuania V. Šeferiszk 2/0/05 3P
FF:BA_18Literature and cultural history of Finland and Scandinavia J. Šíkzk 2/0/05 5P
FF:BA_SZk_BcBachelor's State Exam V. ŠeferisSZk 0/0/0- 6-
16 credits

Selective courses

Litevština

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:BA_Li1Lithuanian 1 V. Šeferiszk 0/4/04 1Z
FF:BA_L1_drilLithuanian 1 - drill T. Kabeláčovázk 0/2/02 1P
FF:BA_Li2Lithuanian 2 V. Šeferiszk 0/4/04 2Z
FF:BA_L2_drilLithuanian 2 - drill T. Kabeláčovázk 0/2/02 2P
FF:BA_Li3Lithuanian 3 V. Šeferiszk 0/4/04 3Z
FF:BA_L3_drilLithuanian 3 - drill T. Kabeláčovázk 0/2/02 3P
FF:BA_Li4Lithuanian 4 V. Šeferiszk 0/4/04 4Z
FF:BA_L4_drilLithuanian 4 - drill T. Kabeláčovázk 0/2/02 4P
FF:BA_Li5Lithuanian 5 V. Šeferiszk 0/4/04 5Z
FF:BA_L5_drilLithuanian 5 drill T. Kabeláčovázk 0/2/02 5P
FF:BA_Li6Lithuanian 6 V. Šeferiszk 0/4/04 6Z
FF:BA_L6_drilLithuanian 6 - drill T. Kabeláčovázk 0/2/02 6P
FF:BA_Li_cet1Lithuanian reading I H. Beresnevičiúte Nosalovaz 0/2/04 5P
FF:BA_Li_cet2Lithuanian reading II H. Beresnevičiúte Nosalovaz 0/2/04 6P
44 credits

Finština

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:BA_Fi1Finnish language 1 J. Šíkzk 0/4/04 1Z
FF:BA_F1_drilFinnish language 1 - drill P. Hebedovázk 0/2/02 1P
FF:BA_Fi2Finnish language 2 J. Šíkzk 0/4/04 2Z
FF:BA_F2_drilFinnish language 2 - drill P. Hebedovázk 0/2/02 2P
FF:BA_Fi3Finnish language 3 J. Šíkzk 0/4/04 3Z
FF:BA_F3_drilFinnish language 3 - drill P. Hebedovázk 0/2/02 3P
FF:BA_Fi4Finnish language 4 J. Šíkzk 0/4/04 4Z
FF:BA_F4_drilFinnish language 4 - drill P. Hebedovázk 0/2/02 4P
FF:BA_Fi5Finnish language 5 J. Šíkzk 0/4/04 5Z
FF:BA_F5_drilFinnish language 5 - drill P. Hebedovázk 0/2/02 5P
FF:BA_Fi6Finnish language 6 J. Šíkzk 0/4/04 6Z
FF:BA_F6_drilFinnish language 6 - drill P. Hebedovázk 0/2/02 6P
FF:BA_Fi_cet1Finnish rading I J. Šíkz 0/2/04 5P
FF:BA_Fi_cet2Finnish reading II J. Šíkz 0/2/04 6P
44 credits