FF FNPGUkJ Upper Secondary School Teacher Training in Pedagogy
Name in Czech: Učitelství pedagogiky pro střední školy
master's combined single-subject
Included in the programme: FF N-PGU_ Upper Secondary School Teacher Training in Pedagogy

Introductory information / Instructions

Podmínky pro ukončení navazujícího magisterského studijního stupně (jednooborové prezenční studium) jsou následující:
 
  1. získání 24 kreditů za předměty společného pedagogicko-psychologického základu;
  2. získání 32 kreditů za oborové předměty;
  3. získání 24 kreditů za oborové didaktiky;
  4. získání 24 kreditů za odbornou praxi (na střední škole);
  5. 16 kreditů za úspěšně absolvované diplomové semináře;
  6. složení státní závěrečné magisterské zkoušky a úspěšné obhájení magisterské diplomové práce.

Master's thesis

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:UPGMK008Final Dissertation Seminar J. Zounekz 14/0/08 3P
FF:UPGMK009Final Dissertation Seminar J. Zounekz 14/0/08 4P
16 credits

Povinné předměty (P a PV více než 90kr.)

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:SUK001Psychology for teachers I I. Burešovázk 2/0/0 blokově (24 hodin za semestr).4 1P
FF:SUK002Basic Course in Education K. Šeďovázk 18/0/04 1P
FF:SUK003Theory of Instruction K. Šeďovázk 18/0/04 2P
FF:SUK004Psychology for teachers II I. Burešovázk 2/0/0 blokově (24 hodin za semestr).4 2P
FF:SUK005Special Education B. Lazarovázk 18/0/04 1P
FF:SUK006Compendium for Teachers K. Šeďovázk 18/0/04 --
FF:PGMK002Educational policy M. Rabušicovázk 18/0/06 3Z
FF:PGMK003Philosophy of Education M. Polzk 18/0/06 3Z
FF:PGMK004Management of education Processes M. Polz 18/0/04 1Z
FF:PGMK005Educational evaluation M. Polzk 18/1/06 2Z
FF:UPGK001Didactics of pedagogy: Introduction J. Zounekz 18/0/06 1P
FF:UPGK002Methodology of teaching pedagogy: Innovation J. Zounekzk 18/0/06 2P
FF:UPGK003Methodology of teaching pedagogy: curriculum design J. Zounekzk 18/0/06 3P
FF:UPGK004Methodology of teaching pedagogy: Professional development of a teacher K. Šeďovázk 18/0/06 4P
FF:UPGK301Pedagogical Practics I. K. Šeďováz in blocks - 4 týdny6 1P
FF:UPGK302Pedagogical Practics II. J. Zounekz in blocks - 4 týdny6 2P
FF:UPGK303Pedagogical Practics III. K. Šeďováz in blocks - 4 týdny6 3P
FF:UPGK304Pedagogical Practics IV. J. Zounekz in blocks - 4 týdny6 4P
FF:UPGMK108Personal and Social Skills Training P. Novotnýz 18/0/04 1P
FF:UPGMK201Master`s State Exam J. ZounekSZk 0/0/0- 4P
FF:UPGMK202Master’s Thesis J. Zounekz 0/0/0 individuálně.- 4P
FF:UPGMK510Czech educational policy M. Rabušicováz 18/0/06 4P
104 credits