FSS SAN01 Social Anthropology
Name in Czech: Sociální antropologie
Bachelor's full-time single-subject
Included in the programme: FSS B-SAN Social Anthropology

Introductory information / Instructions

Sociální antropologie jednooborová (180 ECTS)
 
Studující má povinnost splnit následující:
  1. Celouniverzitní základ: minimálně 9 ECTS z libovolného předmětu/ů nabídky FSS + 4 ECTS za jazyky a prokázání kompetence úrovně B2 + 2 ECTS za tělesnou výchovu, splněnou dvěma zápočty.
  2. Projekt k bakalářské práci 5 ECTS + Seminář k bakalářské práci 10 ECTS
  3. Povinné předměty 81 ECTS
  4. Povinně-volitelné předměty v souhrnu minimálně 69 ECTS. V tomto bodě musí být současně splněna podmínka absolvování minimálně dvou předmětů vedených v anglickém jazyce.

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Společensko-vědní a přírodovědný základ (9 kr.)

Studující musí splnit minimálně 9 ECTS kreditů. Volí si kterýkoliv předmět na nabídky FSS.

Jazyky (4 kr.)

Podmínkou přistoupení studentů ke státní závěrečné zkoušce je doložení fakultou stanovené minimální jazykové kompetence (úroveň B2 podle společného evropského referenčního rámce pro jazyky – SERR) v jednom z následujících jazyků: angličtina, francouzština, němčina, ruština, španělština. Níže uvedený předmět je vložen coby příklad, studující si volí podle vlastní potřeby a preferencí tak, aby byla splněna podmínka kompetence úrovně B2.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FSS:CJVA104Academic English Š. Roušavázk 0/2/02+2 1-
4 credits

TV (2 kr.)

Studenti mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů z nabídky předmětů povinné tělesné výchovy. Níže uvedené předměty slouží jako inspirace, studující si volí dle vlastních preferencí.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FSpS:P908Physical Education - Badminton Z. Svobodováz 0/2/01 1-
FSpS:p974Physical Education - Floorball J. Škodaz 0/2/01 2-
2 credits

Bachelor's thesis

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FSS:SANb2001Thesis Project C. Szalóz 0/2/05 5P
FSS:SANb2002Diploma Seminar for Bachelor Thesis C. Szalóz 0/2/010 6P
15 credits

Compulsory courses

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FSS:SANb1001Introduction to Social Anthropology I. Kašparovázk 2/0/06 1Z
FSS:SANb1002Social Anthropology - tutorials I. Kašparovázk 0/1/16 1P
FSS:SANb1003Ethnographic Methods and Field Research A. Souralovázk 1/1/06 1Z
FSS:SANb1004Ethnographic Methods and Field Research: Seminar A. Souralovázk 0/2/09 2Z
FSS:SANb1005Contemporary Social and Cultural Theory E. Šlesingerovázk 1/1/06 2Z
FSS:SANb1006Kinship and Social Network E. Šlesingerovázk 1/1/06 3Z
FSS:SANb1007Critical Interpretation of Religion I. Kašparovázk 1/1/06 4Z
FSS:SANb1008Anthropology of Politics and Economy P. Laviolettezk 1/1/06 5Z
FSS:SANb2007History of Social Anthropology Z. Sekeráková Búrikovázk 1/1/06 5P
FSS:SANb2009Anthropology of Migration A. Souralovázk 1/1/05 5P
FSS:SANb2011Anthropology, body, and medicine E. Šlesingerovázk 1/16 5P
FSS:SANb2017Ethnicity and Nationalism in the Context of Central Europe I. Kašparovázk 1/1/06 4P
FSS:SANb2019Material Culture Z. Sekeráková Búrikovázk 1/1/06 4P
80 credits

Selective courses

Předměty vyučované v anglickém jazyce

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FSS:SANb2004Exhibiting Anthropology I. Kašparovázk 1/1/09 5-
FSS:SANb2006Anthropology of Consumption and Consumer Society Z. Sekeráková Búrikovázk 1/1/09 4-
FSS:SANb2013Roma in Central Europe I. Kašparovázk 1/1/09 4-
FSS:SANb2020Anthropology of Power, (Dis)Empowerment, and Resistance Z. Sekeráková Búrikovázk 1/1/09 5-
FSS:SANb2021Anthro LABoratory E. Šlesingerovázk 1/1/09 4-
FSS:SANb2025Antropology of Migration in CEE A. Souralovázk 1/1/09 4-
54 credits

Předměty vyučované v českém jazyce

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FSS:SANb2003Anthropology and Islam I. Kašparovázk 1/1/06 4-
FSS:SANb2005Anthropology, Robots, Machines E. Šlesingerovázk 1/1/06 4-
FSS:SANb2008Anthropology and Post-Socialism: Transformations and Identities Z. Sekeráková Búrikovázk 1/1/06 5-
FSS:SANb2010Anthropology and feminism A. Souralovázk 1/1/06 5-
FSS:SANb2012Visual Anthropology E. Šlesingerovázk 1/1/06 5-
FSS:SANb2015Anthropology of Israeli-Palestinian conflict I. Kašparovázk 1/1/06 5-
FSS:SANb2016Anthropology and Children: Informants, Respondents, Researchers I. Kašparovázk 1/1/06 4-
FSS:SANb2018Reading and Writing Ethnography Z. Sekeráková Búrikovázk 1/1/06 4-
FSS:SANb2022Anthropology, Biotechnology, and Life of Tomorrow E. Šlesingerovázk 1/1/06 5-
FSS:SANb2023Anthropology of care A. Souralovázk 1/1/05 4-
FSS:SANb2024Age, Life Cycle and Ageing A. Souralovázk 1/1/06 5-
65 credits