FF FBJBSpJ South Slavonic and Balkan Studies
Name in Czech: Jihoslovanská a balkánská studia
bachelor's full-time single-subject, language of instruction: Czech Czech
Included in the programme: FF B-JBS_ South Slavonic and Balkan Studies

Introductory information / Instructions

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Bakalářská práce (min. 10 kr.)

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:JSB997Bachelor's Thesis Seminar P. Krejčíz 0/2/010 6P
FF:JSB998Bachelor's Thesis P. Krejčíz 0/2/0- 6P
10 credits

Compulsory courses

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:JSB100Contrastive Study of the Slavonic Languages E. Krejčovázk 1/1/05 1Z
FF:JSB101Introduction to South Slavonic Languages Issues P. Krejčízk 1/1/03 1Z
FF:JSB102Phonetics and Phonology of South Slavonic languages P. Krejčízk 1/1/04 2P
FF:JSB150Slavonic Areas P. Krejčízk 2/0/05 2-
FF:JSB151Historical Roots of Nationalisms in the 19th Century Balkans P. Stehlíkzk 1/1/04 3P
FF:JSB201Comparative Morphology of South-Slavonic Languages P. Krejčízk 1/1/04 5P
FF:JSB251South Slavic Literature of the Middle Ages and the Early Modern Era P. Stehlíkzk 1/1/03 2P
FF:JSB252Contemporary Balkans V. Štěpánekzk 2/0/04 3Z
FF:JSB253Wars, coups, dictatorships: Balkans 1900-1945 V. Štěpánekzk 1/1/04 4P
FF:JSB254Romanticism, Realism and Modernism in South Slavic Literatures P. Stehlíkzk 1/1/03 3P
FF:JSB255Communism versus Nationalism: The Balkans in the Second Half of the 20th Century V. Štěpánekzk 2/0/04 5P
FF:JSB351South Slavic Literatures of the 20th Century P. Stehlíkzk 1/1/04 4P
FF:JSB352Past and Present of Balkan's Ethnics V. Štěpánekzk 2/0/04 5-
FF:PJN101Elements of Linguistics R. Madeckizk 2/0/05 1Z
FF:RSb040Introduction to Literary Studies P. Pilchzk 1/1/05 1Z
FF:JSB353South slavonic literatures 20th century II P. Stehlíkzk 1/1/03 5P
64 credits

Jazykové kurzy pro kompletus

Studenti jednooborového plánu (kompletus) si ve 3. semestru vybírají kurz jednoho jihoslovanského jazyka, jehož 4 semestry absolvují. Znalost tohoto jazyka bude prověřována u státní závěrečné zkoušky.

Bulharština pro kompletus
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:JSBbg210Bulgarian for Beginners I E. Krejčováz 0/2/03 3-
FF:JSBbg220Bulgarian for Beginners II E. Krejčovázk 0/2/04 4-
FF:JSBbg310Bulgarian for Pre-Intermediate I E. Krejčováz 0/2/03 5P
FF:JSBbg320Bulgarian for Pre-Intermediate II E. Krejčovázk 0/2/04 6P
14 credits
Chorvatština pro kompletus
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:JSBhr210Croatian for Beginners I M. Stehlíková Đurasekz 0/2/03 3-
FF:JSBhr220Croatian for Beginners II M. Stehlíková Đurasekzk 0/2/04 4-
FF:JSBhr310Croatian for Pre-Intermediate I M. Stehlíková Đurasekz 0/2/03 5P
FF:JSBhr320Croatian for Pre-Intermediate II M. Stehlíková Đurasekzk 0/2/04 6P
14 credits
Makedonština pro kompletus
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:JSBmk210Macedonian for Beginners I E. Krejčováz 0/2/03 3-
FF:JSBmk220Macedonian for Beginners II E. Krejčovázk 0/2/04 4-
FF:JSBmk310Macedonian for Pre-Intermediate I E. Krejčováz 0/2/03 5P
FF:JSBmk320Macedonian for Pre-Intermediate II E. Krejčovázk 0/2/04 6P
14 credits
Slovinština pro kompletus
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:JSBsl210Slovenian for Beginners I M. Kosiz 0/2/03 3-
FF:JSBsl220Slovenian for Beginners II M. Kosizk 0/2/04 4-
FF:JSBsl310Slovenian for Pre-Intermediate I M. Kosiz 0/2/03 5P
FF:JSBsl320Slovenian for Pre-Intermediate II M. Kosizk 0/2/04 6P
14 credits
Srbština pro kompletus
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:JSBsr210Serbian for Beginners I M. Pantićz 0/2/03 3-
FF:JSBsr220Serbian for Beginners II M. Pantićzk 0/2/04 4-
FF:JSBsr310Serbian for Pre-Intermediate I M. Pantićz 0/2/03 5P
FF:JSBsr320Serbian for Pre-Intermediate II M. Pantićzk 0/2/04 6P
14 credits

Selective courses

Blok I: Jazykovědné předměty

Studenti jednooborového studijního plánu (kompletus) musí během studia povinně absolvovat 2 předměty z bloku I.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:JSB011Serbo-Croatian: Origin, Development, Disintegration P. Krejčízk 2/0/04 3P
FF:JSB021Lexicology and Lexicography of South Slavonic Languages P. Krejčízk 1/1/05 6P
FF:JSB022The Language as a Charged Weapon E. Krejčovázk 1/1/05 4P
14 credits

Blok II: Historie a kulturní studia

Studenti jednooborového studijního plánu (kompletus) musí povinně během studia absolvovat 4 předměty z bloku II.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:JSB052Literature and Culture of the Orthodox Balkans during the National Revival V. Štěpánekzk 1/1/04 3P
FF:JSB056The disintegration of Yugoslavia V. Štěpánekz 1/1/04 3P
FF:JSB057History and Culture of the Balkans in the Ottoman Era V. Štěpánekzk 1/1/04 2P
FF:JSB065History and Culture of the Balkans in the Middle Ages V. Štěpánekz 1/1/04 1P
FF:JSB066The Kosovo Question: from the Serbian and Albanian National Revival to the Present V. Štěpánekz 1/1/04 6P
FF:JSB067The Eastern Question 1878-1918 and its current residuals V. Štěpánekz 1/1/04 4P
FF:JSB068War in Former Yugoslavia 1991–1995: Causes, History, Consequences P. Stehlíkzk 1/1/04 6P
FF:JSB077Transylvania V. Štěpánekz 2/0/05 --
33 credits

Blok III: Doplňující předměty

Studenti jednooborového studijního plánu (kompletus) musí během svého studia absolvovat 4 předměty z bloku III.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:JSB051Typology of Souht-slavic Comics P. Stehlíkz 1/1/05 --
FF:JSB053Literary text analysis P. Stehlíkz 1/1/05 --
FF:JSB055Novel in the Balkans P. Stehlíkz 1/1/05 --
FF:JSB058History and Culture of Slovenes V. Štěpánekzk 1/1/04 --
FF:JSB059The Balkans in the Czech Travelogues V. Štěpánekk 1/1/04 --
FF:JSB060Peacekeeping anthropology V. Štěpánekz 0/0/04 --
FF:JSB071Czech Minority in South-Eastern Europe P. Stehlíkz 1/1/04 --
FF:JSB074The Problem Called Bosnia P. Stehlíkzk 1/1/04 --
FF:JSB078Základy práce s odborným textem V. Štěpánekz 1/1/04 --
39 credits

Blok IV: Reálie a zeměvěda současných jihoslovanských států

Studenti jednooborového studijního plánu (kompletus) musí během studia absolvovat 3 předměty z bloku IV.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:JSB061Contemporary Serbia P. Pilchzk 1/1/05 --
FF:JSB062Contemporary Slovenia P. Krejčízk 1/1/04 --
FF:JSB063Contemporary Bulgaria P. Krejčízk 1/1/04 --
FF:JSB064Contemporary Croatia: On the Borderland of Central Europe, the Mediterranean and the Balkans P. Stehlíkzk 1/1/05 --
FF:JSB069Contemporary North Macedonia: On the Intersection of Balkan Nationalisms P. Stehlíkzk 1/1/03 --
FF:JSB070Contemporary Bosnia and Herzegovina: The Most Complicated Country in Europe? P. Stehlíkzk 1/1/03 --
24 credits

Státní závěrečná zkouška

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:JSBko999State Final Examination - B.A. P. KrejčíSZk 0/0/0- --
0 credits