Warning:

Study plan je neaktivní.

PrF MEEP07 International Law (inactive)
Name in Czech: Mezinárodní právo veřejné
doctoral full-time specialized
Included in the programme: PrF MEEP_ International and European Law

Recommended progress through the study plan

Compulsory courses

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PrF:DI1DIS01Dissertation - Individual Study Plan I J. Šilhánk 0/0/012 1-
PrF:DI1PED01Development of Pedagogical Skills I J. Šilhánz 0/0/02 1-
PrF:DI2DIS02Dissertation - Individual Study Plan II J. Šilhánk 0/0/015 2-
PrF:DI2PED02Development of Pedagogical Skills II J. Šilhánz 0/0/02 2-
PrF:DI3DIS03Dissertation - Individual Study Plan III J. Šilhánk 0/0/016 3-
PrF:DI3PED03Development of Pedagogical Skills III J. Šilhánz 0/0/02 3-
PrF:DI4DIS04Dissertation - Individual Study Plan IV J. Šilhánk 0/0/017 4-
PrF:DI4PED04Development of Pedagogical Skills IV J. Šilhánz 0/0/02 4-
PrF:DI5DIS05Dissertation - Individual Study Plan V J. Šilhánk 0/0/017 5-
PrF:DI5PED05Development of Pedagogical Skills V J. Šilhánz 0/0/02 5-
PrF:DI6DIS06Dissertation - Individual Study Plan VI J. Šilhánk 0/0/018 6-
PrF:DI6PED06Development of Pedagogical Skills VI J. Šilhánz 0/0/02 6-
PrF:DI7DIS07Dissertation - Individual Study Plan VII J. Šilhánk 0/0/025 7-
PrF:DI8DIS08Dissertation - Individual Study Plan VIII J. Šilhánk 0/0/020 8-
PrF:DIINTERInternacionalization J. Šilhánz 0/0/06 --
PrF:DIKONFConference Presentation J. Šilhánz 0/0/02 --
PrF:DIPUBScientific publication A, B, C J. Šilhánz 0/0/0- --
PrF:DO1MPV01Vztah mezinárodního práva a práva EU - autonomie práva EU V. Týčz 0/0/04 1-
PrF:DO1MPV02Mezinárodní právo veřejné – prameny, subjekty, suverenita a subjektivita V. Týčz 0/0/04 1-
PrF:DO2MPV01Právo mezinárodních organizací (klasická a nadstátní organizace) V. Týčz 0/0/04 2-
PrF:DO2MPV02Vztah mezinárodního práva a vnitrostátního práva K. Uhlířováz 0/0/04 2-
PrF:DO3MPV01Vynutitelnost a sankce v mezinárodním právu a právu EU K. Uhlířováz 0/0/04 3-
PrF:DO3MPV02Mezinárodní právo veřejné - odpovědnost, vynutitelnost, použití síly Z. Novýz 0/0/04 3-
PrF:DO4MPV01Právo mezinárodních smluv V. Týčz 0/0/04 4-
PrF:DO4MPV02Řešení sporů v mezinárodním právu Z. Novýz 0/0/04 4-
PrF:DO5MPV01Interpretace v mezinárodním právu a právu EU D. Sehnálekz 0/0/04 5-
PrF:DO6MPV01Ochrana základních práv v mezinárodním a unijním měřítku K. Uhlířováz 0/0/04 6-
PrF:DSANG1English I R. Šimekz 0/0/02 --
PrF:DSANG2English II R. Šimekzk 0/0/02 --
PrF:DSDANG3Second Language - Englisch R. Šimekk 0/0/02 --
PrF:DSDFRA3Second Language - French K. Sedláčkovák 0/0/02 --
PrF:DSDNEM3Second Language - German E. Šrámkovák 0/0/02 --
PrF:DSFRA1French I K. Sedláčkováz 0/0/02 --
PrF:DSFRA2French II K. Sedláčkovázk 0/0/02 --
PrF:DSNEM1German I E. Šrámkováz 0/0/02 --
PrF:DSNEM2German II E. Šrámkovázk 0/0/02 --
218 credits

Selective courses

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PrF:DSPVP01Jurisprudence and legal research - methodological approaches M. Škopz 0/0/02 --
PrF:DSPVP02Working with resources J. Kotásekz 0/0/02 --
PrF:DSPVP03Presentation and Pedagogical Skills J. Šilhánz 0/0/02 --
PrF:DSPVP04Historical Research in Law J. Tauchenz 0/0/02 --
PrF:DSPVP05Social Science Methods in Law D. Kosařz 0/0/02 --
PrF:DSPVP06Legal argumentation T. Sobekz 0/0/02 --
PrF:DSPVP07Grant and Project Preparation J. Šilhánz 0/0/02 --
14 credits

Povinně volitelné předměty oborové

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PrF:DOPVPV01Právo vnějších vztahů státu (diplomatické a konzulární) V. Týčz 0/0/04 --
PrF:DOPVPV02Zvláštní územní režimy v mezinárodním právu Z. Novýz 0/0/04 --
PrF:DOPVPV03Mezinárodní ekonomické právo Z. Novýz 0/0/04 --
PrF:DOPVPV04Mezinárodní právo humanitární a trestní K. Uhlířováz 0/0/04 --
PrF:DOPVPV05Duševní vlastnictví v mezinárodním právu a v právu EU R. Charvátz 0/0/04 --
20 credits

Elective courses

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PrF:DIV7PED07Development of Pedagogical Skills VII J. Šilhánz 0/0/02 7-
PrF:DIV8PED08Development of Pedagogical Skills VIII J. Šilhánz 0/0/02 8-
4 credits