LF MVZ Public Health
Name in Czech: Veřejné zdravotnictví
master's combined single-subject, language of instruction: Czech Czech
Included in the programme: LF N-VZDRAV Public Health

Introductory information / Instructions

Student zapisuje všechny povinné předměty dle studijního plánu. Jako volitelné může zapsat předměty, které jsou v daném období vyučovány na fakultách MU a jejichž zápis je pro studenty daného programu povolen. Zkoušky je možno konat po absolvování předepsané výuky příslušného předmětu pouze ve zkouškovém období. K úspěšnému zápisu do dalšího semestru je nutno alespoň 20 ECTS ze semestru předchozího.

Diplomová práce (min 20kr.)

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
LF:MZKDN0211sWorking with scientific databases A. Pokornáz 0/1/0 5.2 2Z
LF:MZKDP0231sDiploma seminar I - p A. Pokornáz 0/1/0 5.2 2P
LF:MZKDP0332sDiploma seminar 2 A. Pokornáz 0/1/0 5.3 3P
LF:MZKDP0433sDiploma seminar - p A. Pokornáz 0/1/0 5.5 4P
LF:MZKEB0131pEvidence Based Healthcare and principles of creating Systematic Review I - l A. Pokornáz 1/0/0 5.2 1Z
LF:MZKEB0131sEvidence Based Healthcare and principles of creating Systematic Review I - p A. Pokornáz 0/2/0 10.3 1Z
LF:MZKEB0232sEvidence Based Healthcare and principles of creating Systematic Review II - p A. Pokornáz 0/1/0 5.2 2Z
LF:MZKEB0333sEvidence Based Healthcare and principles of creating Systematic Review III - p A. Pokornázk 0/1/0 5.4 3Z
23 credits

Povinné předměty (P a PV více než 90kr.)

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
LF:MZKAP0211sOutpatient Care management - p A. Pokornáz 0/1/0 5.2 2P
LF:MZKBS0111sBiostatistics - p J. Jarkovskýz 0/1/0 5.2 1P
LF:MZKCP0311sHome care and chronic care management (aftercare and long-term care) p J. Nováz 0/1/0 5.2 3P
LF:MZKDE0211sDemography - p A. Pokornáz 0/2/0 10.2 2P
LF:MZKEF0111sEconomics and Financing- p I. Malýz 0/2/0 10.3 1Z
LF:MZKET0211sHealth Care Ethics - p J. Kuřek 0/1/0 5.2 2Z
LF:MZKEZ0221sEconomy of health care and health service providers I- p R. Demlováz 0/1/0 5.2 2Z
LF:MZKEZ0322sEconomy of health care and health service providers II - p R. Demlováz 0/1/0 5.2 3Z
LF:MZKHE0121sHygiene and Epidemiology I - p J. Fialaz 0/2/0 10.3 1Z
LF:MZKHE0222sHygiene and Epidemiology II - p J. Fialaz 0/2/0 10.3 2Z
LF:MZKHT0411sHealth technology assesment - p R. Demlovázk 0/2/0 10.4 4Z
LF:MZKKP0411sClinical practice guidelines and quality management A. Pokornáz 0/2/0 10.3 4Z
LF:MZKKS0311sClassification systems and coding in healthcare -p O. Májekzk 2/0/0 10.4 3P
LF:MZKMN0121pManagement, marketing, leadership and strategic management in healthcare - l B. Buchtováz 1/0/0 5.2 1P
LF:MZKMN0121sManagement, marketing, leadership and strategic management in healthcare - p B. Buchtováz 0/2/0 10.3 1P
LF:MZKMN0222pManagement, marketing, leadership and strategic management in healthcare II - l B. Buchtovázk 1/0/0 5.3 2P
LF:MZKMN0222sManagement, marketing, leadership and strategic management in healthcare II - p B. Buchtováz 0/2/0 10.2 2P
LF:MZKMV0221sResearch Methodology - p D. Dolanováz 0/1/0 5.2 2P
LF:MZKMV0322sResearch Methodology II - p D. Dolanováz 0/1/0 5.2 3P
LF:MZKOP0121pHealth promotion and protection- l M. Koščíkz 1/0/0 5.2 1P
LF:MZKOP0121sHealth promotion and protection- p M. Koščíkz 0/1/0 5.2 1P
LF:MZKOP0222pHealth promotion and protection- lI M. Koščíkzk 1/0/0 5.2 2P
LF:MZKOP0222sHealth promotion and protection- lI M. Koščíkz 0/1/0 5.2 2P
LF:MZKPL0311sPlanning, organization and evaluation of clinical studies - p T. Pavlíkz 0/1/0 5.2 3P
LF:MZKPT0321pPrinciples for Clinical Practice Guidelines creation - l A. Pokornáz 1/0/0 5.2 3Z
LF:MZKPT0321sPrinciples for Clinical Practice Guidelines creation - p A. Pokornáz 0/1/0 5.2 3Z
LF:MZKPT0422sPrinciples for Clinical Practice Guidelines Creation II - p A. Pokornázk 0/1/0 5.3 4Z
LF:MZKPY0111sPsychology and health psychology - p M. Světlákz 0/1/0 5.2 1P
LF:MZKPZ0321pLaw in medicine and professional legislation I - l M. Koščíkz 1/0/0 5.2 3P
LF:MZKPZ0321sLaw in medicine and professional legislation I - p M. Koščíkz 0/1/0 5.2 3P
LF:MZKPZ0422sLaw in medicine and professional legislation II - p M. Koščíkzk 0/1/0 5.3 4P
LF:MZKSC0221sSociology and Social Psychology I - p L. Slepičkováz 0/1/0 5.2 2P
LF:MZKSC0322sSociology and Social Psychology II - p L. Slepičkováz 0/1/0 5.2 3P
LF:MZKSI0411sPrinciples of social interaction and communication -p M. Světlákz 0/2/0 10.3 4P
LF:MZKSP0211sHealt Systems and Health Institutions - p A. Pokornáz 0/1/0 5.2 2P
LF:MZKSZ0411sSociology of health, disease and healthcare - p L. Slepičkováz 0/1/0 5.2 4P
LF:MZKUP0311sManagement of institutional care - p J. Nováz 0/1/0 5.2 3P
LF:MZKVZ0111pIntroduction to Public Health - lecture A. Pokornázk 1/0/0 5.3 1P
LF:MZKVZ0111sIntroduction to Public Health - lecture A. Pokornáz 0/2/0 10.3 1P
LF:MZKZI0111pHealth Information Systems, Statistics and E-health - l L. Dušekz 1/0/0 5.2 1P
LF:MZKZI0111sHealth Information Systems, Statistics and E-health - l L. Dušekz 0/1/0 5.2 1P
97 credits

Selective courses

Elective courses

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
LF:aVLGH021Global health M. Koščíkz 0/0.8/0 total 12.3 --
3 credits