PdF NPPck Pre-school Pedagogy
Name in Czech: Předškolní pedagogika
Master's combined single-subject
Included in the programme: PdF N-PP Pre-school Pedagogy

Diplomová práce (min 20kr.)

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PdF:YPP_DPDiploma Thesis Z. Syslováz 0/0/1 Individuální konzultace.5 3P
PdF:YPP_DPdDiploma Thesis - Completion Z. Syslováz 0/0/1 Odevzdání DP.10 4P
PdF:YPP_DPpDiploma Thesis - Project Z. Syslováz 0/0/1 Individuální konzultace.5 2P
20 credits

Povinné předměty (P a PV více než 90kr.)

Pedagogicko-psychologická složka

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PdF:YPPk01The selected chapters in pedagogy and pre-school pedagogy Z. Syslováz 0/0/.7 8 konzultací.3 1Z
PdF:YPPk02Pedagogical and psychological diagnostic procedures in the practice of a kindergarten teacher Z. Syslovázk 0/0/1 12 konzultací.6 1Z
PdF:YPPk04Pedagogický výzkum a jeho metodologie P. Najvark 0/0/.7 8 konzultací.3 2Z
PdF:YPPk05Pre-school pedagogy in an international context Z. Syslováz 0/0/.3 4 konzultace.3 2P
PdF:YPPk06Theories of Education Z. Syslovázk 0/0/.7 8 konzultací.3 2Z
PdF:YPSk01Support for children from socially disadvantaged environment. J. Krásaz 0/0/.7 8 konzultací.3 1P
PdF:YPSk02Strategies for preventing problems in children's behavior in kindergarten J. Marešz 0/0/.7 8 konzultací.2 1-
PdF:YPSk03Psychopathology in pre-school aged children D. Havelkaz 0/0/.7 8 konzultací.3 3-
PdF:YSOk01Socio-pedagogical aspects of education L. Gulovák 0/0/.7 8 konzultací.3 1-
PdF:YSPk01Sub-functions handicaps and prevention in preschool age V. Vojtováz 0/0/.7 8 konzultací.3 1-
PdF:YSPk03Speciální pedagogika P. Pitnerováz 0/0/.7 8 konzultací.3 2-
PdF:YSPk04Impaired Communication Ability in Preschool Children I. Bytešníkovázk 0/0/1.3 16 konzultací.6 3-
41 credits

Osobnostně rozvíjející složka

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PdF:YJVk01English for Kindergarten Teachers C R. Heroutz 0/0/.7 8 konzultací.2 2P
PdF:YJVp02English for Kindergarten Teachers D D. Trčkováz 0/2/03 3-
PdF:YOVp01Základy práva pro pedagogy MŠ R. Štěrbak 0/2/03 3P
PdF:YPPk03Self-Experience Learning Z. Syslovák 0/0/.7 8 konzultací.3 1P
PdF:YPPk07Pedagogical communication L. Grůzovázk 0/0/1 12 konzultací.5 2P
PdF:YTIk01Digital literacy in preschool education M. Dosedlak 0/0/.7 8 konzultací.3 1-
19 credits

Oborově propedeutická složka

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PdF:YMAk01Rozvoj matematické pregramotnosti E. Novákováz 0/0/.3 4 konzultace.2 3-
PdF:YPPk10Development of pre-reading literacy J. Havelz 0/0/.3 4 konzultace.2 3-
PdF:YVVk01Artefiletika v předškolním vzdělávání H. Stadlerováz 0/0/1 12 konzultací.3 3-
7 credits

Praktická složka

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PdF:YPPk08Pedagogical Practice Z. Syslováz 0/0/2 2 dny.2 2-
PdF:YPPk09Poradenská praxe L. Štěpánkováz 0/0/1 1 den.2 2-
PdF:YPPk11Mentor Practice Z. Syslováz 0/0/0 2 dny.2 3-
PdF:YPPk12Continuous Practice Z. Syslováz 0/0/0 2 týdny.4 4-
PdF:YPPk13Diagnostic and interventional practice V. Najvarováz 0/0/0 2 dny.3 1-
13 credits

Selective courses

Elective courses

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PdF:YPSk04Support for adaptation and psychosocial development of preschool children J. Marešk 0/0/.3 4 konzultace.3 --
PdF:YPSk05Communication and collaboration with legal guardian and other childcare institutions D. Havelkaz 0/0/.3 4 konzultace.2 --
PdF:YSPk02Alternative and Augmentative Communication in Preschool Children. I. Bytešníkováz 0/0/.7 8 konzultací.2 --
PdF:YTVk01Nutrition issues of children with specific needs L. Mužíkovák 0/0/.3 4 hodiny.3 --
10 credits